reklama

Odkupienie pośród ucisku

Temat: Odkupienie pośród ucisku

Ucisk zapowiadany tyle razy przez Zbawiciela towarzyszy wierzącym przez całą historię zbawienia. Jest obecny w różnej formie także dziś, dotykając uczniów Mistrza z Nazaretu pod różnymi szerokościami geograficznymi. Bez cienia wątpliwości można powiedzieć, że chrześcijanie są dziś najbardziej prześladowaną grupą religijną na świecie. Można by więc p[ostawić sobie pytanie, dlaczego właśnie my, jako uczniowie Mistrza głoszącego Dobrą Nowinę, jako wyznawcy religii, która nakazuje miłość posuniętą aż do miłości nieprzyjaciół, doświadczamy nieustannie prześladowań?
Odpowiedź jawi się w kilku obszarach. Po pierwsze, chrześcijaństwo nigdy na sposób rewolucyjny, ale odwrotnie, ewolucyjny a poprzez to trwały, zmieniało świat. Chociażby List do Filemona pokazuje, jak miłością i na drodze pokoju nie do utrzymania zdaje się być system niewolniczy. Podobnie przez całe wieki zasady głoszone przez Kościół zmieniały bądź struktury plemienne, bądź nawet utrwalone zwyczaje państwowe. Dekalog domagał się zawsze zdecydowanej odpowiedzi ze strony człowieka i na kartach historii, także naszej Ojczyzny znajdziemy bohaterskich biskupów, papieży świętych napominających najpotężniejszych ludzi swoich epok.
Świadomość, że życie ludzkie zmienia się, ale się nie kończy dawała świętym zwłaszcza męczennikom tę odwagę i siłę, aby nawet z narażeniem własnego życia, ze gotowością złożenia najwyższej ofiary, zabierać głos w sprawach ważnych i trwać w nauce Chrystusa.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Pomijając nawet inne motywy prześladowań, warto w kontekście dzisiejszych rozważań uświadomić sobie, co znaczą słowa Pana, że pośród ucisku przyjdzie nasze odkupienie. Nie koniecznie chodzi tu o Boską ziemską interwencję. Ona nie zawsze następowała i nie byłoby tylu męczenników, gdyby owa Boża ochrona miała zawsze dotyczyć teraźniejszości. Jednak zgodnie ze słowami Pana, wytrwanie do końca pośród prześladowań otwiera nam z woli Bożej bramy wieczności. Zatem nasze odkupienie zawsze jest blisko, o ile mamy Boga w sercu. Nawet żyjąc pośród najbardziej bezbożnych systemów i prześladowań.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy nie załamuję się w chwilach próby?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao