Dbajmy o to, co najcenniejsze. PGE wspiera polską przyrodę

PGE Polska Grupa Energetyczna od wielu lat angażuje się w działania wspierające ochronę środowiska. Współpracuje z parkami narodowymi: Biebrzańskim, Świętokrzyskim, Roztoczańskim oraz Kampinoskim. Wspiera także Nadleśnictwo Gryfino i rzeszowski oddział LOP. Ponadto ostatnio PGE została partnerem strategicznym Ligi Ochrony Przyrody.

Liga Ochrony Przyrody

PGE Polska Grupa Energetyczna i Liga Ochrony Przyrody podpisały umowę o partnerstwie strategicznym. W ramach tej współpracy Fundacja PGE będzie wspólnie z LOP realizować projekty środowiskowe, edukacyjne i ekologiczne. Planowane wspólne przedsięwzięcia to m.in. konferencje naukowe, wydawnictwa dydaktyczno-edukacyjne, konkursy dla szkół, ale także szereg działań z zakresu bioróżnorodności, w tym nasadzenia drzew czy zagospodarowanie łąk kwietnych.
Jak przypomniał w czasie konferencji prasowej Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE, „LOP to najstarsza polska organizacja ekologiczna, która swoją bogatą historią i szczytnymi celami daje przykład, jak dbać o to, co najcenniejsze, czyli o nasze otoczenie i środowisko naturalne”. 

Podkreślił, że współpraca z LOP to kontynuacja tradycji, która pomoże rozszerzyć działania na rzecz ochrony środowiska.

„Na ziemiach polskich pierwsze pokolenie ekologów, które pojawiło się na początku XX wieku, pochodziło ze środowisk konserwatywnych. To właśnie polscy konserwatyści należeli do założycieli Ligi Ochrony Przyrody założonej w 1928 roku, najstarszej polskiej organizacji ekologicznej. Chcemy nawiązywać do tych tradycji. Partnerstwo strategiczne z Ligą Ochrony Przyrody pozwala nam rozszerzyć nasze starania w zakresie troski o przyrodę i wspólnie realizować projekty środowiskowe, edukacyjne i ekologiczne. Zaangażowanie w ochronę środowiska znajduje swoje odzwierciedlenie w realizacji wielu projektów prośrodowiskowych Grupy PGE oraz współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz przyrody i ochrony środowiska” – powiedział prezes Dąbrowski.

Jak dodał Paweł Sałek, prezes zarządu Ligi Ochrony Przyrody, LOP od blisko stu lat prowadzi działalność edukacyjną dotyczącą przyrody.
„Partnerstwo strategiczne z PGE Polską Grupą Energetyczną daje możliwości rozszerzenia działań koncentrujących się na kształtowaniu i budowaniu właściwych postaw człowieka zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, a także popularyzacji wiedzy przyrodniczej. LOP może pochwalić się wieloletnią pracą na tym polu, popartą merytoryczną wiedzą oraz doświadczeniem członków” – powiedział.

PGE współpracuje także z rzeszowskim oddziałem Ligi Ochrony Przyrody w zakresie wspierania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

Lasy Pełne Energii

Program „Lasy Pełne Energii” jest prowadzony w Grupie PGE od 2000 roku i ma na celu poprawę jakości powietrza oraz stanu wód gruntowych, a także odbudowę drzewostanu w polskich lasach.

PGE współpracuje z Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych i leśnikami, którzy  opracowują plany nasadzeń i przygotowują sadzonki. W ciągu 21 lat trwania programu zostało posadzonych blisko 600 tysięcy drzew, głównie sosen, świerków i dębów.

Od 2020 roku w ramach projektu „Lasy Pełne Energii” Grupa PGE współpracuje również z parkami narodowymi.

Roztoczański Park Narodowy

W Roztoczańskim Parku Narodowym przy współpracy z Fundacją PGE realizowane są dwa projekty: „Roztoczańskie bociany – ochrona krajobrazu kulturowego i leśnych ostępów” oraz „Rewitalizacja ścieżki dendrologicznej w obszarze dawnej szkółki drzew i krzewów we Floriance”.
Celem projektu „Roztoczańskie bociany – ochrona krajobrazu kulturowego i leśnych ostępów”  jest poznanie aktualnego stanu populacji bociana białego i bociana czarnego, potrzeb ochrony tych ptaków i ich siedlisk w Parku i otulinie oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na przyrodnicze wartości Roztocza i potrzebę ich ochrony przed zanikiem.

Świętokrzyski Park Narodowy

PGE przeznaczyła także środki na montaż instalacji fotowoltaicznej w Świętokrzyskim Parku Narodowym.
Montaż paneli fotowoltaicznych to jeden z etapów modernizacji budynku Ośrodka Edukacyjnego i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie. Dzięki wsparciu Fundacji zostanie wykonana instalacja fotowoltaiczna o mocy 49,14 kWp. Realizacja tej inwestycji wpłynie również na ograniczenie emisji CO2 przez administrację Parku.

Kampinoski Park Narodowy

PGE współpracuje również z Kampinoskim Parkiem Narodowym. W tym roku, wolontariusze PGE posadzili kilkadziesiąt drzew na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w miejscowości Granica w Kampinoskim Parku Narodowym.
Współpraca przewiduje także realizację projektów na rzecz ochrony dziedzictwa Parku oraz działań edukacyjnych, promujących walory przyrodnicze, krajobrazowe i historyczne Kampinosu. Wśród nich będą m.in. konserwacja infrastruktury turystycznej, odnawianie ogrodzeń w Alei III Tysiąclecia w Granicy czy odnowienie tablic informacyjnych na terenie parkingu.

Biebrzański Park Narodowy

PGE na rzecz Biebrzańskiego Parku Narodowego podjęła działania chroniące m.in. wzmocnienie i zabezpieczenie przed wycinką 100-letniego drzewa rosnącego na terenie Parku oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Panele zostały zainstalowane na dwóch kluczowych dla Parku budynkach, tj. Centrum Edukacji i Zarządzania w Osowcu-Twierdzy oraz Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt i budynku informacji turystycznej w Grzędach. Na realizację tej inwestycji darowiznę przekazała Fundacja PGE.
W Biebrzańskim Parku Narodowym odbyły się również warsztaty fotograficzne dla pracowników Grupy PGE, których celem było ukazanie piękna doliny rzeki Biebrzy i jej zwierzęcych mieszkańców. Zdjęcia wykonane podczas warsztatów zostały zaprezentowane na wystawie pt. „Dolina Biebrzy” prezentowanej w Galerii Plenerowej Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, w październiku 2021 roku.

Rewitalizacja Krzywego Lasu

Krzywy Las to pomnik przyrody położony w Nadleśnictwie Gryfino, w bezpośrednim sąsiedztwie Zespołu Elektrowni Dolna Odra. To skupisko blisko stuletnich nietypowych sosen, które z uwagi na swój wiek w niektórych miejscach wykazują tendencję do zamierania. W ramach rewitalizacji Krzywego Lasu PGE wesprze budowę ścieżki edukacyjnej oraz infrastruktury turystycznej co pozwoli na  wyeksponowaniu najpiękniejszych fragmentów tego pomnika przyrody. Środki na ten cel przekazała Fundacja PGE, która jest Partnerem Strategicznym Projektu.

Źródło: PGE


 

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao