reklama

Oto Bóg, Któremu zaufaliśmy

Temat: Oto Bóg, Któremu zaufaliśmy

Wizja uczty, jaką Bóg wyprawi w czasach mesjańskich swojemu ludowi, opisana u proroka Izajasza odwoływała się do najbardziej podstawowych ludzkich potrzeb. Uczta to przecież czas świętowania. Wzajemnego spotkania przy suto zastawionym stole. Czas pokoju, czas ucztowania to czas, kiedy Bóg zaprasza wszystkie swoje dzieci do siebie. Pragnie aby on radowały się Jego obecnością.
Kiedy więc przychodzi Zbawiciel, zaczyna dokonywać rozlicznych cudów. Uzdrowienia, uwolnienia z mocy Złego Ducha, wreszcie chleb dany do sytości. Wizja z księgi proroka Izajasza zaczyna się spełniać w sposób praktyczny, choć dla ówczesnych ludzi być może w sposób nieco odmienny od tego, w jaki sobie to wyobrażali. Czy jednak dla człowieka cierpiącego, szukającego ulgi, dla głodnego, pragnącego nasycić się, dla matki, która straciła swoje dziecko, nie jest najważniejsze tu i teraz? Czy cuda dokonywane przez Zbawiciela nie były aż nazbyt czytelne, aby dostrzec, że oto Bóg jest pośród swojego ludu, że Ten, Który jest pełen mocy, potęgi i chwały przyszedł, aby być Bogiem z nami?
My sami wielokrotnie nie dostrzegamy obecności Boga pośród nas. Mimo, że On nieustannie otacza nas swoją opieką, że tyle razy daje nam odczuć swoją obecność, kiedy wysłuchuje naszych modlitw, zapominamy i nie chcemy dostrzec, że owa mesjańska wizja staje się także naszym udziałem.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Czasy mesjańskie, nazywane pełnią czasów, nie są jednak końcem czasów. Pan kiedyś nadejdzie powtórnie. Wszystko, czego dokonuje dla nas w tym życiu, ma nas prowadzić do większej wiary, głębszej nadziei i coraz gorętszej miłości. Trzeba nam więc dostrzegać znaki czasu, trzeba umieć odpowiadać Bogu na Jego przeogromną miłość, i trzeba wreszcie pamiętać, że czas nieustannie się wypełnia i bliskie jest Królestwo Boże.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy dostrzegam obecność Boga w moim życiu?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao