Pogłębiajcie duchowość komunii

Przemówienie do Komisji ds. Dialogu między Kościołem katolickim i starożytnymi Kościołami wschodnimi

Uczestnicy drugiej sesji plenarnej Komisji ds. Dialogu między Kościołem katolickim a starożytnymi Kościołami wschodnimi w drugim dniu obrad przybyli do Watykanu, aby spotkać się z Janem Pawłem H. Audiencja odbyła się 28 stycznia w Sali Konsystorza. W przemówieniu Papież wskazał na potrzebę dalszego umacniania «duchowości komunii» między chrześcijanami Wschodu i Zachodu.

Eminencje, Ekscelencje, drodzy Ojcowie, Bracia w Chrystusie!

Z radością witam was wszystkich, przybyłych z okazji drugiej sesji plenarnej i dziękuję jego świątobliwości Anbie Bishoyowi za życzliwe słowa. W sposób szczególny witam was, przedstawiciele wschodnich Kościołów prawosławnych, a za waszym pośrednictwem pragnę przekazać serdeczne braterskie pozdrowienie moim czcigodnym braciom, zwierzchnikom waszych Kościołów.

Łączę się z wami w modlitwie, by zadzierzgnięte przez nas więzi jedności stawały się coraz mocniejsze dzięki duchowości komunii. Polega ona na kontemplacji «tajemnicy Trójcy Świętej, która zamieszkuje w nas» i zdolności dostrzegania «w drugim człowieku przede wszystkim tego, co jest w nim pozytywne, a co należy przyjąć i cenić jako dar Boży» (Novo millennio ineunte, 43).

W tym duchu zachęcam was, abyście starali się pogłębiać wzajemne zrozumienie i komunię między chrześcijanami Wschodu i Zachodu, i proszę najwyższego Boga, by pobłogosławił wasze obrady.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao