„Dlatego jesteśmy katolikami. Uzasadnienie wiary, nadziei i miłości” Trenta Horna

„Dlatego jesteśmy katolikami. Uzasadnienie wiary, nadziei i miłości” Trenta Horna to pierwsza z cyklu książek wydanych w ramach serii „Nowa Apologetyka”. Autor zachęca w niej do pójścia za dawną mądrością: „Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie!”.

Trent Horn urodził się w żydowskiej rodzinie, a odkąd został katolikiem poświęcił się wyjaśnianiu powodów swojej wiary. Jego pierwszymi słuchaczami i zarazem oponentami byli przyjaciele i rodzina. Niektórzy nie wierzyli w Boga ani nawet w istnienie prawdy. Innym religia nie była potrzebna do szczęścia albo po prostu jej nie rozumieli. Książka jest zbiorem najbardziej przejrzystych i pomocnych wskazówek, mogących pomóc sceptykom i poszukującym, którzy chcą zrozumieć wiarę katolicką i argumenty za istnieniem Boga.

„Przejawem miłości nie jest pozwolenie komuś na bycie ignorantem, lecz pomoc w znalezieniu prawdy. W istocie niektórzy ludzie muszą mieć rację, jeśli chodzi o prawdy religijne, ponieważ w wielu przypadkach nie ma innej możliwości. Na przykład: albo ludzie religijni mają rację i Bóg istnieje, albo ateiści mają rację i Boga nie ma. Nie ma trzeciej możliwości, a obie możliwości nie mogą być jednocześnie prawdziwe, ponieważ prowadziłoby to do sprzeczności głoszącej o równoczesnym istnieniu i nieistnieniu Boga” – napisał Trent Horn w książce „Dlatego jesteśmy katolikami. Uzasadnienie wiary, nadziei i miłości” (tytuł oryginalny: Why We’re Catholic. Our Reasons for Faith, Hope, and Love).

Celem Trenta Horna jest próba wyjaśnienia w prosty sposób, dlaczego katolicy wierzą w to, w co wierzą? Dlaczego należą do Kościoła i praktykują wiarę katolicką? 

Autor przedstawia w niej racje, które wywarły na niego największy wpływ podczas nawrócenia na wiarę katolicką. Z precyzją i jasnością pokazuje, jak bronić wiary przed pojawiającymi się najczęściej zarzutami wobec niej. 

Książka gromadzi najbardziej przejrzyste, przyjazne i pomocne odpowiedzi, jakich Trent Horn nauczył się udzielać wszystkim ludziom, który mieli wątpliwości w wierze lub w ogóle nie wierzyli. Rozpoczynając od tego, jak można poznać rzeczywistość, a kończąc na katolickiej nadziei na życie wieczne. 

„Dlatego jesteśmy katolikami. Uzasadnienie wiary, nadziei i miłości” to pozycja, która daje katolikom argumenty do dyskusji z niekatolikami i pozwala przy tym lepiej zrozumieć punkt widzenia ateistów. Sceptycy i poszukujący otrzymują natomiast dowody, które pozwalają im lepiej zrozumieć wiarę katolicką, wypełnioną nadzieją i radością. 

Całość składa się z pięciu części: „Prawda i Bóg”, „Jezus i Biblia”, „Kościół i sakramenty”, „Święci i grzesznicy”, „Moralność i przeznaczenie”, po których następuje coś w rodzaju aneksu: jak zostać katolikiem, jak się spowiadać, powszechne modlitwy katolickie oraz przypisy. 
Dodatkowym atutem książki jest klarowny podział tematów i konkretne ustosunkowanie się do nich przez autora. Daje to czytelnikowi możliwość czytania książki zgodnie z interesującym go aktualnie zagadnieniem lub bieżącą potrzebą. 

O autorze:

Trent Horn (ur. 1985) – ukończył teologię na Franciscan University of Steubenville oraz filozofię w Holy Apostles College. Obecnie łączy studia z bioetyki z pracą apologety dla organizacji Catholic Answers. Występuje w cotygodniowej audycji radiowej „Catholic Answers Live”, podczas której prowadzi na żywo dialog z ateistami i wyznawcami innych religii. Uczestniczył w debatach na temat wiary w UC Berkeley, UC Santa Barbara i Stanford University. Jest autorem dziewięciu książek, m.in. „Answering Atheism”, „Persuasive Pro-life” i „Hard Sayings: A Catholic Approach to Answering Bible Difficulties”. 

W skrócie: 
– pierwsza książka w serii „Nowa Apologetyka”;
– próba wyjaśnienia w prosty sposób, dlaczego katolicy wierzą w to, w co wierzą;
– źródło argumentów i wiedzy z zakresu wiary katolickiej;
– zbiór doświadczeń, które wywarły na autorze największy wpływ podczas jego nawrócenia na wiarę katolicką;
– klarowny podział tematów i konkretne argumenty autora;
– książka, która daje katolikom argumenty do dyskusji z niekatolikami;
– pozwala lepiej zrozumieć punkt widzenia ateistów; 
– zachęca do pójścia za dawną mądrością: „Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie!”;
– autor – Trent Horn – żyd, który przeszedł na katolicyzm i poświęcił swoje życie wyjaśnianiu powodów swojej wiary.

„Dlatego jesteśmy katolikami. Uzasadnienie wiary, nadziei i miłości” Trenta Horna to książka, która pozwala lepiej zrozumieć myślenie katolików i ateistów. 

O serii: 
Katolicy, a także ludzie poszukujący wiary zadają sobie czasami pytania: Jak i po co wierzyć w Boga? Co to właściwie znaczy wierzyć w Boga? Dlaczego wierzymy, że Bóg istnieje, że stał się człowiekiem i przyszedł, aby nas zbawić? Dlaczego wierzymy, że to, co wygląda jak opłatek z chleba, jest w rzeczywistości Jego ciałem? Dlaczego wierzymy, że Bóg natchnął nas świętą księgą i założył Kościół, aby uczyć nas jedynej prawdziwej drogi życia?

Otóż okazuje się, że pytania te przez lata nie tracą na swojej aktualności.

Jednak objawienie jest niezmienne. Odsłania bowiem wieczne prawdy dotyczące natury człowieka, wszechświata, a nade wszystko Boga. 
Zmienia się wprawdzie kontekst intelektualny, społeczny i kulturowy, w którym rozbrzmiewa Słowo Boga i dlatego, dla zrozumienia i głoszenia prawdy chrześcijańskiej, istnieje potrzeba wyrażania jej na nowo, nadając niezmiennej istocie współczesną formę. 

Stąd też powstał pomysł na serię „Nowa Apologetyka”, która stanowi naturalną kontynuację wcześniej serii „Apologetyka”. Podobnie jak tamtą, tak i tę tworzą książki kompetentnie prezentujące właściwe rozumienie i uzasadnienie wiary, w których znaleźć można odpowiedzi na powyższe pytania. 
Apologia jako taka kładzie również akcent na obronę wiary i szukanie argumentów. Podpowiada, jak rozmawiać o wierze – mądrze, racjonalnie, treściwie i owocnie.

Apologetyka to bowiem dziedzina myśli chrześcijańskiej, która koncentruje się na uzasadnianiu podstawowych zagadnień wiary chrześcijańskiej zgodnie z doktryną Kościoła i katolicką nauką społeczną.

Seria powstaje z myślą o każdym, kto chce poznać racjonalnie argumenty za prawdziwością objawienia. 

Dzięki „Nowej Apologetyce” szukanie odpowiedzi na nurtujące pytania o wiarę i dostęp do gotowych racjonalnych argumentów jest znacznie łatwiejszy. 

Serię opracowuje Wydawnictwo W drodze, które od 1973 roku wydaje publikacje, pomagając łączyć wiarę z codziennością.

„Dlatego jesteśmy katolikami. Uzasadnienie wiary, nadziei i miłości” Trent Horn

„Dlatego jesteśmy katolikami. Uzasadnienie wiary, nadziei i miłości” Trent Horn


 

« 1 »

reklama

reklama

reklama