Zmartwychwstały Pan żyje pośród nas

Orędzie Wielkanocne Urbi et Orbi, 11.04.2004

 

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, 11 kwietnia, o godz. 10.30 Jan Paweł II celebrował uroczystą Mszę św. przed Bazyliką św. Piotra. Po Eucharystii wygłosił Orędzie Wielkanocne «Urbi et Orbi» i złożył życzenia świąteczne w 62 językach, w tym również po polsku. «Pomóż nam — prosił Chrystusa Ojciec Święty — niestrudzenie pracować, aby nastał świat bardziej sprawiedliwy i solidarny, któremu Ty dałeś początek zmartwychwstając». Uroczystość była transmitowana przez 86 stacji radiowych i telewizyjnych do 54 krajów świata.

1. Resurrexit, alleluja!

Zmartwychwstał, alleluja!

To radosne orędzie paschalne,

które rozległo się z mocą

tej nocy podczas Wigilii,

również w tym roku umacnia naszą nadzieję.

«Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?

Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał» (Łk 24, 5-6).

Tymi słowami Anioł dodaje otuchy niewiastom

przybyłym do grobu.

Te słowa liturgia paschalna powtarza także nam,

ludziom trzeciego tysiąclecia:

Chrystus zmartwychwstał!

Chrystus żyje pośród nas!

Odtąd Jego imię brzmi: «Żyjący»,

śmierć nad Nim nie ma już

żadnej władzy (por. Rz 6, 9).

2. Resurrexit! Ty, Odkupicielu człowieka,

powstajesz dziś z grobu zwycięski,

aby również nam,

niepokojonym przez mroki licznych zagrożeń,

ofiarować Twoje życzenie radości i pokoju.

Do Ciebie, o Chryste,

nasze życie i nasz przewodniku,

niech się zwróci każdy,

kogo dręczy pokusa zniechęcenia i rozpaczy,

aby usłyszeć przesłanie nadziei,

która nie zawodzi.

W tym dniu Twego zwycięstwa nad śmiercią,

niech ludzkość odnajdzie

w Tobie, o Panie, odwagę,

aby solidarnie stawić czoło tylu przejawom zła,

które ją dręczy.

Niech znajdzie zwłaszcza siłę,

by przeciwstawić się nieludzkiemu,

niestety coraz bardziej się szerzącemu

zjawisku terroryzmu,

który gardzi życiem i sprawia,

że w codzienność rzesz ludzi

uczciwie pracujących i pragnących pokoju

zakrada się niepokój i niepewność.

Niech Twoja mądrość oświeci ludzi dobrej woli,

którzy słusznie przeciwstawiają się tej pladze.

3. Niech działania instytucji

krajowych i międzynarodowych

przyspieszą pokonywanie obecnych trudności

i ułatwią zdążanie

ku bardziej uporządkowanej i pokojowej

organizacji świata.

Niech utwierdzą się i umocnią

działania odpowiedzialnych

za odpowiednie zaradzenie trwałym konfliktom,

znaczącym krwią niektóre regiony Afryki,

Irak i Ziemię Świętą.

O Ty, pierworodny pośród wielu braci,

spraw, aby wszyscy,

którzy uważają się za dzieci Abrahama,

odkryli na nowo braterstwo,

które ich jednoczy i nakłania,

by szukali możliwości współdziałania i pokoju.

4. Posłuchajcie wszyscy,

którym leży na sercu przyszłość człowieka!

Posłuchajcie ludzie dobrej woli!

Pokusa zemsty

niech ustąpi odwadze przebaczenia;

niech kultura życia i miłości

obróci wniwecz logikę śmierci;

niech powróci ufność,

aby dać wytchnienie narodom.

Jeżeli nasza przyszłość jest jedna,

zadaniem i obowiązkiem wszystkich

jest budować ją

z cierpliwą i przykładną dalekowzrocznością.

5. «Panie, do kogóż pójdziemy?

Ty, który pokonałeś śmierć, jedynie Ty

masz słowa życia wiecznego» (J 6, 68).

Do Ciebie zanosimy z ufnością naszą modlitwę,

prosząc o pocieszenie

dla rodzin tak licznych ofiar przemocy.

Pomóż nam niestrudzenie pracować,

aby nastał świat bardziej sprawiedliwy i solidarny,

któremu Ty dałeś początek zmartwychwstając.

W wypełnianiu tego zadania towarzyszy nam

Ta, która uwierzyła, że spełnią się słowa

powiedziane od Pana (por. Łk 1, 45).

Błogosławiona jesteś, Maryjo,

milczący świadku Paschy!

Ty, o Matko Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego,

która w godzinie cierpienia i śmierci

zachowałaś płomień nadziei,

naucz i nas,

jak pośród sprzeczności upływającego czasu

stawać się przekonującymi i radosnymi świadkami

wiecznotrwałego orędzia życia i miłości,

jakie niesie światu

zmartwychwstały Odkupiciel.

Przed udzieleniem Błogosławieństwa Apostolskiego «Urbi et Orbi» Jan Paweł II powiedział:

W tym roku tak się szczęśliwie składa, że my, chrześcijanie Wschodu i Zachodu, zgodnie z naszymi kalendarzami obchodzimy Wielkanoc w tym samym dniu. Wszystkim składam najserdeczniejsze życzenia, a zwłaszcza czcigodnym patriarchom, biskupom i wiernym Kościołów wschodnich.

Modlę się do zmartwychwstałego Pana, abyśmy my, wszycy ochrzczeni, mogli jak najszybciej obchodzić to podstawowe święto naszej wiary co roku w tym samym dniu.

Surrexit Christus. Alleluja!

Po polsku Ojciec Święty powiedział:

Niech pamięć o tajemnicy Wielkiej Nocy przynosi moim Rodakom trwały pokój; niech umacnia nadzieję i rozpala braterską miłość. Zmartwychwstały Chrystus niech wszystkim błogosławi!

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama