Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Jan Paweł II

Świętość życia najważniejsza

15 V 2003 — Do studentów Papieskiej Akademii KościelnejW czwartek 15 maja Jan Paweł II przyjął w bibliotece prywatnej studentów Papieskiej Akademii Kościelnej. Uczelnia, założona w 1701 r. przez papieża Klemensa XI, kształci kapłanów do pracy w dyplomacji Stolicy Apostolskiej. Zwracając się do przybyłych, Ojciec Święty podkreślił wielkie znaczenie formacji duchowej, od której zależeć będzie owocność ich służby dla dobra Kościoła.

Wielebny Prezesie, drodzy Kapłani — alumni Papieskiej Akademii Kościelnej!

1. Dziękuję wam za odwiedziny i całym sercem wszystkich was witam. Witam przede wszystkim prezesa abpa Justa Mullora Garcię; dziękuję za słowa, które do mnie skierował w imieniu obecnych, a wszystkim za sumienność i wielkoduszność, z jakimi na co dzień wypełniacie swe odpowiedzialne obowiązki. Jestem wdzięczny również tym, którzy na rozmaite sposoby i przez pełnienie różnych funkcji pomagają mu w dziele formacji.

W sposób szczególny pozdrawiam was, drodzy alumni. Niektórzy wkrótce ukończą studia na Akademii i podejmą bezpośrednią służbę Stolicy Apostolskiej. Składam im gorące życzenia owocnej posługi i proszę Pana, aby im towarzyszył w każdej chwili życia.

2. Drodzy alumni, już przy innych okazjach miałem sposobność podkreślić doniosłość waszej szczególnej «misji», która poprowadzi was daleko od waszych rodzin, dając wam zarazem możliwość kontaktu z licznymi i różnorodnymi rzeczywistościami kościelnymi i społecznymi.

Abyście mogli wiernie wypełniać zadania, jakie zostaną wam powierzone, już w latach formacji waszym celem priorytetowym musi stać się dążenie do świętości. Mówiłem o tym także w czasie wizyty w waszej Akademii przed dwoma laty, z okazji 300-lecia jej istnienia. Na co dzień starajcie się realizować pragnienie osiągnięcia ewangelicznej doskonałości — ożywiając nieprzerwaną więź miłości z Bogiem poprzez modlitwę, słuchanie Jego słowa, a zwłaszcza przez pobożny udział w Ofierze Eucharystycznej. W tym kryje się, moi drodzy, sekret skuteczności każdej funkcji i posługi w Kościele.

3. Wywodzicie się z różnych narodów, kultur, różne są wasze doświadczenia. Wspólne życie w Akademii tu w Rzymie, centrum katolicyzmu, kształtuje w was postawę współuczestniczenia i wzajemnego zrozumienia, otwiera na wymiar uniwersalny Kościoła i pozwala lepiej rozumieć złożone sprawy ludzkie naszych czasów. To wszystko będzie wam bardzo pomocne, kiedy zaczniecie działać wśród narodów zróżnicowanych pod względem obyczajów, cywilizacji, języka i tradycji religijnych. Wasza posługa będzie tym bardziej owocna, im bardziej będziecie starali się, w duchu prawdziwie kapłańskim, troszczyć o Kościoły lokalne, wiążąc je z Katedrą Piotrową, i pracować dla dobra narodów.

Niech Maryja Dziewica, którą w tym roku poświęconym różańcowi czcimy w sposób szczególny, zatrzyma swe spojrzenie na każdym z was i niech z matczyną troską czuwa nad każdym waszym krokiem. Ja zapewniam was o swej modlitwie i z serca wszystkim błogosławię.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: duchowość katolicyzm różnorodność świętość życia doskonałość ewangeliczna Papieska Akademia Kościelna
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W