Reskrypt o nowym sformułowaniu n. 2267 Katechizmu Kościoła Katolickiego

Reskrypt o nowym sformułowaniu numeru 2267 Katechizmu Kościoła Katolickiego dotyczącym kary śmierci.

Papież Franciszek podczas audiencji udzielonej 11 maja 2018 r. niżej podpisanemu prefektowi Kongregacji Nauki Wiary zatwierdził następujące nowe sformułowanie n. 2267 Katechizmu Kościoła Katolickiego i polecił, aby je przetłumaczyć na różne języki i wprowadzić do wszystkich wydań Katechizmu.


Kara śmierci

2267. Wymierzanie kary śmierci, dokonywane przez prawowitą władzę, po sprawiedliwym procesie, przez długi czas było uważane za adekwatną do ciężaru odpowiedź na niektóre przestępstwa i dopuszczalny, choć krańcowy, środek ochrony dobra wspólnego.

Dziś coraz bardziej umacnia się świadomość, że osoba nie traci swej godności nawet po popełnieniu najcięższych przestępstw. Co więcej, rozpowszechniło się nowe rozumienie sensu sankcji karnych stosowanych przez państwo. Ponadto, zostały wprowadzone skuteczniejsze systemy ograniczania wolności, które gwarantują należytą obronę obywateli, a jednocześnie w sposób definitywny nie odbierają skazańcowi możliwości odkupienia win. Dlatego też Kościół w świetle Ewangelii naucza, że «kara śmierci jest niedopuszczalna, ponieważ jest zamachem na nienaruszalność i godność osoby» 1, i z determinacją angażuje się na rzecz jej zniesienia na całym świecie. Niniejszy Reskrypt będzie promulgowany przez opublikowanie na łamach «L'Osservatore Romano», wejdzie w życie tego samego dnia, a następnie zostanie opublikowany w Acta Apostolicae Sedis.

Kard. LUIS F. LADARIA SJ

Prefekt Kongregacji Nauki Wiary Watykan, 1 sierpnia 2018 r.,
« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama