reklama

Ciało i dusza

Temat: Ciało i dusza

Człowiek został stworzony jako jedność duszy i ciała. Co oznacza oddzielenie duszy od ciała, wszyscy wiemy. Ciało pozbawione duszy zwyczajnie jest martwe. Niestety, zapominają o tym ci wszyscy, którzy wyznają dewizę tzw. używania życia. Życie według zasady, „jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy” nie jest, jak chcieliby ci ludzie, pełnią życia, ale umieraniem. Człowiek został stworzony przez Boga, na Jego obraz i podobieństwo. Pomimo grzechu pierworodnego i panowania śmierci, czas tu na ziemi, jest wzrastaniem w wierze, nadziei i miłości, aby osiągnąć chwałę nieba. Uznanie, że materia jest jedynym, co istnieje naprawdę odziera nas z prawdy o tym, kim jest człowiek.
Owo odarcie, inaczej mówiąc zafałszowanie obrazu człowieka sprawia, że człowiek, zamiast dążyć do życia, które trwa na wieki, do pełni szczęścia i miłości, zaczyna dążyć do unicestwienia. Wszak złożeni nadziei w tym, co cielesne, sprawia, że zapominamy o tym, co wieczne. Tymczasem to duch daje życie. To ludzka dusza pomimo śmierci ciała żyje i idzie po zapłatę przed Tron Przedwiecznego.
Niestety, ci, którzy zapominają, że duch daje życie, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy, kiedy już wyeksploatują swoje ciało, odrzucając wiarę w życie wieczne, nie tylko nie mają nadziei na nieśmiertelność, ale wręcz mają nadzieję na to, że śmierć, oznacza koniec wszystkiego. Ciężar popełnionych win sprawia, że owa ewangeliczna niemoc, o której mówi dzisiejszy fragment Ewangelii, to nic w porównaniu z tym, co oznacza niemoc ducha, gdy człowiek odda swoje ciało pod panowanie grzechu.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Tak, jak w przypadku uzdrowienia chorej kobiety, o czym mowa w dzisiejszej liturgii słowa, tak też w przypadku niemocy duchowej, prawdziwe uzdrowieni możliwe jest tylko przez Chrystusa. Bez czekania na dogodny czas, bez przerwy na dzień szabatu, Pan życia czeka na nas, aby nas uzdrowić. Aby przypomnieć nam, że jesteśmy dziećmi Boga i dziedzicami wieczności.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy pamiętam, że jestem dzieckiem Bożym?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao