Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Jan Paweł II

IDŹMY ŚLADEM ŚWIĘTYCH

14-18 V 2000 — Jubileusz KapłanówW ramach Roku Świętego bardzo uroczyście obchodzony był w Rzymie Jubileusz Kapłanów, który zgromadził w dniach 14-18 maja kilka tysięcy księży z całego świata. Po raz pierwszy spotkali się oni po południu 14 maja w bazylice Matki Boskiej Większej, gdzie powitał ich prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa kard. Darío Castrillón Hoyos. Następnego dnia rano kapłani odmówili wspólnie jutrznię w bazylice św. Jana na Lateranie pod przewodnictwem wikariusza Rzymu kard. Camillo Ruiniego; poprowadził on rozważanie na temat miłości pasterskiej kapłana, która czerpie moc z Eucharystii i w tym sakramencie znajduje najpełniejszy wyraz. Następnie Sekretarz Stanu kard. Angelo Sodano przewodniczył Mszy św. koncelebrowanej i wygłosił homilię. W ostatniej części tego spotkania kapłani przystąpili do sakramentu pokuty. Po południu ok. 2 tys. księży zgromadziło się w Auli Pawła VI, aby wysłuchać konferencji kard. Hoyosa na temat: «Kapłan — szafarz nadziei, epifania Boga między ludźmi». Spotkanie to zakończyło się nieszporami, którym przewodniczył sekretarz Kongregacji ds. Duchowieństwa abp Csaba Ternyák.

Temat następnego dnia, 16 maja, brzmiał: «Pełnia życia wewnętrznego źródłem owocowania misyjnego». Kapłani wspólnie uczestniczyli w jutrzni odprawionej w bazylice św. Pawła za Murami pod przewodnictwem sekretarza Głównego Komitetu Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 abpa Crescenzio Sepe, a następnie koncelebrowali Eucharystię z kard. Hoyosem. Po Mszy św. księża z różnych kontynentów dzielili się świadectwami o swojej posłudze. Wieczorem uczestniczyli w Drodze Krzyżowej, którą poprowadził w Circo Massimo kard. Ján Chryzostom Korec, biskup Nitry na Słowacji. Na jej zakończenie odnowili przyrzeczenia kapłańskie.

17 maja rano kapłani uczestniczący w Jubileuszu spotkali się w Auli Pawła VI, gdzie wysłuchali rozważania poświęconego św. Katarzynie ze Sieny, św. Teresie z Lisieux i duchowości kapłanów w trzecim tysiącleciu, wygłoszonego przez prefekta Kongregacji ds. Biskupów kard. Lucasa Moreirę Nevesa, który odprawił następnie Mszę św. Wieczorem natomiast zgromadzili się bardzo licznie na placu św. Piotra, aby uczestniczyć w modlitewnym czuwaniu, poprzedzającym centralne uroczystości jubileuszowe dnia następnego. Wspólnie odmówili różaniec oraz «Litanię do Naszego Pana Jezusa Chrystusa Kapłana i Ofiary». Wysłuchali świadectw kapłanów, znanych i mniej znanych uczestników doniosłych wydarzeń z dziejów Kościoła XX w. Ok. godz. 19.30 Ojciec Święty ukazał się w oknie swojej biblioteki i skierował do zgromadzonych krótkie przemówienie, które publikujemy poniżej.

Ostatnim, kulminacyjnym wydarzeniem Jubileuszu Kapłanów była uroczysta Eucharystia w dniu 18 maja, której przewodniczył Ojciec Święty w swoje 80. urodziny.Radosne spotkanie

W środę 17 maja wieczorem 2 tys. duchownych diecezjalnych i zakonnych — przybyłych do Rzymu z wszystkich kontynentów, by uczestniczyć w Jubileuszu Kapłanów — zgromadziło się na placu św. Piotra na wspólną modlitwę. Podczas czuwania konferencję ascetyczną wygłosił prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa kard. Darío Castrillón Hoyos, a następnie Ojciec Święty z okna prywatnej biblioteki skierował do wszystkich słowa pozdrowień i udzielił im Apostolskiego Błogosławieństwa.

Drodzy Kapłani!

Na zakończenie tego trzeciego dnia waszego Jubileuszu z radością zwracam się do was z serdecznym pozdrowieniem, wyprzedzając niejako radość jutrzejszego spotkania i wspólnej liturgii.

Dzisiaj wsłuchiwaliście się w świadectwo świętych. Bardzo mnie to cieszy, ponieważ kryje się w nim doświadczenie żywego Chrystusa. Jeżeli bowiem Wielki Jubileusz jest pamiątką wcielenia Słowa w dziejach, to święci są tymi naszymi braćmi i siostrami, którzy dzięki swej wielkiej wrażliwości na działanie Ducha Świętego stają się swoistą kontynuacją tej tajemnicy.

W długim szeregu tych wybranych dusz, które są ozdobą dwutysiącletniej historii chrześcijaństwa, jest wielu kapłanów. W każdym pokoleniu uobecniali oni wśród Ludu Bożego świętość Chrystusa Dobrego Pasterza. Także Kościół XX w. bogaty jest w świętych kapłanów — męczenników i wyznawców. Moi drodzy, idźmy ich śladem, bo od tego zależy skuteczność naszej posługi. Pozostawiam wam tę myśl i to życzenie, gdy przygotowujemy się, aby jutro razem składać Bogu nasze kapłańskie dziękczynienie.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: duszpasterstwo dziękczynienie jubileusz kapłan ksiądz
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W