Synowie dnia

Temat: Synowie dnia

Noc i dzień pojawiają się na początku stworzenia. Oto Bóg oddziela światło od ciemności i czas, kiedy panuje światło nazywa dniem, a czas, kiedy panuje mrok nazywa nocą. Tak w sposób literacki Biblia odnosi się do pór dnia i nocy. Od samego początku światłość kojarzona będzie z tym, co dobre. Człowiek, który działa w dzień, nie ma nic do ukrycia. Nie musi chować się pod osłoną nocy. Poza tym, noc dla przeciętnego człowieka jest czasem odpoczynku i snu. Będzie ona też osłoną dla ucieczki, złych czynów, zdrad i podstępu, aż do momentu, kiedy w nocy dokona się zmartwychwstanie. Wówczas nadejście poranka oznajmi światu o największym cudzie z cudów, jaki dokonał się dla nas i naszego zbawienia.
Dzisiejsza liturgia słowa zachęca nas, abyśmy byli synami dnia i synami światłości. Cóż to może oznaczać w kontekście słów, jakie przynosi nam dzisiejsza Ewangelia? Otóż Jezus dokonując cudów, także w swoim rodzinnym Kafarnaum, manifestuje Swoją moc. Dla każdego człowieka, który myśli, znającego Pisma i Proroków powinno to dawać do myślenia i pobudzać do czuwania. Wszak czasy mesjańskie, których oczekiwano miały przecież przynieść pokój i ulgę w cierpieniach.
Gromienie złych duchów było jednym z przejawów mocy Bożej, jaką miał Zbawiciel. Jednak aby rozpoznać w Jezusie z Nazaretu obiecanego Mesjasza, trzeba było czuwać i podążać w kierunku światłości. Bez znajomości Pisma i równoczesnego, uczciwego spojrzenia na znaki czasu, moc jaką Zbawiciel przychodził z pomocą udręczonym ludziom postawa Jezusa budziła strach i podziw, ale nie prowadziła do pełni wiary.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Faryzeusze i uczeni w Piśmie znali Pisma i Proroków, ale dali się uśpić własnej pysze i wierze we własną doskonałość. Tymczasem Pan przyszedł, aby zbawiać, by głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Podobnie i dziś Jezus obwieszcza nam wybraństwo i powołanie do łaski. Od nas zależy, czy z pomocą Bożej łaski usłyszymy to wezwanie i odnajdziemy drogę naszego życia, czy też damy się uśpić naszym własnym wizjom świata, gdzie pokusa znaczy więcej niż Boża łaska a próżność niż wezwanie do życia według Bożego prawa.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy czuwam i odczytuję znaki czasów?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao