Zadziwiające proroctwo

Temat: Zadziwiające proroctwo

Jak bardzo zło może zablokować człowieka na działanie łaski Bożej, świadczy dzisiejszy fragment Ewangelii. Oto arcykapłani i faryzeusze już nawet nie wyrażają swoich wątpliwości względem nauki Jezusa, ale otwarcie przyznają, że mowy i cuda Jezusa są tak przekonujące, iż ludzie lada chwila uwierzą w Niego. Co więcej, jedyną konsekwencją ma być konflikt z Rzymem, który może krwawo zakończyć względną koegzystencję. W obliczu tej sytuacji arcykapłanom i faryzeuszom brakuje jednego. Wiary. Rozum wskazuje im na nadprzyrodzone pochodzenie Jezusa, ale przywiązanie do ziemskich porządków nie pozwala na pójście za nim.
Ten dramat sprzed dwóch tysięcy lat powtarza się do dziś. Wielu ludzi, duchownych i świeckich dostrzega gołym okiem, że świat mnie wziął się sam z siebie. Ludzie, którzy poznają prawa nauki, obserwują procesy zachodzące w przyrodzie naturalnym światłem ludzkiego rozumu pojmują, że to wszystko nie jest dziełem przypadku. Jednak bilans doczesnych korzyści i strat nie pozwala im na pójście za Jezusem. Przywiązanie do pełnionych funkcji, ziemskie zaszczyty, korzyści materialne i inne dobra sprawiają, że Jezus także dziś w sercach wielu ludzi skazywany jest na śmierć.
Wystarczyłaby jednak wiara w to, że mimo doczesnych prześladowań, utraty wszystkiego, co mamy Jezus płaci nam życiem wiecznym, że Jego obietnica odnosi się także do nas, aby wziąć swój krzyż i pójść za Mistrzem z Nazaretu.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Wiara bez uczynków jest martwa. Cóż z tego, że będziemy wypowiadać słowa modlitwy, na co zda się cała działalność dobroczynna, jaką niejednokrotnie prowadzimy, ile warte będą składane przez nas ofiary, jeśli decyzje naszego życia nie będą motywowane wiarą? W kluczowym momencie naszego życia skarzemy Pana na śmierć, bo na końcu naszej drogi będziemy widzieli siłę ziemskich imperiów, a nie potęgę zbawienia.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy postępuję według wiary?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao