Pozdrowienie wiernych przed Mszą św. na Wawelu

Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II do wiernych w katedrze na Wawelu podczas podróży apostolskiej do Polski 5-17.06.1999 (16.06.1999)


KRAKÓW 16.06.1999

Jana Paweł II

Pozdrowienie wiernych przed Mszą świętą na Wawelu

Zaprawdę powiadam wam: wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25,40). Te słowa Chrystusa, którymi liturgia wprowadza nas w tajemnicę dzisiejszego wspomnienia Św. Brata Alberta, nabierają szczególnej wymowy w wawelskiej Katedrze. Kryje ona bowiem, wraz z grobami Świętych, władców i bohaterów narodowych, dzieje miłości - tej miłości, która życie dla braci czyni darem dla Chrystusa. Dziękuje Opatrzności Bożej, że dane mi jest stanąć ponownie przy konfesji Św. Stanisława, aby tu złożyć dziękczynną ofiarę, za tę kościelną wspólnotę, jaką Biskup ze Szczepanowa umocnił na całe tysiąclecie swą pasterską posługą i męczeńską śmiercią. On niejako dał początek tej historii miłości do człowieka i do Chrystusa, która nieustannie dokonuje się pośród tego ludu. Z niej wyrasta również kalendarium naszego życia, naszych poszukiwań, naszej wędrówki - indywidualnej i wspólnotowej - ku spotkaniu z Chrystusem. Wielbię Boga za to, że w tej wielkiej, duchowej spuściźnie mogłem mieć udział, szczególnie jako biskup krakowski i mogłem z jej bogactwa czerpać siłę i natchnienie obecnie jako Biskup Rzymu.

Pragnę w szczególny sposób pozdrowić alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. Cieszę się waszą obecnością i dziękuję Bogu za dar powołania, jakim was obdarzył. Podczas tej Mszy świętej chcę polecać Bogu każdego z was i prosić o wszelkie dary Ducha Świętego, jakich potrzebujecie, aby swego powołania strzec, w kapłaństwie mądrze i z miłością je wypełniać i uczynić je światłem dla świata w trzecim tysiącleciu. Proszę was, przekażcie moje serdeczne pozdrowienie i błogosławieństwo waszym braciom we wszystkich polskich seminariach diecezjalnych i zakonnych.

Witam i pozdrawiam wszystkich tu zebranych - tych, z którymi od lat łączą mnie serdeczne więzy przyjaźni i tych, których być może osobiście nie znam, a którzy darzą mnie życzliwością. Wszystkim dziękuję za udział w tej Eucharystii.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama