Dlaczego potrzebujemy «paktu edukacyjnego»?

Czym jest "globalny pakt edukacyjny", którego utworzenie postuluje Papież Franciszek

Świat podlega nieustannej transformacji, «epokowym zmianom», «metamorfozie nie tylko kulturowej, ale także antropologicznej, która rodzi nowe języki i odrzuca, bez rozeznania, paradygmaty przekazane nam przez historię. Edukacja zderza się z tak zwanym rapidación [przyspieszeniem], który wciąga życie w wir wyścigu technologicznego i cyfrowego, nieustannie zmieniając punkty odniesienia». Tak pisze w specjalnym przesłaniu, opublikowanym 12 września 2019 r., Papież Franciszek, ogłaszając nową inicjatywę, jaką jest wypracowanie «Globalnego paktu edukacyjnego». Dotyczy on nowego sposobu wychowania i edukacji dzieci oraz młodzieży, a do udziału w tym przedsięwzięciu — którego koordynacja została powierzona Kongregacji Edukacji Katolickiej — są zaproszeni zarówno przedstawiciele świata polityki, kultury, religii, jak organizacje międzynarodowe, stowarzyszenia humanitarne oraz sama młodzież. Wszyscy oni wezmą udział w światowym spotkaniu 14 maja 2020 r. w Watykanie.

Jest to z jednej strony odpowiedź na prośbę, którą kierowali do Papieża przy okazji różnych spotkań rozmaici reprezentanci kultur i religii, a z drugiej — nawiązanie do encykliki Laudato si', która kieruje do wszystkich zachętę do współpracy na rzecz ochrony naszego globu. Wydarzenie to ma na celu odnowienie zaangażowania na rzecz edukacji bardziej otwartej i integrującej, zdolnej do cierpliwego słuchania, konstruktywnego dialogu i wzajemnego zrozumienia.

Pragnieniem Papieża jest włączenie osób oraz instytucji, odpowiedzialnych i wywierających wpływ na kształt wychowania młodych ludzi, w działalność mającą na celu zintegrowanie wysiłków edukacyjno-formacyjnych w świetle trzech fundamentalnych wyzwań, którymi są odważne postawienie w centrum osoby, odważne, kreatywne i odpowiedzialne wykorzystywanie energii oraz odważne kształtowanie osób gotowych służyć wspólnocie.

«Globalny pakt edukacyjny» powinien zatem zostać wypracowany po solidnym zdiagnozowaniu aktualnej sytuacji w obszarze szeroko pojętej edukacji i na wszystkich jej poziomach (od przedszkola po uniwersytet), a przyjęte konkretne zobowiązania będą respektowane przez wszystkich sygnatariuszy zawartego porozumienia.

Świat stał się globalną wioską, i to nie tylko w wymiarze komunikacji cyfrowej, ale także w mentalności i sposobie działania. W tej sytuacji, pisze Franciszek, wszyscy muszą włączyć się szukanie antidotum, którym mogłoby być stworzenie «wioski» edukacyjnej, aby osiągnąć globalną spójność, znajdując przymierze między nauką i życiem, między pokoleniami, między nauczającymi a uczącymi się, rodzinami a społeczeństwem itp.

W ramach przygotowań centralnego wydarzenia odbędzie się szereg konferencji i seminariów na tematy związane z edukacją. Pierwsza konferencja odbyła się w Rzymie (16-17 września br.) nt. «Demokracja: kryzys edukacyjny w kontekście wielokulturowości i wieloreligijności». W październiku na Uniwersytecie Laterańskim odbędzie się konferencja poświęcona kwestii edukacji, praw ludzkich i pokoju; kolejna zaplanowana jest na listopad w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nt. Dokumentu z Abu Zabi.

Należy mieć tylko nadzieję, że pomysł Papieża twórczo zaangażuje różne religie i kultury w wypracowanie wspólnego modelu wychowawczego i znajdzie echo w środowiskach, które kształtują ideowy i światopoglądowy profil edukacji młodych pokoleń.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao