Opoka - Portal katolicki
opoka.news opoka.photo
Pekao
Na skróty:   Liturgia na dziś · Liturgia na jutro · Liturgia na niedzielę · Liturgia na wczoraj ·   Zobacz też serwis liturgia.opoka.org.pl z multimediami.

Liturgia na wczoraj

Jeżeli chcesz, aby codzienne czytania były dostępne na Twojej stronie, umieść w niej następujący kod:

<iframe src="https://opoka.org.pl/liturgia_iframe.php" scrolling="no" style="height: 460px; width: 300px;" height="auto" frameborder="0">
16 października 2018
wtorek
Rok liturgiczny: B/II
Wspomnienie Św. Jadwigi Śląskiej
Pierwsze czytanie:
Ga 5, 1-6
Psalm responsoryjny:
Ps 119 (118), 41 i 43. 44-45. 47-48 (R.: por. 41a)
Werset przed Ewangelią:
Hbr 4, 12
Ewangelia:
Łk 11, 37-41
święci Martinian i Maxima, św. Małgorzata, św. Anastazy z Cluny, św. Jadwiga Śląska*, św. Bertrand z Comminges, św. Bechariusz, św. Mommolinus, św. Lull, św. Gerard Majella, św. Gall
Kolor szat

Pierwsze czytanie

Ga 5, 1-6
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów

Bracia:

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!

Oto ja, Paweł, mówię wam: Jeżeli poddacie się obrzezaniu, Chrystus wam się na nic nie przyda. I raz jeszcze oświadczam każdemu człowiekowi, który poddaje się obrzezaniu: jest on zobowiązany zachować wszystkie przepisy Prawa. Zerwaliście z Chrystusem wszyscy, którzy szukacie usprawiedliwienia w Prawie; wypadliście z łaski.

My zaś z pomocą Ducha dzięki wierze wyczekujemy spodziewanej sprawiedliwości. Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie mają żadnego znaczenia, tylko wiara, która działa przez miłość.

Psalm responsoryjny

Ps 119 (118), 41 i 43. 44-45. 47-48 (R.: por. 41a)
Niech Twoja łaska zstąpi na mnie, Panie

Panie, niech zstąpi na mnie Twoja łaska, *
Twoje zbawienie według Twej obietnicy.
Nie odbieraj moim ustom słowa prawdy, *
bo ufam Twoim wyrokom.

Niech Twoja łaska zstąpi na mnie, Panie

A Prawa Twego zawsze strzec będę, *
po wieki wieków.
I będę kroczył szeroką drogą, *
bo szukam Twoich przykazań.

Niech Twoja łaska zstąpi na mnie, Panie

I będę się weselił z Twoich przykazań, *
które umiłowałem.
Moje ręce wznoszę ku Twym wyrokom, które miłuję, *
i rozważam Twoje ustawy.

Niech Twoja łaska zstąpi na mnie, Panie

Werset przed Ewangelią (Alleluja)

Hbr 4, 12
Alleluja, alleluja, alleluja

Żywe jest słowo Boże i skuteczne,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Łk 11, 37-41
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem.

Na to Pan rzekł do niego: «Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości.

Nierozumni! Czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste».
ks. Mirosław Matuszny
Temat: Wolność dzieci Bożych

Zagadnienie wolności jest dziś jednym z najszerzej komentowanych w świecie. Jednak samo rozumienie wolności bywa wręcz skrajnie różne. Pamiętamy przecież jeszcze czasy, gdy wolność definiowano jako uświadomioną konieczność. Współcześnie, próbuje się natomiast postrzegać wolność jako istną swawolę, jako prawo do czynienia wszystkiego, nawet wbrew Bogu i wbrew naturze.
Aby dobrze zrozumieć; zagadnienie wolności, warto wsłuchać się w słowa św. Pawła Apostoła. Apostoł Narodów pisze, że wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi mi korzyć, wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę. Mało kto bowiem zdaje sobie sprawę z tego, że złe korzystanie z daru wolności sprawia, że człowiek naraża się na utratę wolności. Aby nie sięgać daleko, wystarczy spojrzeć na ludzi uzależnionych, którzy narażając swoje zdrowie i życie sięgnęli po substancje, które mocno ograniczyły ich wolność wyboru. Podobnie, patrząc z historycznego punktu widzenia było z naszą polską wolnością, której złe rozumienie doprowadziło do utraty niepodległości.
W sensie religijnym również dobre i złe wykorzystanie wolności. Wybór grzechu jest najbardziej tragicznym z możliwych wyborów. Człowiek bowiem z własnej woli odłącza się od Boga i zwraca przeciwko Jemu, jedynej Istocie, Która kocha człowieka w stopniu najwyższym i która może go zbawić.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Liturgia słowa ostatnich dni wskazuje jeszcze jedno złe rozumienie wolności. Oto lud wybrany odrzucając Chrystusa dokonał tragicznego, złego wyboru. Same obrzędy Prawa nie dają przecież zbawienia. Zbawienie pochodzi od Boga i skupienie się jedynie na Prawie sprawiło w ogóle trwanie już nawet nie przy samym Prawie, ale przy zwyczajach. Musimy i my uważać, aby nie popełnić tego błędu. Bóg wzywa nas doi wierności Sobie, do pójścia z Nim. Trzeba na to wezwanie odpowiedzieć całym życiem.


PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy pamiętam, że Jezus mnie zbawił?


Podziel się Słowem Bożym z innymi: