Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Dzień Modlitwy o Pokój, Asyż 24.01.2002
Zobowiązanie do wspólnego działania na rzecz pokojuNa zakończenie Dnia Modlitwy o Pokój przywódcy religii zobowiązali się do działania na rzecz budowania i umacniania pokoju w rodzinie ludzkiej. Po krótkim wprowadzeniu kard. Francisa Arinze deklarację odczytało 12 przedstawicieli zgromadzenia. Ostatnie słowa wypowiedział Jan Paweł II: «Nigdy więcej nienawiści! Nigdy więcej wojny! Nigdy więcej terroryzmu!» Następnie kard. Walter Kasper wezwał zgromadzonych, aby przekazali sobie znak pokoju.

Kard. Francis Arinze

(Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego)

«(...) swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy».

Nasze przybycie w pielgrzymce do Asyżu tego ranka przywitało odświętne bicie wszystkich dzwonów miasta, głos radosnej nadziei.

Nadzieję na pokój ożywiały świadectwa, których słuchaliśmy, oraz modlitwa różnych grup.

Pokój należy umacniać poprzez wspólne zobowiązania, jakie każdy z nas podejmuje wobec żyjącego Boga, wobec braci i sióstr własnej i innych religii oraz wobec całego świata.

Pokój wymaga, by patrzeć w przyszłość ludzkości i stworzenia z nową odwagą.

Niech pokój będzie błogosławieństwem dla wszystkich.

Ekumeniczny Patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I

Zgromadzeni tu, w Asyżu, razem rozważaliśmy kwestię pokoju, który jest darem Boga i wspólnym dobrem całej ludzkości. Choć należymy do różnych tradycji religijnych, stwierdzamy, że aby budować pokój, trzeba kochać bliźniego, przestrzegając złotej reguły: «Postępuj w stosunku do innych tak, jak chciałbyś, aby postępowano w stosunku do ciebie».

Z tym przeświadczeniem będziemy niestrudzenie tworzyć wielkie dzieło pokoju i dlatego:

Pastor Konrad Raiser

(Sekretarz generalny Ekumenicznej Rady Kościołów)

1. Zobowiązujemy się głosić nasze niezłomne przekonanie, że przemoc i terroryzm są sprzeczne z autentycznym duchem religijnym; a potępiając wszelkie użycie przemocy i wojny w imię Boga czy religii, zobowiązujemy się uczynić wszystko, co w naszej mocy, by zlikwidować przyczyny terroryzmu.

Bhai Sahibji Mohinder Singh

(Przedstawiciel sikhów z Wielkiej Brytanii)

2. Zobowiązujemy się wychowywać ludzi we wzajemnym szacunku i uznaniu, tak aby należąc do różnych grup etnicznych, kulturowych i religijnych, mogli oni współżyć w pokoju i solidarności.

Metropolita Wołokołamska i Jurjewa Pitirim

(Przedstawiciel prawosławnego Patriarchatu Moskwy)

3. Zobowiązujemy się rozwijać kulturę dialogu, aby rosło wzajemne zrozumienie i zaufanie pomiędzy jednostkami i narodami, bo są to przesłanki autentycznego pokoju.

Metropolita Zagrzebia i Lublany Jovan

(Przedstawiciel prawosławnego Patriarchatu Serbii)

4. Zobowiązujemy się bronić prawa każdego człowieka do godnego życia, zgodnie z własną tożsamością kulturową, oraz do swobodnego tworzenia własnej rodziny.

Szejk Abdel Salam EH Abushukhaidem

(Muzułmanin z Jerozolimy)

5. Zobowiązujemy się prowadzić szczery i cierpliwy dialog, nie traktując tego, co nas różni, jako muru nie do przebycia, lecz przeciwnie, uznając, że konfrontacja z ludźmi o odmiennych zapatrywaniach może stać się okazją do lepszego wzajemnego zrozumienia.

Biskup Trimithus Vasilios

(Przedstawiciel prawosławnego Kościoła Cypru)

6. Zobowiązujemy się przebaczyć sobie nawzajem błędy i uprzedzenia przeszłe oraz teraźniejsze i wspierać się we wspólnych wysiłkach zmierzających do przezwyciężenia egoizmu i chęci dominacji, nienawiści i przemocy, aby nauczyć się, na podstawie doświadczeń z przeszłości, że pokój bez sprawiedliwości nie jest prawdziwym pokojem.

Chang-Gyou Choi

(Konfucjanista z Korei)

7. Zobowiązujemy się być po stronie tych, którzy cierpią z powodu nędzy i opuszczenia; użyczać swego głosu tym, którzy są pozbawieni głosu, oraz podejmować konkretne działania, aby zaradzić tym sytuacjom, kierując się przeświadczeniem, że nikt nie może być szczęśliwy sam.

Hodżatoleslam Ghomi

(Muzułmanin z Iranu)

8. Zobowiązujemy się przyłączyć do wołania tych, którzy nie godzą się na przemoc i zło; pragniemy wykorzystać wszystkie nasze siły, by dać ludziom naszych czasów prawdziwą nadzieję na sprawiedliwość i pokój.

Nichiko Niwano

(Przedstawiciel szkoły buddyjskiej Rissho Koseikai z Japonii)

9. Zobowiązujemy się popierać każdą inicjatywę sprzyjającą przyjaźni między narodami, w przekonaniu, że gdy nie ma solidarności i porozumienia między narodami, postęp technologiczny wystawia świat na coraz większe niebezpieczeństwo zniszczenia i śmierci.

Wielki Rabin Samuel-René Sirat

(Przedstawiciel Wspólnoty żydowskiej we Francji)

10. Zobowiązujemy się prosić rządzących narodami o dołożenie wszelkich starań, aby na płaszczyźnie narodowej i międzynarodowej budowali i umacniali świat oparty na sprawiedliwości, w którym będą panowały solidarność i pokój.

Pastor Mesach Krisetya

(Przewodniczący Światowej Konferencji Menonitów)

My, ludzie należący do różnych tradycji religijnych, będziemy nieustannie głosić, że pokój i sprawiedliwość są nierozdzielne i że pokój oparty na sprawiedliwości jest jedyną drogą, która poprowadzi ludzkość ku przyszłości pełnej nadziei. Jesteśmy przekonani, że w świecie, w którym coraz łatwiej pokonuje się granice, w którym zmniejszają się odległości, a kontakty stają się coraz łatwiejsze dzięki sieci środków przekazu, gwarancją bezpieczeństwa, wolności i pokoju nie może być siła, lecz wzajemne zaufanie.

Niech Bóg pobłogosławi tym naszym postanowieniom i obdarzy świat sprawiedliwością i pokojem.

Papież Jan Paweł II

Nigdy więcej nienawiści! Nigdy więcej wojny! Nigdy więcej terroryzmu! Niech każda religia w imię Boga obdarzy ziemię sprawiedliwością i pokojem, przebaczeniem i życiem, miłością!

Kard. Walter Kasper

(Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan)

«Chwała, zaszczyt i pokój dla tych, którzy czynią dobro».

Stajemy się narzędziami pokoju pochodzącego z Wysoka. Pamiętajmy, że nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia. Przypieczętujmy znakiem pokoju nasze zobowiązanie na rzecz pokoju, które zostało wypowiedziane wieloma głosami. Nieśmy pokój bliskim i dalekim, istotom stworzonym i całemu światu.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: pojednanie wartości jedność konflikt cierpienie terroryzm przemoc wojna przebaczenie nędza Asyż dar Boży religie dialog religijny opuszczenie modlitwa o pokój
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W