W służbie Chrystusowi w Jego Kościele

Przesłanie papieskie z okazji kapituły generalnej Zakonu Braci Kaznodziejów (dominikanów), 16.08.2004

«Działalność apostolska dominikanów zawsze wiązała się z 'posługą myślenia', której wyrazem była troska o zgłębianie różnych gałęzi wiedzy i próby podejmowania z nimi dialogu na płaszczyźnie filozoficznej i teologicznej» — napisał Jan Paweł II w przesłaniu skierowanym do kapituły generalnej Zakonu Braci Kaznodziejów, obradującej w Krakowie od 28 lipca do 17 sierpnia. Uczestniczyło w niej około 100 braci i sióstr, a także przedstawicieli świeckich. Obrady dotyczyły życia zakonnego oraz wyzwań, przed którymi staje dziś Kościół i ludzkość.

Przewielebny Ojciec
Carlos Alfonso Azpiroz Costa
Mistrz Generalny Dominikanów
Kraków

Na Twoje ręce, czcigodny Bracie, przesyłam serdeczne pozdrowienie i wyrazy duchowej jedności przedstawicielom wspólnot dominikańskich z całego świata, którzy w minionych tygodniach gromadzili się w Krakowie na wspólnej modlitwie i refleksji nad aktualną rzeczywistością Zakonu i zadaniami, jakie wyznacza mu charyzmat Założyciela w perspektywie współczesnych wyzwań. Wierzę, że temu wysiłkowi towarzyszyło tchnienie Ducha Świętego, który przez wieki prowadzi duchowych synów św. Dominika, napełniając ich mądrością w przepowiadaniu Ewangelii i gotowością do służenia Chrystusowi w Jego Kościele. Niech to tchnienie zawsze Wam towarzyszy, aby Wasza posługa przynosiła błogosławione owoce.

Cieszę się, że tym razem, po raz pierwszy w historii, Kapituła Generalna odbywała się w Krakowie, a szczególnym jej patronem był św. Jacek, tak bardzo związany z tym umiłowanym miastem. Ufam, że w Waszych rozważaniach nie brakowało nawiązań do apostolskiej gorliwości tego Apostoła ziem słowiańskich, które przewędrował od Gdańska do Kijowa, nie tylko głosząc Ewangelię, ale także osobistą świętością dając świadectwo Chrystusowej miłości. Jutro, gdy w liturgii będziemy wspominać tego Świętego, w sposób szczególny będę modlił się, aby jego duch towarzyszył i umacniał dominikańskich konfratrów, którzy dziś podejmują tę samą misję na wszystkich kontynentach.

Działalność apostolska dominikanów zawsze wiązała się z «posługą myślenia», której wyrazem była troska o zgłębianie różnych gałęzi wiedzy i próby podejmowania z nimi dialogu na płaszczyźnie filozoficznej i teologicznej. Kraków, z jego Uniwersytetem, był przez wieki szczególnym świadkiem tej posługi. Jej kontynuację zawierzam Wam dzisiaj, aby pokolenia naszego wieku mogły obficie czerpać z prawdziwej mądrości i by stawały się coraz bardziej duchowo wolne, zdolne do podejmowania odpowiedzialności za godność osoby ludzkiej we wszelkich przejawach życia indywidualnego i społecznego.

Matce Bożej Różańcowej polecam Ojca Generała, Członków Kapituły i wszystkich dominikanów. Niech Jej wstawiennictwo wyprasza Waszemu Zakonowi wszelkie dary Boże, aby w pokoju mógł rozwijać się i owocnie służyć Kościołowi. Z serca wszystkim błogosławię: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Castel Gandolfo, 16 sierpnia 2004 r.

Jan Paweł II


opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao