reklama

Bardzo mądrzy ludzie

Temat: Bardzo mądrzy ludzie

Zaledwie wczoraj słyszeliśmy o Bożej Mądrości, a dziś przeżywając uroczystość Objawienia Pańskiego dopełniamy naszej refleksji. Bez względu bowiem na to, czy owych Mędrców ze Wschodu nazwiemy królami, mędrcami czy magami, nie zmieni to faktu, że patrząc w niebo i nie znając Objawienia odnaleźli drogę do Boga. Odczytując znaki czasu i rozpytując ludzi potrafili odnaleźć i uczcić w Bożej Dziecinie Mesjasza, Króla nad Królami i Zbawiciela świata.
Dzisiejsza uroczystość każe nam także zastanowić się, jak to było możliwe, że ci, którzy znali Pisma i Proroków, którzy co szabat studiowali Słowo Boże pozostali na uboczu tych zbawczych wydarzeń. Co więcej, Herod nie tylko nie oddał czci Dziecięciu, ale nastawał na Jego życie dopuszczając się niewyobrażalnej zbrodni.
To niezwykłe, jak Bóg pisze proste a zarazem wielkiej wagi historie na zawiłych liniach ludzkich losów. Oczekiwany przez patriarchów i proroków, wyczekiwany przez królów Izraela, a powitany przez prostych pasterzy i mędrców z obcych krain. Nasze nazywanie magów, owych mędrców królami ma jeszcze jedno przesłanie, które winno pobudzać nas do refleksji. Skoro nie znalazł się żaden władca Izraela czy rzymskiego Imperium, który powitałby Jezusa, cześć oddali mu ci, którzy szukając mądrości ludzkiej dotarli do samego serca Bożej Mądrości. Pominięty przez królów ziemskich, powitany został przez tych, w których sercach zakrólowała mądrość Boża.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Objawienie Boże jest nam potrzebne na naszej drodze zbawienia. Jednak lud wybrany, który znał Pisma nie odnalazł drogi do betlejemskiej groty, a przynajmniej nie odnaleźli jej przywódcy ludu i autorytety religijne. Tym, którzy tę drogę odnaleźli, Mędrcom ze Wschodu objawiło się Boże Dziecię, które oni uczcili swoim pokłonem oraz darami. Warto postawić sobie zatem pytanie, gdzie my, ludzie XXI wieku jesteśmy dziś z naszymi przywódcami i autorytetami. Czy razem z Mędrcami poszukującymi Mądrości Bożej, czy zagubieni w błędnych teoriach, niedostrzegający blasku gwiazdy betlejemskiej.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy wraz z Mędrcami ze Wschodu oddaję dziś cześć Królowi, Mesjaszowi i Zbawicielowi?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao