Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Jan Paweł II

Głoście prawdę o Bogu i człowieku w Kościele i świecie

22 III 2003 - Do pracowników włoskiej telewizji katolickiej TelepaceWłoska stacja telewizyjna Telepace, która za pośrednictwem ośmiu satelitów rozpowszechnia słowo Boże i nauczanie Kościoła na wszystkich kontynentach, obchodzi w tym roku 25. rocznicę swego powstania. W sobotę 22 marca Jan Paweł II przyjął w Sali Klementyńskiej w Watykanie redaktorów, pracowników i przyjaciół Telepace na audiencji prywatnej. Ojca Świętego powitał ks. prał. Guido Todeschini, założyciel i dyrektor ośrodka telewizyjnego, przypominając jego historię. Podziękował również za 20 tyś. różańców, które Papież poświęcił w Środę Popielcową, a które zostaną przekazane przyjaciołom i dobroczyńcom telewizji. Pracownicy Telepace przekazali Ojcu Świętemu ofiarę na dzieła miłosierdzia.

Drodzy Pracownicy Telepace!

1. Witam was na tym spotkaniu z okazji 25. rocznicy powstania waszej telewizji. Serdecznie was pozdrawiam, a w sposób szczególny pozdrawiam jej założyciela i dyrektora ks. prał. Guida Todeschiniego, któremu dziękuję za słowa skierowane do mnie w imieniu wszystkich. Serdeczną myślą obejmuję wasze rodziny, współpracowników, wolontariuszy, radiosłuchaczy, telewidzów i całą rodzinę Telepace.

Z radością się dowiedziałem, że sygnał waszej stacji nadawczej, dzięki ośmiu satelitom, może być obecnie odbierany na każdym kontynencie. Jak długą drogę pokonaliście w ciągu 25 lat! Dziękuję Bogu za to, czego zdołaliście dokonać, i wyrażam uznanie dla was, którzy na co dzień przyczyniacie się do stopniowego rozwoju tego kanału radiowego i telewizyjnego, który ma na celu przekazywanie Ewangelii pokoju aż po najdalsze krańce kuli ziemskiej.

2. Telepace! — Telewizja Pokoju. Już sama nazwa wyraża cel, który obrała sobie ta stacja nadawcza. Telepace pragnie być telewizją pokoju, tego pokoju, który jest darem Boga, pokornie i wytrwale zdobywanym przez ludzi. Kiedy, jak w tych dniach w Iraku, losom ludzkości zagraża wojna, tym pilniejsza staje się potrzeba głoszenia donośnym i zdecydowanym głosem, że tylko pokój jest drogą do budowania społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i solidarnego. Przemoc i broń nigdy nie zdołają rozwiązać problemów ludzi.

Wasza stacja nadawcza od samego początku uczyniła swym podstawowym celem jakże nieodzowne wychowanie do pokoju. Przed 25 laty, kiedy we Włoszech panował niebezpieczny klimat przemocy i terroryzmu, narodziło się Radio Pace, aby udzielić «głosu tym, którzy głosu nie mają». Na pamiątkę tamtych dni skrupulatnie przechowujecie mały nadajnik. Był on pierwszym urządzeniem komunikacyjnym waszego Radia, z którego z biegiem lat powstał wasz kanał radiowo-telewizyjny, dziś będący w stanie objąć swym zasięgiem niemal wszystkie regiony świata.

3. Przez 25 lat, zawierzając Bożej Opatrzności, Telepace wiernie zachowała swój charyzmat i pozostała wolna od wszelkich uwarunkowań, także natury ekonomicznej, by służyć Bogu i człowiekowi w Kościele. Od 1985 r., we współpracy z Ośrodkiem Telewizji Watykańskiej, nadaje relacje z podróży apostolskich Następcy Piotra i na co dzień przekazuje jego słowo i nauczanie niezliczonym rodzinom we Włoszech, w Europie, a od zeszłego roku wielu innym narodom ziemi. Nie ogranicza się do informowania o wydarzeniach i nadawania programów o charakterze religijnym i kościelnym, lecz rozbudza w telewidzach wielkoduszną solidarność i do niej nawołuje. Przedstawia przypadki skrajnych potrzeb i wzywa do konkretnej pomocy, m.in. studentom z krajów rozwijających się oraz osobom potrzebującym; niesie pociechę ludziom samotnym bądź opuszczonym; z przesłaniem nadziei dociera do więzień i szpitali. Telepace informuje, wychowuje w wierze, umacnia nadzieję, zachęca do solidarności, szerzy pokój, który rodzi się ze spotkania z Chrystusem.

4. Do tego wszystkiego dochodzi wsparcie duchowe, jakim Telepace służy radiosłuchaczom i telewidzom poprzez codzienną Mszę św. i modlitwę różańcową, adorację eucharystyczną, rekolekcje oraz inne programy poświęcone modlitwie i formacji chrześcijańskiej. W Roku Świętym, na przykład, co wieczór transmitowała wieczorne spotkania modlitewne z placu św. Piotra. Wiem poza tym, że wiele osób — wśród nich zakonnice z różnych klasztorów kontemplacyjnych, niczym «mistyczne anteny», jak je nazywacie — towarzyszy wam i wspiera was swoimi modlitwami, natomiast chorzy, pacjenci szpitali oraz więźniowie ofiarowują swoje cierpienia w intencji waszego apostolatu.

Drodzy pracownicy Telepace, z niezmiennym entuzjazmem postępujcie dalej swoją drogą. Otwiera się przed wami coraz rozleglejsze pole działalności apostolskiej. Pozostańcie wierni swojej misji, głosząc prawdę o Bogu i człowieku. Rozpowszechniajcie w Kościele i w świecie, głos Chrystusa — «Drogi, Prawdy i Życia» (por. J 14, 6), i bądźcie czujnymi strażnikami Jego pokoju.

Niech Maryja, Królowa Pokoju i Gwiazda Ewangelizacji, czuwa nad waszą rozgłośnią, abyście mogli przekazywać radość, miłość i pokój Chrystusa, «naszego pokoju» (por. Ef 2, 14).

Z serca błogosławię wam, waszym bliskim oraz tym, którzy tworzą wielką rodzinę Telepace.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: duszpasterstwo massmedia telewizja apostolat środki masowego przekazu Satelita Telepace Radio Pace
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W