Umacniajmy ewangeliczne więzi

Przemówienie do grupy kapłanów z greckiego Kościoła prawosławnego 19.09.2003

W ostatnich trzech latach wyraźnie ożywiły się kontakty między Kościołem katolickim a Kościołem prawosławnym Grecji. Od 15 do 20 września przebywała w Rzymie grupa kapłanów z greckiego Kościoła prawosławnego z wizytą, której pobłogosławił Arcybiskup Aten i całej Grecji Christodoulos. Na bogaty program pobytu kapłanów prawosławnych złożyły się rozmowy, spotkania i modlitwa. Goście odwiedzili dykasterie Stolicy Apostolskiej i najważniejsze miejsca Państwa Watykańskiego, modlili się przy grobie św. Piotra. Udali się też na modlitwę do innych bazylik patriarchalnych, odbyli rozmowy w wikariacie Rzymu i w biurach ds. stałej formacji duchowieństwa, ds. ekumenizmu oraz dialogu międzyreligijnego; zapoznali się z różnymi formami działalności ekumenicznej Ruchu Focolari i Wspólnoty św. Idziego. W piątek 19 września w katakumbach św. Pryscylli sprawowali Służbę Bożą. Przed południem tego samego dnia zostali przyjęci na audiencji przez Jana Pawła II, który wygłosił do nich następujące przemówienie:

Drodzy Bracia Kapłani z greckiego Kościoła prawosławnego!

Cieszę się ze spotkania z wami w czasie waszej wizyty w Stolicy Apostolskiej i w Rzymie — mieście historycznym, na którego terenie znajdują się groby apostołów Piotra i Pawła. Cieszę się z tego nowego kontaktu, jaki nawiązuje się między nami.

Wasza obecność przywodzi mi na myśl szczególną łaskę, jakiej Pan mi udzielił, gdy pozwolił mi odwiedzić Arcybiskupa Aten i całej Grecji Wielce Błogosławionego Christodoulosa oraz prawosławny Kościół Grecji w Roku Jubileuszowym w ramach mojej pielgrzymki śladami św. Pawła. Winniśmy nadal budować mocne fundamenty braterskich i ewangelicznych więzi, jakie odczuwaliśmy w tamtych chwilach. Także wasza wizyta w Rzymie jest ważną inicjatywą służącą temu celowi, pozwalającą nam lepiej się poznać i bardziej cenić, a także praktykować formę relacji, która sprzyja komunii.

Ustawicznie proszę Pana, aby usposobił nas wszystkich do otwarcia serc na Jego modlitwę o to, «aby wszyscy stanowili jedno» (J 17, 11. 21), i uzdolnił nas do szczerego posłuszeństwa Jego woli, tak abyśmy razem szukali dróg ściślejszej współpracy i coraz głębszej komunii.

Z serca życzę, aby wasza wizyta w miejscach świętych w Rzymie, związane z nią spotkania, rozmowy, okazje do wymiany opinii stały się pozytywnym i pożytecznym doświadczeniem dla waszego kapłańskiego życia. Niech Duch Święty towarzyszy wam zawsze w waszej posłudze i umacnia świadectwo, jakie każdy z was daje Ewangelii naszego wspólnego Pana.

Proszę was o przekazanie Wielce Błogosławionemu Christodoulosowi oraz Świętemu Synodowi moich najgorętszych pozdrowień i szczerych życzeń wszelkiego dobra i pomyślności w Panu.

Łaska i pokój Pana niech będą z wami!

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama