Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


I Rada Europy - podstawowe informacje

"Working together for freedom"

Rada Europy jest międzynarodową organizacją, siedzibą której jest Strasbourg. Główną rolą Rady Europy jest praca na rzecz umacniania demokracji, praw człowieka i przestrzegania przepisów prawa. Rada Europy jest również zaangażowana w umacnianie dziedzictwa kulturowego Europy ze szczególnym uwzględnieniem dorobku poszczególnych państw.

Ponadto, Rada Europy odgrywa ważną rolę jako forum, przed którym rozważa się wiele rozmaitych tematów takich jak: problemy socjalne, nietolerancja, integracja imigrantów, zagrożenie życia prywatnego przez nowoczesne technologie, bioetyczne eksperymenty, zagrożenie narkotykowe, działalność przestępczą.

II Geneza powstania Rady Europy

Rada Europy została powołana do życia przez 10 krajów po zakończeniu II Wojny Światowej z momentem zatwierdzenia statutu w Londynie 5 maja 1949 roku. Przez 40 lat istnienia Rada Europy była instytucją skupiającą jedynie kraje Europy Zachodniej. Po przemianach w krajach utożsamianych z niedemokratycznymi rządami liczba krajów członkowskich wzrosła z 23 do 41 członków.

Od roku 1989 Rada Europy współpracuje z wszystkimi krajami, w których działające rządy zostały wybrane w demokratycznych wyborach. Wzrastająca rola Rady Europy została zauważona podczas spotkania w Wiedniu w październiku 1993 roku, kiedy przedstawiciele krajów członkowskich uświadomili sobie jak ważne dla bezpieczeństwa i stabilizacji Europy jest przestrzeganie podstawowych zasad demokracji, praw człowieka i przepisów prawa. Kolejne spotkanie w Strasbourgu jeszcze dokładniej wyznaczyło płaszczyzny współpracy europejskiej, która od tamtej pory miała dotyczyć prawie 800 milionów Europejczyków. Piecza nad sprawami socjalnymi oraz bezpieczeństwem obywatelskim miała stać się teraz wiodącymi tematami, wokół których ma się koncentrować działalność Rady Europy. Innym ważnym tematem jak ochrona i wspieranie praw człowieka stało się wzmacnianie procesu demokratyzacji życia z uwzględnieniem najważniejszych kulturowych i edukacyjnych zadań jakie stoją przed Europą w dniu dzisiejszym.

III Rada Europy

Rada Europy była pierwszą organizacją założoną w Europie po II Wojnie Światowej, ale od tego momentu w jej otoczeniu pojawiło się kilka innych instytucji, których działalność ma charakter komplementarny i nie przeszkadza, ale wzmacnia i uzupełnia się wzajemnie. Najbardziej znaczącymi organizacjami, z którymi współpracuje Rada Europy jest Unia Europejska i Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy Europejskiej.

Rada Europy i Unia Europejska mają wiele wspólnego jednak z założenia są odrębnymi, niezależnymi instytucjami, mimo że wszyscy członkowie krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej mają swych przedstawicieli w Radzie Europy.

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy Europejskiej (OBWE) (www.osce.org) tworzona jest przez przedstawicieli krajów tworzących Radę Europy wraz z USA, Kanadą oraz niektórymi republikami azjatyckimi, które do niedawna wchodziły w skład byłego Związku Radzieckiego. Główna rola OBWE to przede wszystkim techniki dyplomacji w obliczu rozmaitych wydarzeń a także inne działania związane z prawidłowym funkcjonowaniem demokracji.

 

IV Struktura Rady Europy:

*Komitet Ministrów ( The Committee of Ministers ).

Składa się z ministrów spraw zagranicznych 41 krajów członkowskich Rady Europy. Spotykają się oni dwa razy do roku ("ordinary sessions") a także organizują spotkania nieformalne. Każdy z krajów przewodniczy temu organowi przez 6 miesięcy a zmiany odbywają się cyklicznie według kolejności alfabetycznej.

The Ministers Deputies spotykają się przynajmniej raz w miesiącu. Formułują oni plan działania Rady Europy oraz przyjmują jej budżet, który dzisiaj wynosi około 1,4 mld franków francuskich  lub 250 mln Euro. Oni też podejmuja decyzje jakie działania powinny być poczynione w odniesieniu do propozycji the Parliamentary Assembly i the Congress of Local and Regional Authorities oraz ministerialnych konferencji, które Rada Europy regularnie organizuje.

*Zgromadzenie Parlamentarne ( The Parliamentary Assembly )`

Składa się z 291 członków i takiej samej liczby zastępców członków z parlamentów krajów członkowskich. Każdy skład delegacji powinien odzwierciedlać sytuacje panującą w parlamencie kraju macierzystego. The Parliamentary Assembly zbiera się na czterech sesjach plenarnych w ciągu roku. Debaty koncentrują się na szeroko pojętych tematach związanych przede wszystkim ze sprawami socjalnymi i ich rekomendacją do the Committee of Ministers.

The Parliamentary Assembly ma również specjalny status pozwalający na pełnienie funkcji reprezentacyjnej w parlamentach krajów, które aspirują do członkostwa w Radzie Europy.

*Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy ( The Congress of Local and Regional Authorities of Europe )

Podobnie jak The Parliamentary Assembly również składa się z 286 przedstawicieli oraz 291 zastępców ("substitutes"). Jej struktura to 2 odrębne izby, w których reprezentowane są: w jednej - lokalne władze a w drugiej regiony. Główna rolą tego ciała jest umacnianie demokratycznych instytucji na szczeblu lokalnym i w szczególności pomoc w tworzeniu nowych przejawów życia demokratycznego.

JU/PO

˙
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Polska Europa historia integracja unia Europejska Rada Europy

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W