reklama

Boża Opatrzność i Ofiara

Temat: Boża Opatrzność i Ofiara

Dzisiejszej niedzieli, kiedy obchodzimy narodowe święto niepodległości, a zarazem świętujemy setną rocznicę tego jakże ważnego dla nas wydarzenia, Kościół daje nam do rozważania w liturgii słowa teksty, które zwracają naszą uwagę na niezwykłe zrządzenia Bożej Opatrzności. Oto nawet w najtrudniejszych doświadczeniach jednostek czy narodów Bóg nie pozostawia swojego ludu samemu sobie. Tak, jak owa uboga wdowa w Sarepcie Sydońskiej miała za zadanie ocalić życie proroka Eliasza, tka samo i my w naszym codziennym życiu spotykamy ludzi, którzy z woli Bożej Opatrzności przychodzą nam z pomocą. Może to być na pozór pomoc nieznaczna, możemy tłumaczyć sobie, że zwyczajnie mieliśmy szczęście, że to wszystko co nas spotyka to przypadek, jednak w życiu chrześcijanina nie ma przypadków.
Boska Opatrzność nie przekreśla naszej wolności, dlatego też kierując naszym życiem, podejmując decyzje złe czy dobre bierzemy za nie odpowiedzialność i w ten sposób przybliżamy się bądź oddalamy od upragnionego celu. Jednak Bóg codziennie, w każdej chwili naszego życia próbuje nas napominać, przynaglać Swoją miłością wskazując drogę do Siebie.
Bez względu na nasze ziemskie doświadczenia, mierzone miarą porażek i sukcesów, szczęścia i dramatów zarówno osobistych jak i narodowych nie możemy zapominać, że wszystko to musi zostać podporządkowane celowi zbawienia wiecznego. Podobnie jak w przypadku Narodu Wybranego. Bóg doświadczał ich i wspomagał, karał i okazywał miłosierdzie, ale wszystko to czynił po to, aby ich przyprowadzić do Siebie.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
W naszym osobistym odczuciu lubimy jako Polacy czuć się wyróżnieni przez Boga. Wiemy, jak wiele zawdzięczamy Boskiej Opatrzności. Nie możemy jednak zapominać, że wolność choć jest darem bezcennym, to nie jest naszym ostatecznym celem, ale drogą do pełni szczęścia. Zobowiązaniem do daru, poświęcenia i ofiary. Wszystko po to, aby po czasie spędzonym w naszej ziemskiej Ojczyźnie, Bóg przyjął nas do niebieskiej.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy pamiętam o ojczyźnie ziemskiej i niebieskiej?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao