Europejskie Spotkania Kulturalne „Europa Sąsiadów

Informacja o sesji poświęconej Liście Dziedzictwa Europejskiego (13.10.2006)

Lublin, 13 października 2006 r.

 

 

Problematyce Listy i Znaku Dziedzictwa Europejskiego poświęcona była sesja ministrów kultury i towarzyszących im ekspertów, odbywająca się w Pałacu Zamoyskich w Kozłówce podczas drugiego dnia, trwających od 12 października br., Europejskich Spotkań Kulturalnych „Europa Sąsiadów: nowe perspektywy”.

„Lista Dziedzictwa Europejskiego” jest inicjatywą zgłoszoną przez Francję podczas poprzednich Europejskich Spotkań Kulturalnych, które odbyły w Granadzie w kwietniu br. Według projektodawców lista ma służyć stworzeniu swoistej mapy miejsc i obiektów istotnych dla tożsamości europejskiej i przez to wzmacniających tę tożsamość. Znak Dziedzictwa Europejskiego mogłyby otrzymać te obiekty, zarówno materialne i jak i niematerialne, które posiadają zasadnicze znaczenie dla historii i dziedzictwa kulturowego Europy, stanowiąc żywe przypomnienie wspólnej rzeczywistości politycznej i pamięci historycznej kontynentu.

Otwierający sesję, minister kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski, podkreślił, że Polska gorąco popiera inicjatywę stworzenia Listy Dziedzictwa Europejskiego. Zaznaczył przy tym, że Lista nie zastąpi Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, ale ją istotnie uzupełni. „Inicjatywa ta służyć będzie niewątpliwie budowaniu europejskiej tożsamości. Posiada silne walory edukacyjne, dając możliwość stworzenia wspólnego kodu kulturowego w Europie — powiedział minister K.M. Ujazdowski. Projekt ten ma także silny walor turystyczny i poznawczy. To co niezwykle istotne, to konieczność zadbania o jakość Listy, o precyzyjne sformułowanie kryteriów doboru miejsc materialnych i niematerialnych. Rząd polski pragnie także wyraźnie podkreślić, że inicjatywa ta musi być otwarta dla państw, które nie są jeszcze członkami Unii Europejskiej” — podkreślił minister. Minister K.M. Ujazdowski zaznaczył, że Polska wysoko ocenia dotychczas zgłaszane propozycje symbolicznych miejsc i obiektów, które winny się znaleźć na Liście Dziedzictwa Europejskiego. Wśród nich znajdują się Akropol, opactwo w Cluny, Mur Berliński, dom Roberta Schumanna. Przypomniał także, że Polska pragnie wpisać na tę Listę Stocznię Gdańską, jako miejsce, gdzie zrodził się największy w najnowszej historii ruch wolnościowy, jakim była „Solidarność”.

Obrady Europejskich Spotkań Kulturalnych zakończą się po południu 13 października br. w Centrum Konferencyjnym w Lublinie.

Przypomnijmy, że Europejskie Spotkania Kulturalne to jedno z najważniejszych forów skupiających osoby odpowiedzialne za kształtowanie i rozwój polityki kulturalnej Europy. W tym roku zaszczyt organizacji Europejskich Spotkania Kulturalne przypadł Polsce. Spotkania odbyły się w Lublinie, mieście gdzie od wieków krzyżują się nurty kulturowe, duchowe, religijne oraz szlaki handlowe, pod hasłem „Europa sąsiadów: nowe perspektywy”.

W tegorocznych Europejskich Spotkaniach Kulturalnych wzięli udział Ministrowie Kultury i Edukacji m.in. z Francji, Danii, Finlandii, Ukrainy, Turcji, Słowacji, Estonii, przedstawiciele Rady Europy i organizacji pozarządowych. Specjalnymi gośćmi konferencji byli przedstawiciele organizacji pozarządowych z Białorusi. Celem tegorocznych Spotkań była otwarta dyskusja nad rolą kultury w perspektywie nowego rozszerzenia Unii Europejskiej i budowy jej południowo-wschodniego wymiaru. Podczas dyskusji poruszone zostały ważne w tej perspektywie tematy m.in. rola operatorów kultury i nowych mediów w relacjach z „Młodszą Europą” oraz kwestie dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego. Podczas dyskusji panelowych odbywających się w pierwszym dniu spotkań poruszone zostały tematy związane z rolą operatorów kultury i nowych mediów w relacjach z „Młodszą Europą” oraz kwestie dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego. W debatach wzięli udział wybitni specjaliści w dziedzinie kultury i relacji społecznych. Dyskusję na temat roli operatorów kultury (instytucji rządowych, samorządów, organizacji pozarządowych) w relacjach z krajami aspirującymi do członkostwa w Unii Europejskiej poprowadził prof. L. Barszczewski przedstawiciel białoruskiego PEN Clubu i prof. Mykkoła Rybaczuk związany z ukraińskim miesięcznikiem „Krytyka”. Na temat roli nowych mediów w procesach integracyjnych dyskutowali m.in. serbski dziennikarz Dragan Bisenić (Niezależne Zrzeszenie Dziennikarzy) oraz Mikoła Markiewicz — Radio Racja z Białorusi. W panelu dyskusyjnym na temat dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego: chrześcijaństwo — islam — judaizm wzięli udział m.in. abp Józef Życiński, prof. Niyazi Oktem z Platformy Dialogu Międzykulturowego (Turcja), Krzysztof Czyżewski z Ośrodka Pogranicze i przedstawiciele CNRS (Państwowy Ośrodek Badań Naukowych - Francja). Pierwszy dzień spotkań zakończyło uroczyste spotkanie wszystkich uczestników konferencji z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierzem Michałem Ujazdowskim, które odbyło się na Zamku Lubelskim w Sali Matejkowskiej.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama