Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Ks. Zbigniew Sobolewski

ROZŚWIETL DZIECIOM PRZYSZŁOŚĆ

 

Po raz 13. w pierwszą niedzielę adwentu Caritas w Polsce rozpocznie Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Tegoroczne hasło „Edukacja szansą dzieci ubogich” zwraca uwagę na problem stworzenia równych szans dzieciom z rodzin najuboższych. Pomimo to, że edukacja jest prawem każdego dziecka, ubóstwo stanowi poważną przeszkodę w jego praktycznej realizacji.

 

Jak wynika z raportu Komisji Europejskiej 29% dzieci w Polsce żyje w biedzie. Oznacza to, że ponad 650 tys. dzieci potrzebuje materialnego wsparcia przy zakupie podręczników szkolnych, odzieży i obuwia sportowego, otrzymania ciepłego posiłku w szkole. Są to dzieci, których rodziców nie stać na korepetycje i dodatkowe zajęcia z języków obcych. Poważnym problemem staje się również odległość dzieląca dom od szkoły. Brak środków na opłacenie internatu lub biletu miesięcznego sprawia, że duża grupa młodych ludzi kończy edukację na poziomie szkoły podstawowej lub gimnazjalnej.

 

Istnienie bariery edukacyjnej sprawia, że bieda staje się dziedziczna i dzieci te, podobnie jak ich rodzice są skazane na wykluczenie społeczne. Wiele dzieci z powodu ubóstwa czuje się gorszymi a ich szanse edukacyjne są mniejsze niż rówieśników.

 

Celem Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w tym roku jest uświadomienie naszemu społeczeństwu konieczności wyrównywania szans edukacyjnych i wspierania dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, zaniedbanych lub borykających się z uzależnieniami od alkoholu lub innych używek.

 

Caritas Polska prowadzi Program „Skrzydła” pozwalający dzieciom i młodzieży na kontynuowanie nauki w szkole oraz ich wszechstronny rozwój. Obecnie obejmujemy pomocą zapomogową ponad 1500 dzieci. 3000 czeka na pomoc materialną.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom ma charakter ekumeniczny. Po raz ósmy zostanie przeprowadzone wraz z „Diakonią” Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz „Eleos” Kościoła Prawosławnego. Wigilijne świece zostaną rozprowadzone nie tylko w kraju, ale także wśród Polaków zamieszkujących inne kraje, w tym Stany Zjednoczone.

Ofiary z tegorocznej akcji zostaną w diecezjalnych Caritas, cześć z nich zasili parafialne zespoły Caritas, z przeznaczeniem na pomoc dzieciom. Tradycyjnie już 10 groszy z małej świecy zostanie przeznaczone na pomoc dla ubogich dzieci poza granicami kraju. Do tej pory Wigilijne Dzieło Pomocy dzieciom wspierało głodujące dzieci w Rwandzie, Kongo, Sudanie, a także na Ukrainie, Białorusi, Rosji, Czeczenii i Iraku.

 

Płonące światło świecy Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom jest znakiem nadziei dla dzieci, które nadziei pozbawia brak perspektyw życiowych i możliwości zaspakajania elementarnych potrzeb. Jest ono wyrazem naszej gotowości dzielenia się z innymi tym, co posiadamy; tak, aby radość z narodzin Chrystusa mogła stać się ich udziałem. Jest konkretnym gestem troski o najsłabsze grupy społeczne: dzieci ubogie, pokrzywdzone przez los, sieroty.

 

Niech na naszych wigilijnych stołach, podobnie jak w latach ubiegłych, nie zabraknie wigilijnych świec!

Ks. Zbigniew Sobolewski


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Caritas pomoc bieda świeca działalność charytatywna Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom świeczki Caritas dzieci ubogie świeca wigilijna
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W