Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Jan Paweł II

O dialog ze wszystkimi ludźmi dobrej woli

7 X 2004 — Do Międzynarodowej Komisji TeologicznejW dniach 4-8 października 2004 r. w Domu św. Marty w Watykanie odbywała się doroczna sesja plenarna Międzynarodowej Komisji Teologicznej, której przewodniczył kard. Joseph Ratzinger. W skład Komisji powstałej 30 lat temu wchodzi obecnie 5 członków z poprzedniej kadencji oraz 25 nowo powołanych. Uczestnicy obrad skoncentrowali się najpierw na opracowaniu programu i metod pracy na najbliższe pięciolecie, a następnie kontynuowali rozważania, rozpoczęte pod koniec poprzedniego pięciolecia, na temat losu dzieci, które umierają bez chrztu, w kontekście uniwersalnego Bożego planu zbawienia; jedyności mediacji Chrystusa i sakramentalnego wymiaru Kościoła w perspektywie zbawienia. Innym rozważanym tematem było naturalne prawo moralne. W świetle nauczania potwierdzonego przez Jana Pawła II, w szczególności w Encyklikach «Veritatis splendor» i «Fides et ratio», Komisja podejmie refleksję, której owoce winny przyczynić się do konstruktywnej odnowy doktryny dotyczącej tego prawa. 7 października Papież spotkał się z uczestnikami obrad w Sali Konsystorza i wygłosił do nich przemówienie.

Księże Kardynale, czcigodni Bracia w biskupstwie, czcigodni i szanowni Profesorzy!

1. Odbywająca się w tych dniach sesja plenarna rozpoczyna kolejne pięciolecie prac Międzynarodowej Komisji Teologicznej, siódme od jej powstania. Cieszę się, że mogę was przyjąć z tej okazji, w momencie, gdy rozpoczynacie nowy etap refleksji teologicznej; życzę, aby był on owocny i służył dobru całego Kościoła. W sposób szczególny pozdrawiam kard. Josepha Ratzingera, któremu serdecznie dziękuję za uczucia wyrażone w przemówieniu powitalnym.

2. Tematy, nad którymi Komisja będzie pracować w najbliższych latach, są bardzo ważne. Pierwszy z nich to los zmarłych bez chrztu dzieci. Nie chodzi tu o jakąś odosobnioną kwestię teologiczną. Temat ten jest głęboko związany z innymi podstawowymi zagadnieniami, takimi jak: powszechna zbawcza wola Boga, jedyne i powszechne pośrednictwo Jezusa Chrystusa, rola Kościoła, powszechnego sakramentu zbawienia, teologia sakramentów, znaczenie nauki o grzechu pierworodnym... Przedmiotem waszej refleksji musi być zatem nexus między tymi wszystkimi tajemnicami, co pozwoli wam wypracować syntezę teologiczną, pomocną w coraz bardziej spójnej i światłej pracy duszpasterskiej.

3. Nie mniej ważny jest drugi temat, czyli naturalne prawo moralne. Jak wiecie, wypowiadałem się już na ten temat w Encyklikach Veritatis splendor i Fides et ratio. Kościół zawsze był przekonany, że Bóg obdarzył człowieka zdolnością poznania światłem rozumu podstawowych prawd o ludzkim życiu i przeznaczeniu, a konkretnie, norm prawidłowego postępowania. Przypominanie naszym współczesnym o tej umiejętności ma wielkie znaczenie dla budowania dialogu z wszystkimi ludźmi dobrej woli i dla różnych form współżycia opartych na wspólnym fundamencie etycznym. Objawienie chrześcijańskie nie powoduje, że to poszukiwanie prawdy staje się bezużyteczne, przeciwnie, skłania do niego, oświecając drogę światłem Chrystusa, w którym wszystko ma swe istnienie (por. Kol 1, 17).

Wasze doświadczenia zobyte w różnych krajach świata i znajomość problemów teologicznych pomogą wam nadać tej refleksji konkretną i organiczną formę.

4. Wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny zawierzam waszą pracę, prosząc Pana, aby podczas tej sesji ożywiał was duch głębokiej modlitwy i braterskiej komunii w świetle Mądrości, która pochodzi z Wysoka.

Z ufnością proszę was, abyście wytrwale rozważali wyznaczone tematy, a na znak mojej bliskości udzielam wam mego błogosławieństwa.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: zbawienie dialog prawo naturalne grzech pierworodny sens życia Joseph Ratzinger cel życia ludzie dobrej woli chrzest dzieci dziecko nieochrzczone Międzynarodowa Komisja Teologiczna los dzieci bez chrztu powszechna wola zbawcza naturalne prawo moralne
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W