reklama

Patron spraw beznadziejnych

Temat: Patron spraw beznadziejnych

Zwykł się mówić, że Jeden z dzisiejszych patronów, św. Juda Tadeusz to patron spraw beznadziejnych. Wielu ludzi zanosi wezwania do Boga za jego przyczyną, próbując wyjednać łaski, w sprawach, które my sami uznajemy z góry za takowe. Czy jednak prosilibyśmy Boga o cokolwiek wiedząc, że sprawa z góry jest stracona, i że z całą pewnością nie zostaniemy wysłuchani? Jeśli ktoś nie ma nawet najmniejszej nadziei na spełnienie jego prośby, to przecież nie prosi, nie czeka i nie spodziewa się osiągnięcia tego, co wydaje mu się nie do osiągnięcia.
Zanoszą modlitwy do Boga, nie tylko za pośrednictwem Judy Tadeusza, zawsze mamy jakąś nadzieję, przynajmniej najmniejszą, na wypełnienie naszych próśb. Co więcej, jeśli znajdujemy się w wyjątkowo trudnej sytuacji pragniemy przecież być wsparci orędownictwem świętych, którzy sami poprzez heroizm swojej wiary wytrwali przy Bogu i z pomocą Jego łaski dali dobre świadectwo, z którego my sami czerpiemy.
Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Określanie ich jako beznadziejne, oddaje jedynie nasz punkt widzenia. Co więcej, niekiedy nasze rozpaczliwe położenie może być dla Pana okazją do umocnienia naszej wiary, okazania nam, jeśli nawet nie tej konkretnej łaski o którą prosimy, to innej, która będzie dla nas z pożytkiem wiecznym. Stąd też spoglądając na świętych apostołów, na ich życie i świadectwo, możemy nie tylko poprzez dobry przykład, ale także dzięki ich modlitwom wzrastać w wierze, nadziei i miłości.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Bóg prowadzi nas różnymi drogami do siebie i pragnie, abyśmy po doświadczeniach tego świata uzyskali miejsce w domu nie ręką ludzką zbudowanym, w krainie odpoczynku, która będzie nam dana na mocy zasług Jezusa Chrystusa. Dlatego też, choć wiele spraw może po ludzku wydawać się beznadziejnych, to przecież zbawienie nasze nigdy nie jest sprawą beznadziejną. Boska Opatrzność prowadzi nas w każdym położeniu do zbawienia, Bóg wykorzystuje każdą sytuację, aby nas przywieść do siebie, zatem bądźmy zawsze dobrej myśli. To, co najlepsze może nas spotkać w wieczności może nam być dane, nawet, jeśli to co ziemskie nie zawsze pójdzie po naszej myśli.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy ufam Bogu w każdym położeniu?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao