Opoka - Strona główna
opoka.news opoka.photo opoka.org.pl
Pekao


Aby turystyka sprzyjała budowaniu lepszej przyszłości

Przesłanie Kardynała Sekretarza Stanu na Światowy Dzień Turystyki 

Z okazji Światowego Dnia Turystyki, który będzie obchodzony 27 września, Sekretarz Stanu kard. Angelo Sodano skierował przesłanie do przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących kard. Stephena Fumia Hamao, które zamieszczamy poniżej.

Jego Eminencja
Kard. Stephen Fumio Hamao
Przewodniczący Papieskiej Rady
ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących

Księże Kardynale!

Obchody Światowego Dnia Turystyki, przewidziane na 27 września br., są dla Ojca Świętego Benedykta XVI okazją, by serdecznie pozdrowić wszystkich, którzy tworzą rozległy świat turystyki, oraz zwrócić uwagę na to, że Kościół otacza ich duszpasterską troską. Interesujący jest temat wybrany na te obchody przez Światową Organizację Turystyki: «Podróże i transport — od świata wyobrażeń Juliusza Verne'a do rzeczywistości XXI w.»

Juliusz Verne, humanista, podróżnik i pisarz o wielkiej wyobraźni, potrafił w sposób inteligentny połączyć w swoich książkach fantazję z wiedzą naukową ówczesnych czasów. Jego podróże, rzeczywiste lub w wyobraźni, stanowiły w istocie zaproszenie do przyjrzenia się nowemu atlasowi geograficznemu oraz wyzwanie dla człowieka, aby odpowiedzialnie stawiał czoło granicom, których nie można już było ignorować. Pod koniec XIX w., w swej niewiarygodnej podróży, Verne przekraczał owe granice, narzucone przez panującą kulturę i wizję, dla której europejski Zachód był wszystkim.

Również i dzisiaj istnieją przeszkody, które trzeba pokonywać, jeśli chcemy, aby oferta turystyczna — podróże i transport — objęła wszystkich. Nowe i niespotykane dotychczas możliwości podróżowania coraz nowocześniejszymi i szybszymi środkami transportu mogą uczynić z turystyki opatrznościową okazję do dzielenia się dobrami ziemi i kultury. Sto lat po śmierci Juliusza Verne'a sporo z wytworów jego fantazji stało się dostępnych i sporo z jego wyobrażeń przyjęło konkretną formę. Urzeczywistnia się marzenie o turystyce bez granic, która mogłaby się przyczynić do budowania lepszej przyszłości dla ludzkości.

Należy jednak zawsze mieć na uwadze wymogi etyczne związane z turystyką. Jest rzeczą ważną, aby wszyscy odpowiedzialni w tym zakresie — politycy i ustawodawcy, ludzie z kręgu władzy i finansów — dokładali starań, by umożliwiać pokojowe spotkanie narodów, zapewniając bezpieczeństwo i łatwość komunikacji. Promotorzy, organizatorzy i pracujący w sektorze turystycznym mają obowiązek tworzenia struktur, które uczynią go zdrowym, popularnym i materialnie dostępnym. Winni przy tym być zawsze świadomi, że w każdego rodzaju działalności, a więc również w turystyce, pierwszorzędnym celem powinien pozostawać zawsze szacunek dla osoby ludzkiej w kontekście dążenia do wspólnego dobra. Podróżujący w celach turystycznych powinien kierować się pragnieniem spotkania innych ludzi, szanując ich odrębność osobową, kulturową i religijną. Powinien być gotowy otworzyć się na dialog i zrozumienie, a własnym zachowaniem okazywać uczucia szacunku, solidarności i pragnienie pokoju.

Znaczną rolę odgrywają wspólnoty chrześcijańskie — przyjmując turystów powinny one poczuwać się do tego, by dać im możliwość odkrywania bogactwa Chrystusa, zawierającego się nie tylko w zabytkach i dziełach sztuki religijnej, ale w codziennym życiu żywego Kościoła. Zresztą od samego początku chrześcijaństwa podróże umożliwiały i ułatwiały szerzenie się Dobrej Nowiny w każdym zakątku świata.

Ufając, że najbliższy Światowy Dzień Turystyki przyniesie spodziewane owoce, Jego Świątobliwość Benedykt XVI zapewnia o pamięci w modlitwie i chętnie przesyła wszystkim Apostolskie Błogosławieństwo.

Korzystam z okazji, by złożyć Księdzu Kardynałowi wyrazy szacunku.

Oddany w Panu
Kard. Angelo Sodano
Sekretarz Stanu
Watykan, 16 lipca 2005 r.


opr. mg/mg 
Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: ewangelizacja podróże Dobra Nowina migracja podróż godność człowieka Światowy Dzień Turystyki Juliusz Verne