Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Przekazanie ikony Matki Bożej Kazańskiej
Niech przyniesie nam pojednanie i pokój

28 VIII 2004 — Przemówienie kard. Waltera Kaspera wygłoszone w MoskwieWasza Świątobliwość!

W imieniu Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II oraz powołanej przez niego delegacji Stolicy Apostolskiej w Rzymie mam zaszczyt pozdrowić Waszą Świątobliwość, a także obecnych tu metropolitów, biskupów, kapłanów, mnichów, mniszki i cały Lud Boży świętej rosyjskiej Cerkwi prawosławnej. Pokój Boży i łaska niech będą z wami!

Jego Świątobliwość Papież Jan Paweł II polecił naszej delegacji, aby w jego imieniu przekazała Waszej Świątobliwości, a za pośrednictwem Twej czcigodnej osoby całej rosyjskiej Cerkwi prawosławnej, tę cenną i sławną od wieków ikonę Matki Bożej Kazańskiej, którą całe pokolenia rosyjskich wiernych otaczały żarliwą czcią.

Ikona Maryi, której obecność — jako Opiekunki rosyjskiej ziemi i jej ludu — była głęboko wpisana w serce i w dzieje waszego kraju, opuściła go wiele lat temu, a następnie, po przemierzeniu wielu krajów Zachodu, przechowywana była przez długi czas w sanktuarium fatimskim w Portugalii, otaczana czcią licznych wiernych katolickich. Na koniec, zrządzeniem Bożej Opatrzności, dotarła do domu Papieża, który modlił się przed tym świętym wizerunkiem, prosząc Matkę Bożą Kazańską o opiekę nad narodem rosyjskim.

Tak więc ikona Matki Bożej Kazańskiej, czcigodny symbol tysiącletniej tradycji chrześcijańskiej narodu rosyjskiego oraz pomocy, jakiej udzielała Ona w najtrudniejszych chwilach długich dziejów tego narodu, dzięki tej wędrówce, podczas której oddawali Jej cześć i zanosili do Niej modlitwy także liczni wierni katoliccy, gromadziła na modlitwie dwie części chrześcijaństwa. Stała się też przez to symbolem głębokiej jedności w wierze i miłości, jaka istnieje między Wschodem i Zachodem pomimo godnych ubolewania nieporozumień i rozbieżności; wyprzedziła nasze starania o przywrócenie pełnej jedności Kościoła Bożego, jakiej pragnął nasz wspólny Pan Jezus Chrystus.

Za pośrednictwem tej ikony, otaczanej czcią przez niezliczonych wiernych, my, katolicy, wyrażamy nasz szacunek dla wielkiego narodu rosyjskiego, dla jego bogatej tradycji chrześcijańskiej, dla wierności poświadczonej krwią tak wielu rosyjskich wiernych w mrocznym okresie prześladowań i ucisku ze strony reżimu, który próbował wykorzenić wiarę i chrześcijańskie wartości z serca tego narodu, wciąż do głębi chrześcijańskiego i wiernego Ewangelii; za pośrednictwem tej ikony kierujemy słowa serdecznego dziękczynienia do Boga, do Tego, który możnych strącił z tronu, a wywyższył pokornych (por. Łk 1, 52), i prosimy, ażeby na nowo rozbudził wiarę chrześcijańską na tej ziemi.

Dzisiaj, gdy chwalebna Matka Boża Kazańska powraca do ojczyzny, na ziemi rosyjskiej prosimy Ją, aby broniła swego ludu i wiodła go ku przyszłości, która — jak ufamy — przyniesie mu pokój i pomyślność; błagamy Ją, aby wyjednała nam dar wzajemnego szacunku i przyjaźni między przedstawicielami różnych kultur i religii oraz pokój oparty na sprawiedliwości i wolności na całym świecie; błagamy Ją, aby przyspieszyła nadejście dnia, w którym wszyscy uczniowie Jej Syna w pełni uznają się za braci i siostry i staną się jednym, ażeby świat uwierzył (por. J 17, 21); dnia, kiedy wszyscy chrześcijanie będą jednym głosem wielbić wspaniałe dzieła, miłosierdzie i wielkość Boga.

Pragnę zakończyć słowami, które Papież Jan Paweł II wypowiedział w ubiegłą środę w Watykanie, żegnając uroczyście tę ikonę: «Niech ten prastary wizerunek Matki Bożej mówi Jego Świątobliwości Aleksemu II i czcigodnemu Synodowi rosyjskiej Cerkwi prawosławnej o miłości, jaką Następca Piotra darzy ich oraz powierzonych im wiernych. Niech mówi o szacunku dla wielkiej tradycji duchowej, której święta Cerkiew rosyjska jest strażniczką. Niech mówi o pragnieniu i mocnym postanowieniu Papieża, by wraz z nimi iść drogą wzajemnego poznawania się i pojednania, ażeby jak najprędzej nastał dzień pełnej jedności wierzących, o którą tak żarliwie modlił się Chrystus (por. J 17, 20-22)».

Oddaję w ręce Waszej Świątobliwości ikonę Matki Bożej Kazańskiej. Niech Najświętsza Bogarodzica będzie Matką Twego ludu i ucieczką we wszystkich zagrożeniach i potrzebach; niech będzie Matką Europy i całej ludzkości; Matką pokoju na świecie; Matką Kościoła i pełnej jedności Wschodu i Zachodu; niech będzie naszą wspólną Matką, naszą orędowniczką, wspomożycielką, opiekunką na drodze naszego pielgrzymowania ku przyszłości, która — jak ufamy — przyniesie nam pojednanie i pokój. Maryjo Najświętsza, wstawiaj się za nami!


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Cerkiew prawosławna Maryja ekumenizm jedność Kościoła Rosja prawosławie Kościół prawosławny ikona Aleksy II Matka Boża Kazańska naród rosyjski
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W