Zbawiciel

Temat: Zbawiciel

Zbawienie to jedno z najważniejszych, jeśli nie najważniejsze z pojęć religijnych, jakimi posługujemy się na co dzień. Kiedy jednak spróbowalibyśmy dopytać, co przeciętny katolik ma na myśli mówiąc „zbawienie”, przekonalibyśmy się szybko, że dla wielu jest to pojęcie niejasne i zredukowane jedynie do pójścia do nieba. Tymczasem Jezus Chrystus – Zbawiciel świata przychodzi do nas, aby przypomnieć nam że jesteśmy Bożymi dziećmi. Stworzonymi na obraz i podobieństwo Stwórcy. Jezus przynosi nam Dobrą Nowinę, która w swej treści zapewnia nas, że w domu Ojca jest mieszkań wiele, i że sam Syn Boży przyszedł nie po to, aby nas potępić, ale żeby uwolnić nas od kary za popełnione grzechy i otworzyć bramy raju, abyśmy mogli na mocy zasług Jezusa odziedziczyć obiecane nam Królestwo Boże.
Zbawienie nie jest jakąś abstrakcją i nie odnosi się jedynie do wieczności. Zbawienie związane jest z naszym życiem doczesnym, które jest właśnie pielgrzymką do wieczności. Jest próbą generalną przed wieczną ucztą na którą zaprasza nas Bóg. Zbawienie dla wielu staje się pojęciem abstrakcyjnym właśnie dlatego, że nie dostrzegają związku z obecnym życiem, w którym musimy troszczyć się i zabiegać o tak wiele spraw. Tymczasem Jezus przychodzi, aby ów ciężar życia dźwigać razem z nami, aby zahartować nas w wierze nadziei i miłości i przypomnieć, że nie jesteśmy sami.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Zbawiciel podczas Swej publicznej działalności uzdrawiał, nauczał, uwalniał z mocy Złego. W ten sposób ukazywał światu, co znaczy zbawienie. Jest ono uwolnieniem z mocy zła i otwarciem drogi do pełni szczęścia. Jest zaproszeniem do wieczności z najbardziej ukochaną istotą, jaka istnieje w naszym życiu, czyli z Bogiem.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy pragnę zbawienia?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao