Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao
Na skróty:   Liturgia na dziś · Liturgia na jutro · Liturgia na niedzielę · Liturgia na wczoraj ·   Zobacz też serwis liturgia.opoka.org.pl z multimediami.

Liturgia na wczoraj

Jeżeli chcesz, aby codzienne czytania były dostępne na Twojej stronie, umieść w niej następujący kod:

<iframe src="https://opoka.org.pl/liturgia_iframe.php" scrolling="no" style="height: 460px; width: 300px;" height="auto" frameborder="0">
25 października 2021
poniedziałek
Rok liturgiczny: B/I
XXX Tydzień zwykły
Pierwsze czytanie:
Rz 8, 12-17
Psalm responsoryjny:
Ps 68 (67), 2 i 4. 6-7b. 20-21 (R.: por. 21a)
Werset przed Ewangelią:
J 17, 17ba
Ewangelia:
Łk 13,10-17
święci Kryspin i Kryspinian, święci Fronto i Jerzy, Czterdziestu Męczenników z Anglii i Walii, święci Chrysanthus i Daria, św. Ryszard Gwyn, św. Gaudenty z Brescii.
Kolor szat

Pierwsze czytanie

Rz 8, 12-17
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Jesteśmy, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha zadawać będziecie śmierć popędom ciała – będziecie żyli.

Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!»

Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa; skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale.

Psalm responsoryjny

Ps 68 (67), 2 i 4. 6-7b. 20-21 (R.: por. 21a)
Bóg nasz jest Bogiem, co zbawia człowieka

Bóg wstaje i rozpraszają się Jego wrogowie, *
pierzchają przed Jego obliczem ci, którzy Go nienawidzą.
A sprawiedliwi cieszą się i weselą przed Bogiem, *
i rozkoszują radością.

Bóg nasz jest Bogiem, co zbawia człowieka

Ojcem dla sierot i wdów opiekunem *
jest Bóg w swym świętym mieszkaniu.
Bóg dom gotuje dla opuszczonych, *
jeńców prowadzi ku lepszemu życiu.

Bóg nasz jest Bogiem, co zbawia człowieka

Pan przez wszystkie dni niech będzie błogosławiony, *
Bóg, który nas dźwiga co dzień, Zbawienie nasze!
Bóg nasz jest Bogiem, który wyzwala, *
Pan ratuje nas od śmierci.

Bóg nasz jest Bogiem, co zbawia człowieka

Werset przed Ewangelią (Alleluja)

J 17, 17ba
Alleluja, alleluja, alleluja

Słowo Twoje, Panie, jest prawdą,
uświęć nas w prawdzie.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Łk 13,10-17
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus nauczał w szabat w jednej z synagog. A była tam kobieta, która od osiemnastu lat miała ducha niemocy: była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować.

Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: «Niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy». Położył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga.

Lecz przełożony synagogi, oburzony tym, że Jezus uzdrowił w szabat, rzekł do ludu: «Jest sześć dni, w które należy pracować. W te więc przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień szabatu!»

Pan mu odpowiedział: «Obłudnicy, czyż każdy z was nie odwiązuje w szabat wołu lub osła od żłobu i nie prowadzi, by go napoić? A owej córki Abrahama, którą Szatan osiemnaście lat trzymał na uwięzi, czy nie należało uwolnić od tych więzów w dzień szabatu?»

Na te słowa wstyd ogarnął wszystkich Jego przeciwników, a lud cały cieszył się ze wszystkich wspaniałych czynów, dokonywanych przez Niego.
ks. Mirosław Matuszny
Wyzwoleni ze strachu
Tym co wzbudza nasz lęk jest niejednokrotnie zafałszowana rzeczywistość. Wszak w ten właśnie sposób Kusiciel zwiódł pierwszych rodziców pytając, czy to prawda że Bóg zabronił wam spożywania wszystkich owoców z tego ogrodu? Ten właśnie wyolbrzymiony zakaz Boga stanął na drodze do upadku tych, których Bóg stworzył po to, aby doświadczyli Jego miłości i prawdziwego szczęścia. Metody kuszenia Złego nie zmieniły się od tamtych czasów. Czyż w umysły i serca dzieci i młodzieży nie wpaja się dzisiaj obrazu Kościoła jako organizacji wręcz przestępczej? Duchownych, jako najbardziej niebezpiecznych na świecie ludzi, którzy im dalej stoją od nich, tym lepiej dla wszystkich? Czyż narracja Złego w dzisiejszych czasach nie sprowadza się do tego, że Kościół to same zakazy, anachronizm, nieuzasadniony opór wobec Wielkiej Światowej Rewolucji, które ma przynieść wyzwolenie każdego człowieka, zwłaszcza kobiet. O tak kobieta, macierzyństwo, rodzina to jeden z głównych celów ataków współczesnych, wrogich chrześcijaństwu ideologii. Wzbudzanie lęków związanych z macierzyństwem, traktowanie rodziny jako swoistej niewoli ograniczającej człowieka, postrzeganie religii jako przeszkody do samorealizacji i doświadczenia przyjemności – to przecież nic nowego. To tylko jęk dobywający się niczym z dna Piekieł, gdzie „Szatan jak lew ryczący krąży, szukając kogo by pożreć”.
Inną metodą fałszowania rzeczywistości, kiedy już lęk zawładnie sercem człowieka zdaje się być fałszowanie pojęć, którymi człowiek wierzący posługuje się na co dzień. Miłość bliźniego, miłosierdzie, zbawienie… dla wielu te pojęcia nie niosą już ze sobą treści, jakie nadała im Ewangelia. Pod ich szyldami przemyca się dzisiaj treść, która niejednokrotnie ośmiesza chrześcijaństwo. Treści, które sprawiają, że nie jest ono już dłużej zdolne do stawiania oporu Złemu, wygląda bowiem groteskowo, nieatrakcyjnie, pozbawione jakiegokolwiek wpływu na rzeczywistość, będące jedynie rodzajem pijarowego wsparcia dla ludzi, którzy chcą budować świat bez Boga a nawet wbrew Bogu.
SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Uczeni w Piśmie i faryzeusze, którzy byli depozytariuszami Objawienia stworzyli z niego swego rodzaju system społeczno polityczny, w imię którego odrzucili Tego, na którego od wieków czekał lud Izraela. Wiedząc wszystko, co człowiek mógł wiedzieć o Bogu, nie rozpoznali Tego, którego Bóg posłał – Jego Syna Jednorodzonego. Co więcej, odrzucili go, ponieważ nie pasował do ich wizji świata. Wielkość Bożego zamysłu względem nas do dziś jednych przyprawia o lęk, innych obezwładnia a jeszcze inni jeszcze innych rozzuchwala powodując, że odrzucają odwieczną miłość Boga. Jednak ci, którzy otrzymali ducha przybrania za synów, z odwagą ale i ogromną pokorą wciąż zwracają się ku Bogu, w Jego Synu widzą Zbawiciela, podążają za Duchem Świętym i nie ulegają pokusie pójścia za duchem tego świata, oni wciąż wołają “Abba, Ojcze “.
PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy mam odwagę postępować w wolności dziecka Bożego?


Podziel się Słowem Bożym z innymi:

Polecamy

© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W