Pokój jest możliwy

Krótkie przemówienie Papieża do uczestników spotkania Islamsko-Katolickiego Komitetu Łączności, 20.01.2004

We wtorek 20 stycznia Papież przyjął na audiencji uczestników spotkania Islamsko-Katolickiego Komitetu Łączności, zorganizowanego przez Komisję ds. Kontaktów Religijnych z Islamem działającą przy Papieskiej Radzie ds. Dialogu Międzyreligijnego. W przemówieniu Jan Paweł II podkreślił, że komitet «powstał w okresie wielkiego oczekiwania na osiągnięcie pokoju w świecie», które się jeszcze nie spełniło.

Drogi Bracie Biskupie, szanowni Uczestnicy spotkania Islamsko-Katolickiego Komitetu Łączności!

Pokój wam! Z ogromną radością goszczę was na zakończenie obrad dziewiątego dorocznego spotkania waszego komitetu. Komitet ten, służący kontaktom chrześcijan i muzułmanów, powstał w okresie wielkiego oczekiwania na osiągnięcie pokoju w świecie. Niestety, oczekiwanie to jeszcze się nie spełniło. W obliczu tragedii, które nadal przeżywa ludzkość, należy tym bardziej przekonywać ludzi, że pokój jest możliwy. W istocie, pokój jest naszym obowiązkiem (por. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2004 r., n. 4). Zachęcam was oraz wszystkich przywódców religijnych do krzewienia kultury dialogu, wzajemnego zrozumienia i szacunku. Niech Wszechmogący Bóg udzieli wam obficie swego błogosławieństwa.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama