reklama

Chleb życia

Temat: Chleb życia

Potrzeba znalezienia pożywienia jest jedną z najbardziej podstawowych potrzeb człowieka. Głód potrafi zmusić ludzi do rzeczy, o których wcześniej nawet by nie pomyśleli. Dlatego też doświadczenie głodu potrafi wyryć w pamięci człowieka takie wspomnienia, które będą rzutowały na jego całe dalsze życie. Spoglądając na karty Pisma Świętego widzimy, że już na początku stworzenia Bóg umieszcza człowieka w ogrodzie, gdzie jest pod dostatkiem wszystkiego, czego potrzebuje. Jedynie z Drzewa Poznania Dobra i Zła nie wolno mu jeść owoców. Jednym z pierwszych, najbardziej odczuwalnych skutków grzechu Adama i Ewy stanie się zdobywanie pożywienia w pocie czoła. Oto ziemia będzie rodziła zarówno owoce i warzywa stanowiące pokarm dla człowieka jak też chwasty, które będą skutecznie zagłuszały pożyteczne rośliny i utrudniały człowiekowi jakąkolwiek uprawę.
Lud wybrany podczas wędrówki przez pustynię do Ziemi Obiecanej doświadczy głodu i pragnienia. Tam też Bóg objawi swą moc, dając wszystkiego co potrzeba na tę wyjątkowo trudną drogę. Objawi się jako Ten, Który Jest. Jest także w momentach, kiedy człowiek potrzebuje pokarmu i wody. Ziemia Obiecana natomiast ma być krainą mlekiem i miodem płynącą. Dającą człowiekowi wszystkiego, czego potrzebuje do życia. Błogosławieństwo Boże na kartach Starego Testamentu będzie przekładało się w prosty sposób na urodzaj, regularność pór roku, liczny przychówek a także liczne potomstwo.
Zbawiciel kiedy nakarmi tłumy, będzie postrzegany jako idealny kandydat na króla. Będzie jawił się jako ten, który po przepędzeniu okupantów będzie mógł zaspokoić wszystkie pragnienia swoich poddanych. Jednak Pan Jezus przynosi w darze pokarm o znacznie bardziej doniosłym znaczeniu. Tym pokarmem jest On sam. Tego jednak przyzwyczajeni do walki o zaspokojenie codziennych potrzeb ludzie nie chcieli i nie chcą zrozumieć.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Podobnie jest i dziś. Człowiek znajduje czas na wszystko. Boleśnie przeżywa nawet zamknięte sklepy w dni świąteczne. Gotów jest wałęsać się bez celu pomiędzy sklepowymi półkami, zostawiając pustkę w swoim sercu i zapominając, że tylko Jezus może dać prawdziwy pokarm, po którym człowiek pragnąć już nie będzie.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy pragnę pokarmu, jakim jest Eucharystia?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao