Chrystus wypełnił Prawo

Przemówienie na Górze Nebo 20.03.2000 (Pielgrzymka do Ziemi Świętej)


Jan Paweł II

Chrystus wypełnił Prawo

Wizyta w sanktuarium. 20 marca — Góra Nebo

Z lotniska Ojciec Święty udał się na górę Nebo, skąd według tradycji Mojżesz oglądał Ziemię Obiecaną. Zwracając się do grupy osób towarzyszących, wśród których był przełożony generalny braci mniejszych o. Giacomo Bini, Jan Paweł II powiedział:

Ojcze Ministrze Generalny, drodzy Przyjaciele!

Tutaj, na szczycie góry Nebo, rozpoczynam ten etap mej jubileuszowej pielgrzymki. Myślę o wielkiej postaci Mojżesza i o Przymierzu, które Bóg zawarł z nim na górze Synaj. Dziękuję Bogu za niepojęty dar Jezusa Chrystusa, którzy przypieczętował Nowe Przymierze swoją krwią i wypełnił Prawo. Jemu, który jest «Alfą i Omegą, Pierwszym i Ostatnim, Początkiem i Końcem» (por. Ap 22, 13), ofiarowuję każdy krok mojej podróży do kraju, który kiedyś był Jego krajem.

Dzisiaj, w jej pierwszym dniu, ze szczególną radością witam ojca ministra generalnego i składam hołd wspaniałemu świadectwu, jakie dają w tym kraju synowie św. Franciszka poprzez wierną posługę w świętych miejscach, pełnioną w ciągu stuleci przez Kustodię.

Z przyjemnością witam też gubernatora Madaby i burmistrza miasta. Niech błogosławieństwo Wszechmogącego zstąpi na mieszkańców tego regionu! Niech Boży pokój wypełni serca wszystkich, którzy będą mi towarzyszyli na pielgrzymim szlaku!

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama