reklama

Dni Jana Pawła II: Dobro

Informacja o Dniach Jana Pawła II w Krakowie - 2007

Sympozja naukowe, warsztaty, spotkanie z o. Janem Górą, konkurs na rozprawę inspirowaną myślą Papieża Polaka, film, spektakl teatralny, wernisaż, koncert orkiestry Capella Cracoviensis i wiele innych atrakcji zapowiadają organizatorzy Dni Jana Pawła II — Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

W ubiegłym roku kilkanaście małopolskich uczelni, reprezentowanych w Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, podjęło inicjatywę organizowania co roku Dni Jana Pawła II. „Ma to być przedsięwzięcie o charakterze naukowym, popularyzującym i kulturalnym, ma inspirować badania naukowe i popularyzować dziedzictwo, jakie pozostawił po sobie Papież — rodak” — napisali o Dniach Jana Pawła II organizatorzy na stronie domowej projektu.

Pierwsze Dni JP II odbyły się w listopadzie 2006 roku. W bieżącym roku planowane są one w terminie od 5 do 9 listopada, ich tematem wiodącym jest DOBRO, a odpowiedzialność i trud organizacyjny spoczywa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

W ramach tegorocznej edycji odbędą się m.in.: dwuczęściowe sympozjum naukowe pt. Oblicza dobra, warsztaty ze studentami na poszczególnych uczelniach Krakowa i Małopolski, otwarte spotkania z zaproszonymi gośćmi (m.in. z Ojcem Janem Górą OP), ogólnopolski konkurs dla studentów na rozprawę analizującą bądź inspirowaną myślą Karola Wojtyły i Jana Pawła II. W trakcie spotkania z o. Górą odbędzie się premierowa projekcja filmu Kazimierza J. Bihuna „Kraków Jana Pawła II” (po spotkaniu możliwy będzie zakup filmu). Planowane jest wydanie publikacji książkowych w specjalnie zainicjowanych w ubiegłym roku seriach.

Przewidujemy także szereg imprez o charakterze kulturalnym i artystycznym, jak koncert muzyczny w wykonaniu orkiestry Capella Cracoviensis oraz solistów, chóru i orkiestry Akademii Muzycznej w Krakowie, wystawa prac malarskich i spektakl teatralny „Kabaret filozoficzny, czyli wariacje Tischnerowskie”, przygotowany przez PWST w Krakowie.

Szczegółowy program uroczystości dostępny jest na stronie internetowej: www.jp2.krakow.pl. Gorąco zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału.

Honorowy Patronat nad całym przedsięwzięciem objęli: Metropolita Krakowski — ks. Kardynał Stanisław Dziwisz, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydent Miasta Krakowa.

 


 

PROGRAM DNI JANA PAWŁA II

PONIEDZIAŁEK, 5 LISTOPADA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Etyka Karola Wojtyły i Jana Pawła II — nauczanie o dobru

Nowy Sącz, ul. Staszica 1, Instytut Pedagogiki PWSZ, godz. 17.00

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu

Dobro wspólne a dobro indywidualne

Oświęcim, ul. M.M.Kolbego 8

WTOREK, 6 LISTOPADA

Akademia Rolnicza w Krakowie

Być dobrym jak chleb — chleb w życiu człowieka

Kraków, al. 29 Listopada 46, Centrum Kongresowe AR, godz. 10.00

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Msza św. połączona z recytacją wierszy Jana Pawła II

Nowy Targ, Kościół pw. św. Katarzyny, godz. 14.00

Dobro i tekst jako wytwór komunikacji

Nowy Targ, ul. Sobieskiego 2, Budynek Związku Euroregion „Tatry”, godz. 17.00

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Sesja naukowa z dyskusją panelową

PWSZ w Tarnowie, budynek C, sala 017, godz. 10.00

ŚRODA, 7 LISTOPADA

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Sesja naukowa OBLICZA DOBRA — Część I

Kraków, ul. Rakowicka 27, Hala Widowiskowo — Sportowa UEK

9.00 Powitanie i otwarcie sesji — Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki, Rektor UEK

9.10 Słowo wstępne — JE ks. kard. Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski

9.20 Personalistyczny wymiar dobra — Prof. dr hab. Adam Węgrzecki (UEK)

10.00 Dobro osoby jako podstawowe kryterium etyczne w myśli Jana Pawła II — o. Jarosław Kupczak OP (PAT)

10.40 Zło dobrem zwyciężaj — polityka karna w świetle nauki Jana Pawła II — Prof. dr hab. Andrzej Zoll (UJ)

    1. Wychowanie — przygotowaniem i wspieraniem budowania dobra w człowieku
    2. — Prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht (UŚ)

12.00 Dylematy homooeconomicus — jak dzielić dobra — Prof. dr hab. Stanisław Owsiak (UEK)

    1. Architekt krajobrazu w służbie ludności lokalnego mikroregionu
    2. — Prof. dr hab. Anna Mitkowska (PK)

13.20 Dobro ukryte w wolnorynkowej gospodarce towarowo-pieniężnej - Prof. dr hab. Mieczysław Dobija (UEK)

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Otwarte spotkanie środowiska akademickiego z o. dr. Janem Górą OP

Kraków, ul. Rakowicka 27, Hala Widowiskowo — Sportowa UEK, godz. 15.00

 

Akademia Muzyczna w Krakowie

Dobro i piękno drogą artysty

Akademia Muzyczna w Krakowie, godz. 15.00

 

Akademia Pedagogiczna w Krakowie

Wokół idei dobra

Kraków, ul. Podchorążych 2, Audytorium im. Prof. W. Danka, Gmach Główny AP, godz. 15.00

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Blask dobra — Dobrostan człowieka — Kultura fizyczna

Kraków, Al. Jana Pawła II 78, Aula AWF, godz. 15.00

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Muzyka i słowo: Chrześcijański wymiar dobra - koncert

Nowy Sącz, ul. Długosza, Kościół pw. św. Kazimierza, godz. 18.00

20. 00 Czuwanie modlitewne w Bazylice Mariackiej (organizatorzy: PAT)

CZWARTEK, 8 LISTOPADA

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Sesja naukowa OBLICZA DOBRA — Część II

Kraków, ul. Rakowicka 27, Hala Widowiskowo — Sportowa UEK

9.00 O istocie dobra — św. Tomasz komentuje św. Augustyna — Prof. dr hab. Władysław Stróżewski (UJ)

9.40 Twórczość techniczna a wymogi kreowania i rozpowszechniania Dobra w nauczaniu Jana Pawła II — Prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz (AGH)

10.20 Koncepcja dobra w ekonomii teoretycznej — Prof. dr hab. Andrzej Malawski (UEK)

11.00 Czy zdrowie jest zawsze dobre? Perspektywa terapeuty rodzinnego — Prof. dr hab. Bogdan de Barbaro (CM UJ)

11.40 Być dobrym jak chleb — Prof. dr hab. Władysław Migdał (AR w Krakowie)

12.20 Etos sportu w świetle antropologii Jana Pawła II — Dr Maria Zowisło (AWF w Krakowie)

13.00 Dobro rodziny w nauczaniu Jana Pawła II — Prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki (PK)

Politechnika Krakowska

Technika a dobro społeczeństwa

Kraków, ul. Warszawska 24, Pawilon Konferencyjno-Wystawowy „Kotłownia” PK, godz. 13.00

Papieska Akademia Teologiczna

Bóg jako dobro w tradycjach teologicznych

Kraków, ul. Kanonicza 25, Sala Modrzewiowa, godz. 15.00

Akademia Górniczo-Hutnicza

Nauka i badania naukowe jako dobro w świetle poglądów Jana Pawła II

Kraków, AGH, Aula A0, godz. 15.00

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie

Posługa myślenia jako dobro wg Jana Pawła II

Panel dyskusyjny z udziałem Prof. dr. hab. K.Tarnowskiego (UJ), o. Prof. dr. hab. J.A.Kłoczowskiego OP (PAT) oraz red. A.Karoń — Ostrowskiej („Więź”); prowadzenie: red. Dominika Kozłowska („Znak”)

Kraków, ul. Straszewskiego 22, Scena im. St. Wyspiańskiego PWST, godz. 16.15

„Kabaret filozoficzny, czyli wariacje Tischnerowskie”, scenariusz i reżyseria: Artur Więcek „Baron”

Kraków, ul. Straszewskiego 22, Scena im. St. Wyspiańskiego PWST, godz. 17.00

(Uwaga: zaproszenia na panel i spektakl można odebrać w PWST, ul. Straszewskiego 22)

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Wernisaż malarstwa pt. „Dobro”; autor: Sergei Shemet

Kraków, ul. Straszewskiego 22, Galeria PWST, godz. 18.30

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

Wielowymiarowość dobra

Krosno, ul. Kazimierza Wielkiego 4, Aula PWSZ, godz. 11.00

Tryptyk rzymski w wykonaniu Macieja Luśni i Jana Korwina Kochanowskiego

Krosno, ul. Franciszkańska 5, Kościół oo. Franciszkanów, godz. 19.00

 

PIĄTEK, 9 LISTOPADA

10. 00 Uroczysta Msza Święta w Kolegiacie Akademickiej św. Anny w Krakowie celebrowana przez JE Ks. Kard. Stanisława Dziwisza

Po Mszy Św. wręczenie nagród laureatom konkursu studenckiego na esej o Dobru w myśli Karola Wojtyły i Jana Pawła II

Collegium Medicum UJ

Dobro chorego w medycynie — sesja naukowa CM UJ

Kraków, ul. Św. Anny 12, Aula Nowodworskiego CM UJ, godz. 13.00

Program sesji:

13.00 Prof. dr hab. Wiesław Pawlik — Prorektor UJ ds. Collegium Medicum

Otwarcie sesji

Prof. dr hab. Beata Tobiasz — Adamczyk

Mgr Barbara Woźniak

Dobro w przestrzeni międzyludzkiej — problem choroby i cierpienia

Prof. dr hab. Andrzej Śródka

Dobro pacjenta w dziejach medycyny

Prof. dr hab. Kalina Kawecka — Jaszcz

Pojęcie dobra chorego w kardiologii

Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

Dobro chorego w starszym wieku

Prof. dr hab. Wojciech Nowak

Trauma w chirurgii u progu XXI wieku

Prof. dr hab. Władysław Sułowicz

Aktualny stan oraz perspektywy przeszczepiania nerek

Prof. dr hab. Jerzy Wordliczek

Lekarz wobec cierpienia pacjenta

Dr hab. Walentyna Balwierz

Wyzwanie dla medycyny w pokonywaniu cierpienia dziecka z chorobą nowotworową

Dr Ewa Wilczek — Rużyczka

Empatia u lekarzy i pielęgniarek wobec cierpienia

Prof. dr hab. Maciej Pawłowski

Farmakoterapia — jako działanie lecznicze dla dobra pacjenta

    1. Prof. dr hab. Wiesław Pawlik — Prorektor UJ ds. Collegium Medicum

Zamknięcie Konferencji

19.00 Koncert na zakończenie Dni Jana Pawła II

Ludwig van Beethoven — Msza C-dur op. 86

Soliści, Orkiestra Capellae Cracoviensis, Chór i Orkiestra Akademii Muzycznej w Krakowie

Dyrygent: Stanisław Krawczyński

Filharmonia Krakowska, ul. Zwierzyniecka 1, godz. 19.00 (wstęp wolny)

Biuro organizacyjne:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27

tel.: 012 293 54 19

e-mail: dnijpii@ae.krakow.pl

 

 

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao