Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Jan Paweł II

Nieśmy pociechę i pomoc

Przesłanie Papieża z okazji wizyty abpa Paula Josefa Cordesa w Indonezji i Sri Lance29 stycznia 2005 r. abp Paul Josef Cordes udał się jako osobisty wysłannik Ojca Świętego do południowo-wschodniej Azji, aby odwiedzić mieszkańców regionów dotkniętych przez tsunami. Z tej okazji Jan Paweł II skierował do niego przesłanie, które zamieszczamy poniżej. Przewodniczący Papieskiej Rady «Cor Unum» przekazał poszkodowanym wyrazy solidarności Papieża i całego Kościoła, spotkał się z prezydentami Indonezji i Sri Lanki, członkami rządów oraz uczestniczył w zebraniach koordynacyjnych różnych katolickich instytucji charytatywnych, które niosą pomoc tamtejszej ludności.

Czcigodny
Abp Paul Josef Cordes
Przewodniczący
Papieskiej Rady «Cor Unum»

Ogromne zniszczenia i liczne ofiary śmiertelne, spowodowane przez niedawne trzęsienia ziemi oraz tsunami w południowo--wschodniej Azji, zmobilizowały cały świat do niezwykłych gestów solidarności i zorganizowania pomocy humanitarnej na wielką skalę. Jestem bardzo wdzięczny Papieskiej Radzie «Cor Unum» oraz licznym międzynarodowym organizacjom charytatywnym Kościoła katolickiego za ich wkład w dzieło pomocy narodom dotkniętym tą wielką klęską żywiołową. Ponieważ udaje się ksiądz arcybiskup z wizytą do tamtego regionu, proszę zapewnić o mojej trosce i modlitwie wszystkich ludzi, którzy ucierpieli w wyniku owej tragedii i jej następstw.

W szczególności zaś, wespół z moimi braćmi katolikami oraz ze wszystkimi ludźmi wierzącymi, polecam ofiary tego strasznego kataklizmu nieskończonemu miłosierdziu Wszechmogącego Boga i proszę Go, by pocieszył rannych, bezdomnych i pogrążonych w żałobie. Modlę się, by solidarność okazywana przez naszych braci i nasze siostry na całym świecie stała się źródłem otuchy, pobudzała do wytrwałości i nadziei wszystkich, którzy podejmują się trudnego dzieła odbudowy. Zwracam się także z apelem do wyznawców różnych religii, by razem nieśli pociechę i pomoc wszystkim potrzebującym. Niech przyszłość, jaka nastanie po tej katastrofie, odznacza się — za sprawą Bożej łaski — większą wielkodusznością, współpracą oraz jednością poszczególnych osób, państw i narodów działających w służbie wspólnego dobra.

Wskazuję wszystkim ludziom światło Ewangelii i mam nadzieję, że wspólnota chrześcijańska nauczy się pokładać większą ufność w tajemnicze działanie Opatrzności Bożej i przylgnie jeszcze mocniej do Chrystusa Pana w tajemnicy Jego męki i zmartwychwstania. Modlę się o Boskie dary mądrości i siły dla władz państwowych oraz wszystkich zaangażowanych w pomoc humanitarną. Tobie zaś, drogi bracie, oraz wszystkim duchownym, zakonnikom i ludziom świeckim udzielam z serca Błogosławieństwa Apostolskiego jako rękojmi łaski i pokoju w Chrystusie.

Watykan, 22 stycznia 2005 r.

Joannes Paulus pp IIopr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: pomoc Solidarność Azja Sri Lanka pomoc humanitarna Cor Unum kataklizm Indonezja działalność dobroczynna Paul Josef Cordes tsunami
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W