Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Jan Paweł II

40. rocznica ogłoszenia Deklaracji «Nostra aetate»

18 I 2005 — Do delegacji Fundacji «Pave the Way»18 stycznia Jan Paweł II przyjął w Sali Klementyńskiej delegację 160 rabinów i kantorów synagogalnych z Fundacji «Pave the Way» (Torujcie drogę). Była to największa grupa żydowskich zwierzchników religijnych, jaka dotychczas gościła w Watykanie. W imieniu przybyłych powitał Papieża założyciel i przewodniczący Fundacji Gary L. Krupp. «Jesteśmy grupą ludzi — powiedział — która reprezentuje różne nurty judaizmu. Przybyliśmy tutaj z błogosławieństwem milionów członków naszych wspólnot, aby Ci podziękować. Zaraz po wyborze na Stolicę Piotrową złożyłeś wymowną wizytę w Oświęcimiu, by oddać hołd ofiarom holokaustu. Zawsze broniłeś narodu żydowskiego, zarówno jako ksiądz w Polsce, jak i podczas 26 lat Twego pontyfikatu. Potępiłeś antysemityzm jako 'grzech przeciwko Bogu i przeciwko ludzkości'. Ten duch pojednania był kamieniem węgielnym Twego pontyfikatu i relacji z narodem żydowskim». Gary L. Krupp przypomniał pokrótce najważniejsze wydarzenia pontyfikatu Jana Pawła II, które ożywiły dialog katolicko-żydowski, takie jak odwiedziny rzymskiej synagogi, pielgrzymka do Ziemi Świętej, modlitwa przed Ścianą Płaczu i wizyta w «Yad Vashem». «Nie sposób wyrazić — mówił — co czuli Żydzi na całym świecie w obliczu tych znaczących wydarzeń. (...) Nazywasz nas dziećmi Abrahama, Twoimi umiłowanymi starszymi braćmi. Moim gorącym, popartym modlitwą życzeniem jest, aby żydzi, chrześcijanie i muzułmanie jako dzieci Abrahama mogli się jak najszybciej zjednoczyć w obronie ludzkości przed wszystkimi, którzy zniesławiają Boga, dokonując nikczemnych aktów przemocy w Jego święte imię». Na zakończenie audiencji, po przemówieniu Ojca Świętego, rabini odmówili modlitwę w intencji Papieża.

Drodzy Przyjaciele!

Witam serdecznie członków Fundacji Pave the Way z okazji wizyty w Watykanie i dziękuję panu Kruppowi za życzliwe słowa, które do mnie skierował w waszym imieniu.

W tym roku będziemy obchodzić 40. rocznicę ogłoszenia Deklaracji Nostra aetate Soboru Watykańskiego II, która w znaczący sposób przyczyniła się do umocnienia dialogu żydowsko-katolickiego. Niech rocznica ta stanie się okazją do wzmożenia starań, by pogłębiało się wzajemne zrozumienie i zacieśniała współpraca sprzyjające budowaniu świata opartego na poszanowaniu Bożego obrazu w każdym człowieku.

Modlę się o obfite błogosławieństwo Wszechmocnego dla was wszystkich, a w sposób szczególny o dar pokoju. Szalom alechem.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Żydzi Judaizm Nostra aetate dialog chrześcijańsko-żydowski Pave the Way
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W