Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Z działalności Fundacji Jana Pawła IIW dniach 14-15 stycznia br. odbyło się posiedzenie Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II.

Było to pierwsze spotkanie po zatwierdzeniu przez Ojca Świętego odnowionego statutu Fundacji. Po raz ostatni wziął udział w obradach Komitet Doradczy, ponieważ odnowiony statut nie przewiduje istnienia tego organu.

Dyrektorzy poszczególnych instytucji podległych Fundacji zrelacjonowali ich działalność i przedstawili rozliczenia finansowe, które zostały ocenione i przyjęte przez Komisję Rewizyjną.

W związku z koniecznością dostosowania statutu Fundacji do współczesnych potrzeb została podjęta decyzja dotycząca Ośrodka Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II: postanowiono powołać zespół, który zajmie się studium pontyfikatu, i zmienić nazwę na Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II.

W minionym roku prowadzone były intensywne prace nad katalogowaniem i porządkowaniem dokumentów i eksponatów związanych z działalnością Papieża. Archiwum poszerzyło się także o nowe zbiory.

Z okazji 25-lecia pontyfikatu Ośrodek zorganizował dwie wystawy. W Polsce przez pół roku można było obejrzeć w Częstochowie, Radomiu, Tarnowie, Krakowie i we Wrocławiu wystawę zatytułowaną: «Pontyfikat przełomu tysiącleci. 25 lat Jana Pawła II na Stolicy św. Piotra». Wystawę tę odwiedziło 120 000 osób. W Rzymie została zorganizowana wystawa filatelistyczna pt. Il Papa pellegrino (Papież pielgrzym).

W dniu 4 listopada, z okazji imienin Ojca Świętego oraz 25-lecia pontyfikatu, przy udziale Ośrodka, Fundacja zorganizowała w Auli Pawła VI w Watykanie uroczystą akademię poetycko-muzyczną pt. Błogosławiona siejba. Wziął w niej udział sam Jubilat, który skierował do przedstawicieli Fundacji programowe przemówienie.

Fundacja stara się o promocję szeroko rozumianej kultury polskiej. Jak co roku, został zorganizowany przez Sekretariat Fundacji Uniwersytet Letni Kultury Polskiej w Rzymie. Wykłady poświęcone były związkom kultury polskiej z kulturą europejską i amerykańską. Uczestnicy pochodzili z 8 krajów: Australii, Białorusi, Kanady, Niemiec, Polski, Ukrainy, USA i Wielkiej Brytanii.

Sekretariat rozpoczął wydawanie «Biuletynu» Fundacji, który ukazuje się w języku polskim i angielskim w nakładzie 3000 egzemplarzy i jest wysyłany ofiarodawcom i przyjaciołom Fundacji.

Z okazji 25-lecia pontyfikatu Sekretariat Fundacji zorganizował w dniach 3-6 listopada 2003 r. uroczyste obchody jubileuszowe, na które przybyło 700 osób z 16 krajów. W programie było całodniowe spotkanie prezesów kół i towarzystw przyjaciół Fundacji, udział w audiencji generalnej z Ojcem Świętym, odsłonięcie i poświęcenie VII Tablicy Dobroczyńców Fundacji, koncert przygotowany przez Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu oraz Msza św. dziękczynna za 25 lat posługi Piotrowej Jana Pawła II.

Przedstawicielstwo Fundacji Jana Pawła II w Polsce objęło w minionym roku pomocą materialną 157 osób z krajów byłego «bloku wschodniego» studiujących w Lublinie. Ponadto Fundacja wspiera finansowo młodych ludzi z tych krajów, którzy studiują na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 2003 r. studia ukończyło 30 stypendystów, w tym 5 otrzymało tytuł licencjata i 6 doktora. Pośród byłych stypendystów Fundacji jest już 32 doktorów. Stypendium Fundacji przyznano 22 osobom wyłonionym spośród 208 kandydatów, pochodzących z Białorusi, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Rosji i Ukrainy.

Na zebraniu, które odbyło się 15 stycznia w bibliotece papieskiej w Watykanie i zakończyło spotkaniem z Janem Pawłem II, podjęto decyzje dotyczące przyszłości. Debata w dużej mierze była poświęcona dostosowaniu struktur i inicjatyw Fundacji do odnowionego statutu. Najwięcej uwagi poświęcono działalności Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu. Uznano, że już teraz ta instytucja powinna być objęta szczególną troską Fundacji, która stawia sobie za cel dokumentowanie i rozpowszechnianie nauczania i dzieł Jana Pawła II. Dlatego też Rada Fundacji postanowiła powiększyć personel Ośrodka o zespół ludzi, którzy zajmą się opracowywaniem naukowym i publicystycznym nauczania Ojca Świętego.

Wiele uwagi poświęcono Funduszowi Wieczystemu Fundacji i zabezpieczeniu kapitału w związku z obecną koniunkturą ekonomiczną w świecie.

Rada przyjęła z zadowoleniem sprawozdanie dyrektora Domu Polskiego Jana Pawła II w Rzymie.

Dom powinien być nadal odnawiany, należy podnieść standard części mieszkalnej i zapewnić odpowiednie pomieszczenia Ośrodkowi Dokumentacji i Studium Pontyfikatu. Zobowiązano dyrektora Domu ks. prał. Mieczysława Niepsuja do przygotowania i przedstawienia planu odnowy następnej części Domu.

Dom Polski Jana Pawła II gościł w tym roku pielgrzymów z Polski, USA, Niemiec, Włoch, Anglii, Australii, Austrii, Litwy, Kanady, Szwecji, Słowacji, Hiszpanii i RPA. Przybywali oni w zorganizowanych grupach bądź indywidualnie.

Kursy Uniwersytetu Letniego Kultury Polskiej na temat: «PRL: 1945- -1989. Historia i kultura. Związki z kulturą europejską i światową», będą trwały od 14 czerwca do 3 lipca br. Opłata za udział wynosi 1150 US$ , a dla studentów 1000 US$ . Zgłoszenia przyjmuje Sekretariat Fundacji w Rzymie, Fundacja Kościuszkowska w Nowym Jorku i Polski Instytut Naukowy w Montrealu.

Wszystkie dotychczasowe osiągnięcia Fundacji Jana Pawła II były możliwe dzięki materialnemu wsparciu członków kół i towarzystw przyjaciół Fundacji, wielu osób prywatnych i instytucji polonijnych, którym Rada Administracyjna Fundacji pragnie raz jeszcze wyrazić serdeczne podziękowanie. Zamierzenia i plany na przyszłość są wielkie. Dzieło, które zrodziło się dzięki Janowi Pawłowi II, a które służy wszystkim Polakom i Polsce, będzie mogło nadal się rozwijać, jeżli nie wygaśnie ofiarność tych, którym sprawy Ojca Świętego, Ojczyzny i Kościoła leżą na sercu. Przy okazji Rada Fundacji przypomina, że wszelkie datki przekazywane za pośrednictwem kół i towarzystw objęte są ulgami podatkowymi. Można je również przesyłać bezpośrednio na adres Sekretariatu Fundacji:

Fundacja Jana Pawła II, Via di Porta Angelica 63, 00193 Roma.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: pontyfikat Lublin Fundacja Jana Pawła II Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II Dom Polski w Rzymie stypendium kultura polska studenci Uniwersytet Letni Kultury Polskiej
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W