Trzeba odkryć na nowo wartość daru, by medycyna była bardziej ludzka

W Orędziu na Światowy Dzień Chorych papież promuje wolontariat i przestrzega przed logiką zysku za wszelką cenę

Logika darmowości musi być inspiracją działania tych wszystkich, którzy pracują z chorymi i cierpiącymi, przede wszystkim w medycznych ośrodkach katolickich. Przypomina o tym Papież Franciszek w Orędziu na XXVII Światowy Dzień Chorego — który będzie obchodzony 11 lutego w Kalkucie w Indiach — wzywając do odkrycia «sensu daru» i «solidarności w odpowiedzi na logikę zysku za wszelką cenę, dawania, by otrzymać, wyzysku, który nie ogląda się na osoby».

Ogłoszone we wtorek 8 stycznia rano, Orędzie podkreśla, że «troska o chorych wymaga profesjonalizmu i czułości, gestów darmowych, bezpośrednich i prostych jak pieszczota, poprzez które daje się drugiemu odczuć, że jest 'drogi'». Kiedy dominuje logika odrzucenia i obojętności, «dar — zaleca Papież — musi być wskazywany jako wzór, który może przezwyciężyć indywidualizm i współczesną fragmentaryzację społeczeństwa, by tworzyć nowe więzi i różne formy kooperacji ludzkiej między ludami i kulturami». W tym sensie Franciszek zachęca do odkrycia na nowo siły dialogu, który jest «przesłanką daru» i «otwiera przestrzenie, w których relacje ludzkie mogą rosnąć i się rozwijać, rozbijając schematy sprawowania władzy w społeczeństwie».

Uznając, że «każdy człowiek jest ubogi, potrzebujący i poszkodowany», Papież zauważa, że tylko wtedy, kiedy osoba «pojmuje siebie nie jako osobny świat, ale taki, który jest ze swej natury związany ze wszystkimi innymi, od początku postrzeganymi jako 'bracia', możliwa jest solidarna praktyka społeczna, oparta na wspólnym dobru». Zatem, «nie musimy obawiać się uznania, że jesteśmy potrzebujący i nie potrafimy zapewnić sobie tego, czego potrzebujemy, ponieważ sami i za pomocą naszych tylko sił nie zdołamy przezwyciężyć wszystkich ograniczeń».

«Z radością i podziwem» Papież przypomina świadectwo Matki Teresy z Kalkuty, nazywając ją «wzorem miłości bliźniego, która uwidoczniła miłość Boga do ubogich i chorych». I w związku z tym zwrócił uwagę na działalność licznych wolontariuszy, którzy prowadzą działalność w dziedzinie socjomedycznej, angażując się przede wszystkim w ochronę praw chorych, w uwrażliwianie i prewencję, w opiekę domową, wsparcie duchowe. «Wolontariat — zapewnia — przekazuje wartości, postawy i style życia, których centrum jest zaczyn daru. Również w ten sposób urzeczywistnia się humanizacja opieki medycznej».

Papież mówi również o katolickich ośrodkach medycznych, wzywając je, by «nie ulegały mentalności przedsiębiorstwa» i by «poświęcały więcej uwagi leczeniu osób niż zyskom», bo — powtarza - «radość z bezinteresownego daru jest wskaźnikiem zdrowia chrześcijanina».

 

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama