Telegram w związku z powodzią w Polsce

Telegram wysłany w związku z powodzią w Polsce 10.06.2010

Jego Ekscelencja
Abp Józef Michalik
Przewodniczący
Konferencji Episkopatu Polski

Ekscelencjo,
Czcigodny Księże Arcybiskupie!

Jego Świątobliwość Benedykt XVI z bólem śledził w ostatnich tygodniach napływające z Polski dramatyczne wiadomości o powodziach, jakie miały i wciąż mają miejsce w wielu regionach kraju. Na skutek długotrwałych opadów wody rzek wystąpiły z brzegów, zalewając miasta i wsie, drogi, osiedla, domostwa i zagrody. Tysiące ludzi zostało dotkliwie dotkniętych przez żywioł. Wiele osób i rodzin poniosło ogromne straty, a nawet utraciło dorobek całego życia.

W imieniu Ojca Świętego pragnę na ręce Księdza Arcybiskupa przesłać całemu Narodowi polskiemu wyrazy współczucia i duchowej jedności w tym trudnym doświadczeniu. Papież w modlitwie prosi Boga, aby umocnił wszystkich pokrzywdzonych, aby nie tracili nadziei. Modli się też, aby Pan obudził serca tych, którzy mogą przyjść z konkretną pomocą, do solidarności z tymi, którzy jej potrzebują. Ufa, że również instytucje Wspólnoty Europejskiej i charytatywne organizacje pozarządowe wesprą wysiłki Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Władz terytorialnych, zmierzające do zapewnienia pokrzywdzonym godziwych warunków życia i otwarcia perspektyw na naprawę zniszczeń.

Tak dramatyczne wydarzenia, dokonujące się w różnych częściach świata, są czytelnym znakiem kruchości naszego życia i bezradności wobec żywiołów, którym nie może stawić czoła nawet najbardziej wysublimowana myśl naukowa ani najdoskonalsze osiągnięcia techniki. Można je zatem odczytywać jako wezwanie do ufności w Bogu, w myśl tego, co napisał Psalmista: «Pan zasiadł na tronie nad potopem i Pan zasiada jako Król na wieki. Niech Pan udzieli mocy swojemu ludowi, niech Pan błogosławi swój lud, darząc go pokojem» (Ps 29 [28], 10-11). Takie też jest życzenie Ojca Świętego dla Narodu polskiego, tak doświadczanego w ostatnim czasie: niech Pan udzieli mocy wszystkim, niech darzy szczęściem i pokojem, niech swój lud błogosławi.

Korzystając z okazji przesyłam Księdzu Arcybiskupowi wyrazy czci i najgłębszego szacunku.

Oddany w Panu
Kard. Tarcisio Bertone
Sekretarz Stanu
Watykan, 10 czerwca 2010 r.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama