reklama

Wykorzystana szansa

Temat: Wykorzystana szansa

Znamy wiele sytuacji, gdzie człowiek zmarnował szansę na poprawę. Niniwa stanowi natomiast szansę wykorzystaną, i to pomimo mocnego sprzeciwu, a nawet buty proroka, który nie chciał posłuchać Bożego wezwania do głoszenia spodziewanej kary dla miasta. Mieszkańcy jednak potraktowali poważnie zapowiedź zagłady i postanowili nie tylko zmienić swoje postępowanie, ale ogłosili post i zaczęli pokutować.
Czasem wydaje nam się, że Bóg stawia nam jakieś dziwne wymagania, które mają sprawić że na siłę będziemy odróżniać się od całej reszty ludzkości. Tymczasem Pan dając nam przykazania, posyłają do nas różnych proroków współczesności, pragnie ocalić nas od zagłady. Chce, abyśmy opamiętali się i nie podążali straceńczym pędem za tymi, którzy gardząc Bożymi przykazaniami sami uznali siebie za bogów i postanowili zdetronizować Pana dziejów.
Bóg jednak nie zbawia nas na siłę. Nie zmusza, lecz przynagla Swoją miłością. On głosząc Królestwo Boże i wzywając do nawrócenia pragnie, abyśmy sami, z serca odpowiedzieli na Jego Boską miłość, którą jako pierwsi zostaliśmy umiłowani. Owo wzywanie do nawrócenia odbywa się na różne sposoby. Niekiedy jest to dramatyczne wydarzenie z naszego życia, które pokazuje, jak bardzo jest ono kruche. Uświadamia, że każdą chwilę otrzymujemy od Boga, aby ją dobrze przeżyć, by zrobić kolejny krok ku Temu, Który sam Jest Miłością. Innym razem takim wezwaniem do nawrócenia może być czyjaś heroiczna postawa, która nas zainspiruje, ukaże piękno cnotliwego życia i pociągnie do czynienia dobra. Jeszcze innym razem może to być jak w przypadku Niniwy, nawet nieudolny głos zbuntowanego i niegodnego proroka, który jednak uświadomi nam, że wcześniej czy później będziemy musieli zdać sprawę z naszego życia i postępowania.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Pan jest łaskawy i pełen miłosierdzia. Nie możemy jednak tego miłosierdzia traktować jako pobłażliwości dla naszych grzechów i zatwardziałych serc. Jeśli bóg wciąż daje nam szansę, to tylko dlatego, że wciąż możemy się zmienić i nawrócić do życia zgodnego z Jego wolą.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy traktuję poważnie wezwania do nawrócenia?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao