reklama

Oświadczenie podczas Szczytu w Johannesburgu

Oświadczenie Przewodniczącego Delegacji Stolicy Apostolskiej podczas Światowego Szczytu w Johannesburgu, 4.09.2002

Stolica Apostolska, zgodnie ze swą naturą oraz swą szczególną misją, pragnie wyrazić swe poparcie dla «Planu działania», uzgodnionego podczas Światowego Szczytu poświęconego Zrównoważonemu Rozwojowi. Jednocześnie Stolica Apostolska dziękuje narodowi i rządowi Republiki Południowej Afryki oraz wszystkim zaangażowanym w dzieło, którego zwieńczeniem jest obecna sesja końcowa szczytu.

Stolica Apostolska potwierdza swoje stanowisko, że we wszelkich dyskusjach na temat rozwoju główne miejsce powinna zajmować godność człowieka; potwierdza tym samym swe poparcie dla Deklaracji z Rio, której pierwsza zasada brzmi: «Głównym przedmiotem troski o zrównoważony rozwój są ludzie. Mają oni prawo do zdrowego i twórczego życia w harmonii z naturą».

Stolica Apostolska wyraża ubolewanie, że owa pierwsza zasada Deklaracji nie stała się myślą przewodnią każdej części tego dokumentu; mogłaby wówczas być przypomnieniem i drogowskazem dla naszej pracy zarówno tutaj, jak i we wszystkim, co służy zrównoważonemu rozwojowi.

Moja delegacja pragnie poinformować, że Stolica Apostolska popiera opracowane porozumienie bez żadnych zastrzeżeń. Jednocześnie Stolica Apostolska podtrzymuje wszystkie zastrzeżenia, które zgłaszała w przeszłości podczas obrad końcowych różnych konferencji i szczytów zwoływanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, a także na sesjach nadzwyczajnych Zgromadzenia Ogólnego, które były podsumowaniem owych spotkań.

Stolica Apostolska prosi, by niniejsze oświadczenie zostało włączone do sprawozdania ze Światowego Szczytu poświęconego Zrównoważonemu Rozwojowi.

Panie przewodniczący, dziękuję za uwagę.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

Materiały z serwisu opoka.org.pl wprost na Twoją skrzynkę e-mail

Zamów

reklama