Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Jan Paweł II

PODZIĘKOWANIE BOGU I LUDZIOM

6 I 2001 — Przemówienie na zakończenie Mszy św.Drodzy Bracia i Siostry!

1. Za chwilę odśpiewamy uroczyste Te Deum, zanosząc dzięki Bogu za bezcenny dar, jakim był dla Kościoła i dla ludzkości Rok Święty.

W tym dziękczynieniu łączą się z nami diecezje całego świata, które głęboko przeżyły Jubileusz, trwając w komunii z Kościołem Rzymu. Nie możemy też zapominać o serdecznej bliskości chrześcijan z innych Kościołów i Wspólnot kościelnych, jak również o udziale wyznawców innych religii w radości chrześcijan płynącej z tego niezwykłego wydarzenia.

2. Odczuwam w tej chwili potrzebę wyrażenia szczerej wdzięczności instytucjom i osobom, które działając z ramienia rządu włoskiego, władz regionu Lacjum oraz prowincji i miasta Rzymu przyczyniły się w wielkiej mierze do pomyślnego przebiegu Jubileuszu.

Dziękuję Głównemu Komitetowi Wielkiego Jubileuszu oraz tym, którzy z nim współpracowali w ramach różnych komisji i oddziałów. Dziękuję wszystkim, którzy przygotowywali uroczystości liturgiczne i spotkania modlitewne, a także tym, którzy pełnili cenną posługę na rzecz pielgrzymów jako doradcy duchowi i spowiednicy.

Serdeczne podziękowanie kieruję do sił porządkowych, do pracowników służb recepcyjnych, informacyjnych i sanitarnych; do Rzymskiej Agencji Jubileuszowej oraz do ok. 70 tys. wolontariuszy — ludzi z wszystkich grup wiekowych i z wielu miast, którzy przewijali się tutaj przez cały rok; do rodzin, które gościły w swoich domach pielgrzymów, zwłaszcza młodych. Naprawdę bardzo wielu wniosło swój wkład: niech nikt z nich nie czuje się pominięty tym serdecznym, szczerym podziękowaniem.

Muszę też podziękować tym, którzy duchowo przyczynili się do sukcesu Jubileuszu: mam na myśli zakonnice i zakonników żyjących w klauzurze, a także wiele innych osób, zwłaszcza starszych i chorych, które modliły się nieustannie i ofiarowywały swe cierpienia w intencji Jubileuszu. W szczególny sposób pragnę podziękować chorym, którzy co miesiąc spotykali się w bazylice Matki Boskiej Większej, oraz tym którzy łączyli się z nimi we wszystkich regionach Włoch.

Wszystkim z serca dziękuję!

po francusku:

Drodzy pielgrzymi mówiący po francusku, serdecznie was pozdrawiam. Na zakończenie Wielkiego Jubileuszu życzę wam, aby wasze jubileuszowe przeżycia przyniosły owoce łaski w życiu was samych, waszych rodzin i waszych wspólnot diecezjalnych. Ufam, że wszystko, czego dokonaliście, przyczyni się do wzrostu wiary i do polepszenia życia w waszych krajach. Wszystkim wam z serca udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa.

po angielsku:

Z radością pozdrawiam osoby anglojęzyczne uczestniczące w tym końcowym akcie Wielkiego Jubileuszu: niech obfite łaski i błogosławieństwa Roku Świętego nadal działają w waszym życiu, napełniając wasze domy, rodziny, przyjaciół i cały świat trwałymi owocami wiary, nadziei i miłości!

po niemiecku:

Serdecznie witam pielgrzymów z krajów języka niemieckiego. Dzisiaj zostały zamknięte Drzwi Święte, jednakże dostęp do żyjącego Chrystusa pozostaje zawsze otwarty. Zakończenie Wielkiego Jubileuszu staje się zatem także doniosłym początkiem: Chrystus pragnie, byśmy znów wyruszyli w drogę. Niech wam w niej wiernie towarzyszy Boże błogosławieństwo.

po hiszpańsku:

Pozdrawiam z całego serca pielgrzymów mówiących po hiszpańsku. Niech to szczególne spotkanie z Chrystusem, jakim był Wielki Jubileusz, oraz łaski uzyskane dzięki niemu kształtują wasze życie w nadchodzących latach, czyniąc każdego z was świadkiem Bożej miłości i miłosierdzia.

po portugalsku:

Drodzy bracia i siostry, Jubileusz był naprawdę rokiem łaski od Pana. Zanieście do swoich domów pokój i miłosierdzie Chrystusa, naszej Paschy, i zachowujcie w życiu niezachwianą ufność w Zmartwychwstałego, bo On czeka na was w domu Ojca. Niech was Bóg błogosławi!

po polsku:

Życzę wszystkim moim rodakom, aby duchowe dary udzielone nam w czasie Wielkiego Jubileuszu nadal trwały i przynosiły owoce w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Niech Chrystus, «jedyny Zbawiciel świata», wzbogaci wszystkich swoim błogosławieństwem i prowadzi po drogach nowego tysiąclecia.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: modlitwa Jubileusz 2000 Rzym kontemplacja zakon zakonnica zakonnik podziękowanie
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W