Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao

Kolejni papieże po Vaticanum II powtarzali, że droga ekumenizmu jest nieodwracalna. Potwierdziła to wizyta Papieża Franciszka w Genewie

Giovanni Maria Vian

Tylko razem wędruje się dobrze

Tylko razem wędruje się dobrze - foto
Autor/źródło: Pixabay, balouriarajesh

Po Soborze Papieże przy różnych okazjach mówili i poświadczali, że dla Kościoła katolickiego wybór ekumenizmu jest nieodwracalny. Niezłomnie potwierdza to pontyfikat Bergoglia, który jest przekonany o podstawowym znaczeniu tego zobowiązania, przyjętego i żarliwie praktykowanego już w Buenos Aires. Nieprzypadkowo zatem głównym celem krótkiej podróży do Genewy są obchody 70-lecia Światowej Rady Kościołów.

Początkowo, po tragedii wojny, która ogarnęła i zrujnowała kontynent europejski, wyznań chrześcijańskich reprezentowanych w tej instytucji, założonej w 1948 r. w Amsterdamie, było 147, a dziś jest ich ponad dwa razy więcej, a więc aż 348. Razem z nimi Kościół katolicki idzie równoległą drogą, dzieląc wspólne zobowiązanie, jak podkreśliła Agnes Aboum, moderatorka Komitetu Naczelnego Rady, witając Papieża.

Bardzo znaczący był zatem fakt, że pierwszym spotkaniem w ramach «pielgrzymki» Papieża była długa modlitwa ekumeniczna w kaplicy genewskiego ośrodka. W jej centrum lektura i słuchanie kilku wersetów jednego z najbardziej osobistych i dramatycznych tekstów św. Pawła — Listu do Galatów, któremu Papież poświęcił swój komentarz, medytując nad wyrażeniem: «postępować według Ducha».

Franciszek zachęcił do refleksji nad metaforą wędrówki, «która ukazuje sens ludzkiego życia», które zawsze poszukuje czegoś. «Serce skłania nas, aby iść, aby osiągnąć cel», powiedział Papież, i natychmiast dodał, że wędrowanie to dyscyplina i trud. Dlatego «potrzebne są cierpliwość na co dzień» i praca nad sobą, a także «trzeba zrezygnować z wielu dróg, aby wybrać tę, która prowadzi do celu, i ożywiać pamięć, aby jej nie zgubić», powiedział z przenikliwością.

Podkreślając następnie, że «tylko razem idzie się dobrze», Bergoglio przypomniał przykład paru «przyjaciół Pana», od Abrahama i Mojżesza do Piotra i Pawła. «A przede wszystkim Jezus dał nam tego przykład», wychodząc z boskiej natury, by wędrować wśród kobiet i mężczyzn: właśnie «On, który jest drogą», zechciał stać się «pielgrzymem i gościem pośród nas», aby uczniowie szli za Nim Jego drogą, przypomniał Papież.

Droga ta jest oznaczona i wyznaczona — właśnie «według Ducha», jak zaleca Paweł wspólnocie rozdzieranej przez konflikty. Jak wiele razy, zbyt wiele, bywało na przestrzeni dziejów chrześcijan, którzy zeszli z «drogi», zgodnie z wyrażeniem użytym przez ewangelistę Łukasza w jego drugiej księdze, w odniesieniu do doświadczenia chrześcijańskiego. Poszli oni za światowością, i «nieprzyjacielowi Boga i człowieka z łatwością udało się nas podzielić», zauważył Papież.

Na różnego rodzaju podziały zareagował ruch ekumeniczny, który «zrodził się dzięki łasce Ducha Świętego», podkreślił Papież, wzywając do kontynuowania tej drogi i pracowania «ze stratą». Czyli nie starając się chronić interesów konserwatystów bądź progresistów, prawicy lub lewicy i nie ulegając wszechobecnej pokusie autoreferencjalizmu, lecz «obierając ze świętym uporem drogę Ewangelii». Już teraz, bo podział «przynosi szkodę najświętszej sprawie», czyli głoszeniu Ewangelii, powiedział Papież, cytując Sobór Watykański II.opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Duch Święty ekumenizm konserwatyzm progresizm podziały droga jedność chrześcijan wędrówka Światowa Rada Kościołów Genewa List do Galatów autoreferencyjność
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W