Droga, prawda i życie

Temat: Droga, prawda i życie

Każde święto apostołów jest dla nas przypomnieniem misji, jaką Zbawiciel powierzył Swoim uczniom. Mają prowadzić lud Boży do Niego. Wszak On sam jest Drogą, Prawdą i Życiem.
Drogą, ponieważ nie ma innego sposobu, aby przystąpić do Boga tak blisko i bezpośrednio, jak On sam zstąpił do nas w Jezusie Chrystusie. Drogą, ponieważ tylko Jezus prowadzi nas do Boga. To On zstąpił z nieba, przyjął ludzką naturę, dla nas żył, nauczał, czynił cuda aż dał się ukrzyżować i dla nas zmartwychwstał. Nie może więc być ważniejszego zadania dla uczniów Zbawiciela, jak głoszenie tego orędzia i prowadzenie ludzi do Jezusa.
On sam jest Prawdą, ponieważ prawda Ewangelii ukazuje nam wszystko, co Bóg zechciał objawić o Sobie samym. To właśnie przekazał nam Jezus z Nazaretu. Jego misja dokonywała się pośród ludzi. Dla nas stał się człowiekiem i mówił do nas na sposób ludzki. Słowa proste, a zarazem bogate w treść. Orędzie na wagę życia wiecznego, a ubrane w przypowieści, aby lepiej nam było pojąć, co Bóg ma do powiedzenia człowiekowi. Stąd też przekazywanie tego orędzia stoi w centrum posługi apostolskiej.
Współczesnemu człowiekowi nie jest łatwo rozróżnić prawdę od fałszu. Orędzie życia od taniego chwytu reklamowego. Dlatego też Jezus posłał na świat apostołów. My jako lud Boży również dajemy świadectwo o prawdzie Ewangelii, ale oczekujemy, aby ci, którym powierzono tę misję i tę władzę w Kościele uczyli nas jak wcielać w życie słowa Zbawiciela.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Zastosować w życiu orędzie Zbawiciela, to wejść na drogę, która prowadzi do Niego. Umieć wsłuchiwać się w głoszone słowo i odróżnić prawdę od fałszu, to dać szansę sobie aby wzrastać w wierze, nadziei i miłość. Umieć konsekwentnie kroczyć w kierunku Boga, to trwać na drodze, którą jest Mistrz z Nazaretu.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy żyję obecnością Jezusa w moim życiu?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao