Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Monika Florek

Dotknąć Tajemnicy

Spróbujemy dotknąć Tajemnicy 10 czerwca 2000 r., w noc Zesłania Ducha Świętego, gdy po raz czwarty staniemy pod Bramą III tysiąclecia. Papieskie nauczanie doprowadza nas w Roku Jubileuszowym do zrozumienia wielkiej prawdy chrześcijaństwa — Wcielenia Chrystusa. Po raz kolejny Bóg zaświadcza o swej miłości, jedynej, dla której warto żyć. Pomni na słowa Pańskie: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię; po raz kolejny podejmujemy próbę przekazania tej Dobrej Nowiny w misterium lednickim.Na nabożeństwo Prawa Bożego, Wcielenia i Odkupienia będzie nas zwoływał dzwon. Olbrzymi, ważący ponad tonę, jest już odlany w przemyskiej ludwisarni. Gmina Tarnowo Podgórne zobowiązała się do pokrycia kosztów jego produkcji, zaś „Gazeta Poznańska” przyczyni się do budowy imponującej dzwonnicy. Pierwszy raz usłyszymy go na Anioł Pański jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem nabożeństwa, potem zadzwoni w godzinie Miłosierdzia Bożego i chrztu dorosłych na Ostrowie Lednickim. W tym samym baptysterium, w którym tysiąc lat temu nasi władcy zadeklarowali chęć przynależności do społeczności chrześcijańskiej, młodzi Polacy pochylą głowy, aby obmyła ich woda chrztu świętego. Ubrani na biało, w wielkiej procesji ze śpiewem i tańcem za Arką Przymierza podążą pod Bramę, by podzielić się wielką radością, jaką zesłał im Pan.

Tak się rozpocznie pierwsze nabożeństwo w noc Zesłania Ducha Świętego — nabożeństwo Przymierza i Prawa Bożego. Bóg zawarł ze swoimi dziećmi Przymierze i dał im Prawo. To Prawo było nauczycielem w drodze prowadzącej do Chrystusa. Chcąc być wiernym temu Prawu, wyciągniemy ręce po tablicę z Dekalogiem, gdzie dziesięć przykazań będzie ustawionych na Rybie, czyli Chrystusie, a kapłani poniosą na ramionach Arkę Przymierza, wykonaną zgodnie z opisami biblijnymi. Polska Szkoła Tańca prof. Ewy Wycichowskiej zaprosi nas do wspólnego Dawidowego tańca. Niech nasze ciało 2000 lat po narodzinach Chrystusa uświęci się tańcem uwielbienia.

Tak przygotowani starotestamentowym adwentem wkroczymy w misterium Wcielenia Chrystusa. Dzieląc się opłatkiem, składając życzenia będziemy próbowali przeniknąć tajemnicę wielkiej miłości, z jaką wychodzi do nas Dzieciątko Jezus, a która doznała swego spełnienia na krzyżu. Otrzymamy Ewangelię św. Łukasza.

Przez Wcielenie, wypełniając literę Prawa, Chrystus dokonuje Odkupienia. Krzyż, który stał się zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, stał się powodem chluby chrześcijanina. Biorąc własny krzyż, pójdziemy za Chrystusem Drogą Krzyżową. Piętnaście ogromnych kamieni z konińskiej kopalni, rozłożonych wzdłuż Drogi III Tysiąclecia, wyznaczy stacje Męki Pańskiej. Przywieźcie kamienie, niech staną się one drogą, po której następne pokolenia będą zmierzać ku Chrystusowi. Przywieźcie ich dużo, aby każdy z nas mógł kroczyć po skale, żeby starczyło ich dla tych, których z nami nie będzie w Lednicy, niech będą one kamieniami węgielnymi naszej wiary. Podczas nabożeństwa rozdamy replikę najstarszego krzyża znalezionego w Polsce, niedaleko stąd na Ostrowie Lednickim. Po tych krzyżach, jak po pierścieniach, będziemy się rozpoznawali w pociągach, na koncertach i na ulicy. Nie będziemy już tak bardzo anonimowi, mocni nadzieją stawimy opór pesymizmowi i tragizmowi.

Ktoś mógłby zapytać, czy nie lepiej pieniądze przeznaczone na dzwon i wieżę, organizację tak wielkiego spotkania przekazać bezdomnym i chorym. Żeby i miłosierdziu wobec ludzi stało się zadość, chcemy kupić aparat do ratowania życia najmniejszych dzieci. Każdy z uczestników będzie mógł do tego się przyczynić, dokładając swoją złotówkę.

Lednickie spotkanie zostało wpisane do kalendarza obchodów Roku Jubileuszowego. Jest to zaszczyt, z którym wiąże się odpowiedzialność. Wsparci pasterskim błogosławieństwem gospodarza miejsca abp. Henryka Muszyńskiego i pomocą bp. Gondeckiego, który od początku bierze czynny udział w powstawaniu programu, korygując nasze pomysły, podejmujemy to wyzwanie. Nie wiem, ilu nas przybędzie, ale to nie najważniejsze. Zależy to także od Ciebie — na ile podejmiesz ryzyko przekazania tego zaproszenia innym. Najważniejsze zaś jest, aby ci, którzy tam przybędą, stali się ziarnkiem gorczycy, robotnikami z winnicy Pana, którzy świadomi wyboru Chrystusa, wsparci przesłaniem Ojca Świętego pójdą na krańce świata, głosząc Jezusa Chrystusa, Boga i Człowieka, Odkupiciela wczoraj, dziś, na wieki.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: młodzież Jubileusz 2000 przymierze nabożeństwo prawo Boże Lednica 2000 dzwon wieża
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W