Boża miłość

Bóg Cię kocha i ma dla Twojego życia wspaniały plan.

Kerygmat to cztery prawa życia duchowego.

Pierwsze prawo życia duchowego mówi nam o Bożej miłości. To bardzo ważne prawo. Wielu ludzi nigdy nie usłyszało o tym, że Bóg ich kocha. Wielu jest spragnionych Bożej miłości. Jakże ważne są więc słowa: "Bóg Cię kocha!".

Tak właśnie brzmi pierwsze prawo: "Bóg Cię kocha i ma dla Twojego życia wspaniały plan". Bóg Cię kocha i pragnie bliskiej więzi z Tobą. Pragnie czynić Cię szczęśliwym, bo Jego plan, Jego wola to szczęście człowieka.

W Piśmie Świętym znajdziemy bardzo wiele opisów Bożej miłości. Znajdziemy wyznania Pana Boga do człowieka. M.in.:

Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość. /Jr 31,3/

Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad tobą. /Iz 54,10/

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. /J 3,16/

Więcej do sprawdzenia w Biblii:
Jr 29,11; Iz 43,1-5; Iz 49,15-16; Iz 41,14; Iz 62,3-4; Oz 11,1-4; 1J 4,8.10; 1J 4,19; 1J 3,1; 1Kor 13; Rz 8,37-39; Rz 8,31-32; Ef 1,4-6; Ps 23,4; Ps 37,5; Ps 45,11-12; Wj 34,5-7; 1P 5-7; 2 Tm 2,13; Ef 3,20; Łk 12,32

opr. ac/ac

Copyright © by AC

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..
TAGI:

reklama

reklama

reklama