Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


1000. rocznica Synodu i Zjazdu Gnieźnieńskiego. 12 marca 2000 r.
PRZESŁANIE ZWIERZCHNIKÓW KOŚCIOŁÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH DO MŁODYCH

Gniezno Anno Domini 2000Z Gniezna, starożytnej stolicy Polski, my, przedstawiciele trzech tradycji chrześcijańskich w naszej Ojczyźnie — Katolickiej, Prawosławnej i Protestanckiej — u progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa przekazujemy Wam, Drodzy Młodzi Przyjaciele, przesłanie chrześcijańskiej wiary, nadziei i miłości.

Odpowiadając na zaproszenie Jana Pawła II, podjęte przez Kościoły, aby w świętowanie Wielkiego Jubileuszu Zbawienia wejść, jeżeli nie pojednani, to przynajmniej bliżsi jedności, stajemy tutaj, w piastowskim Gnieźnie, miejscu Synodu i Zjazdu Gnieźnieńskiego, aby poprzez ten gest powrócić do rzeczywistości chrześcijaństwa nie podzielonego, które przyjęła Polska ponad tysiąc lat temu. Jego siła płynąca z jedności dała naszej Ojczyźnie możliwość zajęcia trwałego miejsca w europejskich strukturach, szczególnie przez ustanowienie kościelnej metropolii w Gnieźnie, już przed dziesięcioma wiekami. Wraz z obecnymi dziś wśród nas prezydentami państw europejskich nawiązujemy do Synodu i Zjazdu Gnieźnieńskiego, który legł u podstaw naszej państwowości i integracji z innymi narodami kontynentu.

Pragniemy przypomnieć Wam, Drodzy Przyjaciele, że poprzez Chrzest zostaliśmy włączeni w tajemnicę Chrystusa Pana, jedynego Zbawiciela świata wczoraj, dziś i na wieki. Dlatego możemy tu i teraz przeżywać radość Wielkiego Jubileuszu 2000-lecia wcielenia i narodzin Syna Bożego, Jezusa Chrystusa.

Wierzymy, że miłość Boga objawiła się najpełniej w Jezusie Chrystusie, który dla nas i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i stał się człowiekiem. Przekazujemy Wam ten skarb wiary w nadziei, że będziecie go strzegli w odpowiedzialności przed Bogiem i w pokoju pomiędzy sobą.

Własną postawą dopomóżcie światu i wszystkim jego mieszkańcom uwierzyć, że nikt nie jest w stanie zrozumieć siebie samego bez Chrystusa. Świadectwem i służbą zachęcajcie Waszych rówieśników, aby przyjmowali Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela, otwierając przed Nim drzwi swoich serc. Z wiarą wiążemy orędzie chrześcijańskiej nadziei, które poprzez życie z Chrystusem daje nam także perspektywę pomyślnego jutra w wymiarze społecznym.

Powtarzamy za świętym Apostołem Pawłem, że «największa jest miłość» (1 Kor 13, 13). Tą miłością, która zwycięża wszelkie przeciwności, która wybacza i jedna, dzielimy się dzisiaj z Wami. Czynimy to wspólną modlitwą i Słowem, którego słuchacie.

To miłość Chrystusa doprowadziła nas do tego miejsca i tej wspólnoty. Dlatego prosimy Was, abyście wpatrzeni w Chrystusa i zakochani w Nim, kontynuowali rozpoczęte dzieło pojednania w wymiarze ogólnokościelnym, społecznym i międzynarodowym.

Wraz z tym przesłaniem przyjmijcie nasze błogosławieństwo.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: młodzież Europa wiara jubileusz nadzieja jedność Gniezno Zjazd Gnieźnieński Synod Gnieźnieński

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W