Opoka - Strona główna
opoka.news opoka.photo opoka.org.pl
Pekao
Na skróty: Liturgia na dziś Liturgia na jutro Liturgia na niedzielę Liturgia na wczoraj

Liturgia na wczoraj

24 kwietnia 2018
wtorek
Rok liturgiczny: B/II
Dzień Powszedni albo wspomnienie Św. Fidelisa z Sigmaringen, prezbitera i męczennika
Pierwsze czytanie:
Dz 11, 19-26
Psalm responsoryjny:
Ps 87 (86), 1b-3. 4-5. 6-7 (R.: por. Ps 117 [116], 1b)
Werset przed Ewangelią:
J 10, 27
Ewangelia:
J 10, 22-30
św. Jerzy (* tylko w Polsce), św. Mellitus, św. Egbert, św. Wilfrid, św. Ives, św. Fidelis z Sigmaringen*, św. Maria Euphrasia Pelletier, św. Wilhelm Firmatus.
Kolor szat

Pierwsze czytanie

Dz 11, 19-26
Czytanie z Dziejów Apostolskich

Ci, których rozproszyło prześladowanie, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, głosząc słowo samym tylko Żydom. Niektórzy z nich pochodzili z Cypru i z Cyreny. Oni to po przybyciu do Antiochii przemawiali też do Greków i głosili Dobrą Nowinę o Panu Jezusie. A ręka Pańska była z nimi, bo wielka liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana.

Wieść o tym doszła do uszu Kościoła w Jeruzalem. Wysłano do Antiochii Barnabę. Gdy on przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu; był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Pozyskano wtedy wielką liczbę wiernych dla Pana.

Barnaba udał się też do Tarsu, aby odszukać Szawła. A kiedy go znalazł, przyprowadził do Antiochii i przez cały rok pracowali razem w Kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. W Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami.

Psalm responsoryjny

Ps 87 (86), 1b-3. 4-5. 6-7 (R.: por. Ps 117 [116], 1b)
Wszystkie narody, wysławiajcie Pana
Albo: Alleluja

Gród Jego wznosi się na świętych górach, †
umiłował Pan bramy Syjonu *
bardziej niż wszystkie namioty Jakuba.
Wspaniałe rzeczy głoszą o tobie, *
miasto Boże.

Wszystkie narody, wysławiajcie Pana
Albo: Alleluja

Wymienię Egipt i Babilon wśród tych, którzy mnie znają. †
Oto Filistea, Tyr i Etiopia, *
nawet taki kraj tam się narodził.
O Syjonie powiedzą: «Każdy człowiek urodził się na nim, *
a Najwyższy sam go umacnia».

Wszystkie narody, wysławiajcie Pana
Albo: Alleluja

Pan zapisuje w księdze ludów: *
«Oni się tam narodzili».
I tańcząc, śpiewać będą: *
«Wszystkie moje źródła są w tobie».

Wszystkie narody, wysławiajcie Pana
Albo: Alleluja

Werset przed Ewangelią (Alleluja)

J 10, 27
Alleluja, alleluja, alleluja

Moje owce słuchają mego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

J 10, 22-30
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Obchodzono w Jerozolimie uroczystość Poświęcenia Świątyni. Było to w zimie. Jezus przechadzał się w świątyni, w portyku Salomona.

Otoczyli Go Żydzi i mówili do Niego: «Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie!»

Rzekł do nich Jezus: «Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec.

Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy».
ks. Mirosław Matuszny
Temat: W rękach Boga

Być w czyichś rękach, być pod czyjąś opieką, to mieć nieustanne poczucie bezpieczeństwa, wiedzieć, że nawet w sytuacji zagrożenia przez nas niesprowokowanej, będzie zawsze blisko ktoś, na kogo możemy liczyć. Tak przynajmniej wyglądają relacje międzyludzkie. Tymczasem Jezus, nasz Pan i Zbawiciel zapewnia nas w dzisiejszej Ewangelii, że będąc częścią Bożej owczarni, jesteśmy w Jego rękach i nikt ani nic nie może nas z nich wyrwać. Wszak jest wolą Boga Wszechmogącego, aby każdy, kto uwierzył w Zbawiciela i poszedł za Nim, miał życie wieczne. Rozwinięcie tej myśli znajdujemy w Piśmie świętym w słowach, które mówią, że nic nas nie jest w stanie odłączyć od miłości Jezusowej.
Niestety, jedyną rzeczą, która ma moc pokrzyżować Boży plan zbawienia względem nas, jest nasz osobisty wybór. Grzech, który zrywa naszą więź z Bogiem. Jakże ważnym jest zatem, aby nie zbłądzić, nie oddalić się z Bożej owczarni, lecz wsłuchiwać się w głos Zbawiciela, Który pragnie naszego dobra i naszego szczęścia.
Nawet, jeśli niekiedy Zły próbuje nas kusić, podsyłając myśli, że Bóg o nas zapomniał i nas opuścił, że plan, jaki ma względem nas nie jest tak dobry, jak ten, który możemy zrealizować idąc drogą na skróty, warto przypomnieć sobie słowa z dzisiejszej Ewangelii. Oto czyny Jezusa mówią w dwójnasób za wszystko, czego od nas wymaga. Wszak nie ma nikt większej miłości, niż ten, kto oddaje swe życie za przyjaciół.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Jezus jest Dobrym Pasterzem. On oddał za nas Swe życie i dla nas je odzyskał. Nam też daje nadzieję zmartwychwstania. Zatem, jeśli wierzymy w to wszystko, co dokonało się w Jezusie, jak możemy nie wierzyć, że Jego plan dla nas jest najlepszym, co mogłoby nas w życiu spotkać?

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy wierzę, że Boży plan zbawienia jest najlepszym rozwiązaniem dla naszego życia?