reklama

Posłany aby głosić

Temat: Posłany aby głosić

Cud uzdrowienia teściowej Piotra rzuca nam światło na kilka ważnych kwestii. Pismo święte rzadko porusza kwestię rodzin apostołów. Owszem, znamy wydarzenie ewangeliczne, gdzie matka synów Zebedeusza przychodzi prosić o zaszczyty dla swoich dzieci, ale Jezus odprawia ją i nie spełnia jej życzenia. Pismo święte relacjonuje wizytę Zbawiciela u przyjaciół – Marty i Marii po śmierci Łazarza, ale siostry nie proszę o wskrzeszenie brata. Kierują tylko uwagę pod adresem Zbawiciela, że gdyby tam był, Łazarz by nie umarł. Fragment Ewangelii w którym mowa jest o uzdrowieniu teściowej Piotra nie odnotowuje faktu prośby Apostoła. Wygląda więc na to, że Jezus zastaje ją chorą i nie czekając na czyjekolwiek prośby uzdrawia.
Czy to oznacza, że nie powinniśmy prosić o łaski dla siebie czy swoich bliskich? Nigdzie takiego zakazu nie znajdujemy. Nawet pośrednio Jezus nie wymaga tego od nas. Wymaga jednak innej rzeczy. Bez względu na to, czy prosimy o coś dla siebie, dla bliskich czy też dla zupełnie obcych ludzi. Musimy zdać się na wolę Bożą. Tak jak Pan, Który modlił się w Ogrodzie Oliwnym, akceptując wolę Ojca. Co więcej, musimy zdawać sobie sprawę, że nawet jeśli prosimy o coś ważnego, godziwego, Bóg może mieć inne plany i nawet jak nas nie wysłucha, powinniśmy z pokorą przyjąć wolę Bożą.
Ewangelia, która mówi o uzdrowieniu teściowej Piotra jednocześnie w ostatnich zdaniach przypomina cel misji Zbawiciela. Wielką ulgą dla cierpiących były Jego cuda, ale one jedynie niejako ilustrowały Jego naukę. On zaś poszedł, aby nauczać.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Dziś wierni oczekują od Kościoła wielu rzeczy. Coraz częściej angażowania się w działalność charytatywną czy dobroczynną. My zaś winniśmy pamiętać, po co nas Jezus posłał. Mamy iść i czynić sobie uczniów oraz udzielać łaski Bożej sprawując sakramenty święte. Mamy urzeczywistniać obecność Boga pośród swego ludu, bo tylko On ma moc nas zbawić, uleczyć od chorób duszy, którymi są grzechy i ocalić ofiarowane nam życie wieczne.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy pamiętam, że Jezus posyła mnie aby nauczać?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao