Wyrwani z zepsucia

Temat: Wyrwani z zepsucia

Całe Pismo święte, czy to Nowego czy Starego Testamentu ukazuje zbawienie jako wyrwanie się z niewoli, w jaką ze wszystkimi konsekwencjami popadł człowiek po grzechu pierwszych rodziców. Przymierze z Noem, Abrahamem i Mojżeszem były kolejnymi etapami przygotowywania ludzkości na nadejście pełni czasów, na przyjście na świat Mesjasza, Który miał otworzyć zamknięte bramy raju dla zbłąkanej i utrudzonej ludzkości. Bóg stawiał ludziom wymagania i wychowywał ich, aby byli gotowi do ostatecznego przyjęcia największego z przykazań i nauczyli się postrzegać świat poprzez praktykowanie miłości Boga i bliźniego.
Prawo Mojżeszowe, choć niedoskonałe, stało się na pewnym etapie dziejów wychowawcą ludu wybranego. Dziś dekalog jest dla nas fundamentem praw i wskazaniem na naturalne prawo, jakie Bóg zaszczepił w ludzkich sercach. Jezus mówi, że nie przyszedł Prawa znieść, ale je wypełnić. Wypełnił więc Swoim życiem i publiczną działalnością, a jego przepisy wypełnił dwoma przykazaniami miłości. Sam Zbawiciel powiedział, że ten jest Jego przyjacielem, kto zachowuje Jego przykazania.
Niestety ludzka przewrotność zdaje się nie mieć granic. Dziś w wielu przypadkach człowiek zamiast podążać za natchnieniem Ducha Świętego, podąża za wskazaniami ducha tego świata. Stara się przypodobać światu za cenę wiary, nadziei i miłości. Porzuca służbę Bogu, a ową przeogromną pustkę stara się zrekompensować sobie samą tylko służbą człowiekowi, unikając jakiekolwiek krytyki bądź potępienia światowego zepsucia.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Niesienie pomocy potrzebującym jest jednym z uczynków miłosierdzia. Nie wolno nam jednak zapominać, że są nimi także napominanie grzeszników, udzielanie dobrej rady błądzącym, unikanie współdziałania w grzechu. Słowem – pomoc w wyrwaniu się z niewoli, w jaką człowiek popada poprzez grzech. Warto o tym pamiętać, aby nie podzielić losu tych pracowników winnicy, którzy przejęli powierzone im dobra, ale samego Dziedzica wypędzili i na śmierć skazali.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy unikam wszystkiego, co do grzechu prowadzi?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao