Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Urszula Rogólska

BARBARZYŃCY RUSZAJĄ NA RZYMTrwają przygotowania do Jubileuszu młodych, którego centralnym punktem będzie spotkanie młodzieży całego świata z Ojcem Świętym w Rzymie, w sierpniu tego roku. „Niektórzy Włosi traktują tegoroczne spotkanie jako kolejny najazd barbarzyńców na Rzym” — żartował podczas Forum „Młodzi i Jubileusz” (3—6 lutego 2000 r.) w Siedlcach ks. Domenico Sigalini, kierujący pracami Włoskiego Komitetu XV Światowych Dni Młodzieży. Jak do najazdu przygotowują się młodzi Polacy?

Dla młodych Jubileusz ma być przede wszystkim celebrowaniem tajemnicy Wcielenia — momentu łaski dla każdego człowieka. Wyrazem tego ma być dziękczynienie — centralny moment każdej modlitwy — za otrzymany od Boga czas.

To nie jubileusz biur turystycznych

„Bardzo mocno podkreślamy właściwe duchowe przygotowanie młodzieży — mówi ks. Grzegorz Suchodolski z Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM w Siedlcach. — Nie dopatrzyliśmy tego przed spotkaniem paryskim (w 1997 r. ), dlatego też bezpośrednie przygotowania rozpoczęły się już w listopadzie ubiegłego roku. Przecież Jubileusz młodzieży nie może być jubileuszem biur turystycznych!”. Księża, którzy pomagają młodzieży, zgodnie podkreślają, iż XV Światowe Dni Młodzieży są celem wędrówki, którą trzeba podjąć przed spotkaniem w sierpniu. Przygotowanie jest nie mniej ważne niż sam udział. „Choć Światowe Dni Młodzieży to zaledwie kilka dni w sierpniu, wymagają czegoś więcej niż wykupienia miejsca w autobusie — dodaje ks. Ryszard Skowronek z parafii św. Katarzyny w Jastrzębiu. — Bogactwo treści, jakie niesie Jubileusz, oraz samo zaproszenie Ojca Świętego wymaga przygotowania, przyswojenia, poznania”.

Paryż początkiem

Młodzi z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kętach w diecezji bielsko-żywieckiej o Rzymie myśleli już po powrocie z Paryża. Większość z nich to członkowie Ruchu Światło—Życie, ale są wśród nich tacy, którzy jeszcze nie odnaleźli swojego miejsca we wspólnotach czy ruchach przy parafii. Po Paryżu połączyła ich jedna myśl: „Zróbmy coś specjalnie dla młodzieży”. Tak zrodził się pomysł Parafialnych Dni Młodzieży, zorganizowanych w 1998 i 1999 roku. Wiosną przez trzy niedziele spotykali się na wyreżyserowanych przez siebie spektaklach teatralnych i koncertach muzyki. Grupa nie zapomniała również o przygotowaniach duchowych: wspólnej Eucharystii i rozważaniach papieskich dokumentów kierowanych do młodzieży.

Spotkania zaowocowały rekolekcjami dla całej młodzieży. Każdy młody kęczanin dostał zaproszenie od innego młodego człowieka. W ten sposób młodzi musieli uczyć się również ewangelizowania w szkołach i osiedlach, gdzie mieszkają.

Szansa dla obojętnych

XV ŚDM to duża szansa dla duszpasterstw młodzieży: „Uczestnicy naszej grupy — opowiada ks. Skowronek — to w większości ludzie związani już ze swoimi parafiami przez różne grupy (oaza, Odnowa w Duchu Świętym), choć znalazło się kilka osób pragnących zacząć żyć intensywniej wiarą. Dla nich te spotkania mogą być okazją przyjrzenia się Kościołowi przez zupełnie nowy pryzmat, inny niż niedzielna Eucharystia”.

Jak trafić do młodzieży nazywanej „złą” czy „obojętną”? Odpowiedzią na to są ekstrawaganckie — jak mówi ks. Suchodolski — pomysły młodzieży szczecińskiej, gdzie na niebieskim tramwaju miejskim umieszczono znak jubileuszu, zdjęcie Ojca Świętego i hasła: „Bóg jest miłością” i „Święto młodych trwa bez końca”.

Na oryginalny pomysł wpadli opolanie. Przejęci słowami proroka Izajasza: Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy, postanowili kupić czołg, przetopić go na blachę, z której wykonane zostaną małe krzyżyki — repliki najstarszego krzyża znalezionego na ziemiach polskich. Czołg zostanie zakupiony ze składek rodziców, babć, dziadków, cioć, wujków, osób starszych i samotnych. „Patroni” będą się modlić w intencji konkretnego młodego człowieka. Krzyżyki zostaną wręczone młodzieży przez abpa Alfonsa Nossola podczas nabożeństwa w katedrze w sobotę przed Niedzielą Palmową. W ten sposób starsze pokolenie przekaże symbol wiary — krzyż — młodym.

Krok dalej — zatrzymać ich

Cieszyniacy uważają, że równie ważne jak informowanie młodych, jest zatrzymanie ich przy Kościele, umożliwienie im wyboru wspólnoty czy ruchu. Tak zrodziła się idea Ewangelizacji Cieszyna 2000, w którą włączyli się młodzi z oazy, Odnowy w Duchu Świętym, Bractwa Więziennego, Ruchu Focolari i Szkoły Nowej Ewangelizacji. Wykorzystano wszystkie charyzmaty tych wspólnot. Ewangelizacja obejmuje trzy etapy. Pierwszy, trwający od listopada do maja, to systematyczne spotkania formacyjne młodzieży pragnącej bezpośrednio uczestniczyć w ewangelizowaniu. Drugi etap to Dni Ewangelizacyjne Cieszyn 2000, które będą się odbywały w centrum miasta. Odbędą się koncerty muzyki, spektakle teatralne, plenery plastyczne, spotkania, m.in. z o. Leonem Knabitem, ks. Janem Sikorskim — kapelanem polskiego więziennictwa, ks. Ryszardem Sierańskim — duszpasterzem trudnej młodzieży z Katowic. Trzecim etapem będą Światowe Dni Młodzieży w Rzymie. Młodzi ze swoim opiekunem ks. Mirosławem Szewieczkiem przygotowują również specjalny egzemplarz Ewangelii św. Łukasza dla młodzieży.

Pielgrzymowanie diecezji

W Tarnowie ruszyła Pielgrzymka Zaczynu Cywilizacji Miłości i Świętości — kontynuacja Pielgrzymki Zaczynu Nowego Świata, która była przygotowaniem do wizyty Ojca Świętego w diecezji w czerwcu ubiegłego roku. Trzy święte znaki: Ikona Jasnogórska, krzyż i Pismo Święte znów rozpoczęły wędrówkę po poszczególnych dekanatach, gromadząc na modlitewnych spotkaniach młodych ludzi z różnych kręgów. W archidiecezji lubelskiej są to: paschał, księga Ewangelii i chrzcielnica wykonana przez młodzież. Prowadzone są zbiórki pieniędzy na rzecz ośrodków i instytucji pomagających ubogim, bezdomnym czy narkomanom. Od jesieni rozprowadzono już blisko 20 tys. egzemplarzy Orędzia Jana Pawła II do młodzieży na Rok Jubileuszowy. Opracowano do niego cykl katechez, możliwych do zrealizowania w dowolnej grupie.

W Sandomierzu bezpośrednie przygotowania rozpoczęły się w Adwencie. Wyznaczono siedem kościołów stacyjnych w całej diecezji, gdzie co miesiąc młodzież spotyka się na adoracji Najświętszego Sakramentu, uczestniczy w konferencjach i koncertach muzycznych. Księża, którzy studiowali we Włoszech, zapoznają młodzież z historią Wiecznego Miasta, jego zabytkami, ich znaczeniem dla historii Kościoła. Padła nawet propozycja, by przed wyjazdem zorganizować „przyśpieszony kurs włoskiego”. Dla sandomierzan spotkanie jubileuszowe będzie trwało aż do września. Wtedy to młodzi spotkają się na Świętym Krzyżu, na swoim dicezjalnym spotkaniu, które będzie kontynuacją XV Światowych Dni Młodzieży.

Od modlitwy do czynu

Podczas duchowych przygotowań wiele grup parafialnych korzysta z materiałów przygotowanych przez bpa Henryka Tomasika.

Duszpasterski temat spotkań w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Chrząstowicach w diecezji opolskiej brzmi: „Być kimś!”. Jego celem jest przekonanie młodych parafian, że być chrześcijaninem, to być kimś, kto oddaje się służbie bliźniemu, pragnie świętości i tę świętość zdobywa co dnia.

Nowenna zachęca młodych do takiego przeżywania przygotowań, które rodzi czyny. W Radzionkowie, w archidiecezji katowickiej, do udziału w spotkaniach jubileuszowych i ŚDM przygotowuje się młodzież działająca w KSM i Ruchu Światło—Życie, a także liczna grupa „niezrzeszonych”. Jak mówi ich opiekun, ks. Tomasz Seweryn, celem spotkań jest zaszczepienie młodym idei, że są wspólnotą, Kościołem. Razem zastanawiają się, co mogą zrobić dla innych jego członków. Te rozważania już przynoszą owoce: przed świętami Bożego Narodzenia młodzież pomagała starszym w przygotowaniach do świąt, a w czasie ferii zorganizowała półkolonie dla 110 dzieci z parafii.

Szczególny dar

Szczególnym prezentem dla Ojca Świętego, jaki zawiozą mu młodzi Polacy, będzie księga darów duchowych. Już dziś — jak mówi ks. Suchodolski — Krajowe Biuro rozesłało 200 tys. specjalnie przygotowanych deklaracji, na których młodzież wpisze swój dar dla Papieża. Deklaracje zostaną złożone w kościołach lokalnych w Niedzielę Palmową. Grupy mogą je otrzymać u diecezjalnych duszpasterzy młodzieży lub bezpośrednio w Krajowym Biurze w Siedlcach (ul. Kościuszki 10, 08-110 Siedlce, tel./fax 0 25/ 632 21 55, e-mail: biuro@rzym2000.pl) Wiele informacji można znaleźć na internetowych stronach Jubileuszu młodych: http:www.rzym2000.pl.

(Współpraca:
Renata Chrzanowska,
Jolanta Gąsawska,
ks. Edmund Pośpiech)


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: młodzież Jubileusz 2000 ewangelizacja pielgrzymka parafia Rzym Światowy Dzień Młodzieży księga darów duchowych
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W