Co Bóg złączył

Temat: Co Bóg złączył

W nauce Jezusa Chrystusa małżeństwo zyskuje na nowo atrybut nierozerwalności. Co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Dziś, nawet jeśli wiele małżeństw przechodzi przez kryzys, a nawet rozpada się, dla wielu jest sprawą oczywistą, że małżeństwo sakramentalne jest małżeństwem nierozerwalnym. Oczywiście, wielu dziś ma świadomość, że decyzja związania się przed ołtarzem na dobre i na złe jest decyzją nie tylko wielce odpowiedzialną, ale też niezwykle wymagającą. Wszak trudności dnia codziennego, pokusy, obawy co do przyszłości w wielu wypadkach potrafią stanowić poważną przeszkodę na drodze wypełnienia tego, co ślubują sobie małżonkowie.
Właśnie z powodu tych trudności oraz ze względu na słabość nadwyrężonej przez grzech natury ludzkiej, Zbawiciel podniósł małżeństwo do rangi sakramentu. Oto od tamtej pory łaska Boża towarzyszyć będzie każdej parze ludzkiej, która przed ołtarzem Chrystusa zdecyduje się ślubować sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską.
Wielu błędnie rozumuje, że skoro przysięga małżeńska ma tak wielkie znaczenie i jest nieodwoływana, to trzeba przejść przez szereg prób, które metodą prób i błędów dadzą odpowiedź, czy dwoje ludzi jest gotowych na małżeństwo. Tymczasem sprawa ma się zupełnie inaczej. Bez pomocy łaski Bożej nie jesteśmy ani podjąć się zadania ani złożenia ani wypełnienia przysięgi małżeńskiej. To moc sakramentalna uzdalnia nas do tego, a Jezus staje się gwarantem najwyższej miłości, jaką nam przyobiecał.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Grzech pychy wielokrotnie sprawia, że wydaj nam się, iż poradzimy sobie bez Boga. Ta pokusa stoi także za każdym rozbitym małżeństwem i każdym cudzołóstwem, jakiekolwiek ono formy by nie przybierało. Dlatego też drogą wyjścia z kryzysu małżeństwa i rodziny nie jest zmiana nauki Zbawiciela, ale jej wypełnienie.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy pozostaje wierny słowom Pana?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao