Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao
Na skróty:   Liturgia na dziś · Liturgia na jutro · Liturgia na niedzielę · Liturgia na wczoraj ·   Zobacz też serwis liturgia.opoka.org.pl z multimediami.

Liturgia na wczoraj

Jeżeli chcesz, aby codzienne czytania były dostępne na Twojej stronie, umieść w niej następujący kod:

<iframe src="https://opoka.org.pl/liturgia_iframe.php" scrolling="no" style="height: 460px; width: 300px;" height="auto" frameborder="0">
24 maja 2019
piątek
Rok liturgiczny: C/I
Wspomnienie Najśw. Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych
Pierwsze czytanie:
Dz 15, 22-31
Psalm responsoryjny:
Ps 57
Werset przed Ewangelią:
J 15, 15b
Ewangelia:
J 15, 12-17
św. Dawid z Szkocji, św. Wincenty z Lerynu, święci Donatian i Rogation, św. Nicetas z Perejasławia, NMP Wspomożycielka Wiernych*
Kolor szat

Pierwsze czytanie

Dz 15, 22-31
Po naradzie w Jerozolimie apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci: Judę, zwanego Barsabą, i Sylasa i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści:

«Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc zamęt w waszych duszach, postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi: Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy oznajmią wam ustnie to samo.

Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi!»

Wysłannicy przybyli więc do Antiochii i zwoławszy lud, oddali list. Gdy został odczytany, uradowali się jego pocieszającą treścią.

Psalm responsoryjny

Ps 57
Psalm (Ps 57 (56), 8 i 10. 11-12 (R.: por. 10a))

Będę Cię, Panie, chwalił wśród narodów
Albo: Alleluja

Serce moje jest mocne, Boże, †
mocne jest moje serce, *
zaśpiewam psalm i zagram.
Będę Cię chwalił wśród ludów, Panie, *
zaśpiewam Ci psalm wśród narodów.

Będę Cię, Panie, chwalił wśród narodów
Albo: Alleluja

Twoja łaska sięga aż do nieba, *
a wierność Twoja po chmury.
Wznieś się, Boże, ponad niebiosa, *
nad całą ziemią Twoja chwała.

Będę Cię, Panie, chwalił wśród narodów
Albo: Alleluja

Werset przed Ewangelią (Alleluja)

J 15, 15b
Alleluja, alleluja, alleluja

Nazwałem was przyjaciółmi,
albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

J 15, 12-17
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».
ks. Mirosław Matuszny
Temat: Miłość aż po śmierć

Przyjaźń ma różne oblicza. Nawet można by zaryzykować twierdzenie, że miłość jest rozumiana na wiele sposobów, bo przecież inna jest miłość matki do dziecka, inna męża do żony, a jeszcze inna miłość do ojczyzny, czy też nasza, Chrystusowa miłość bliźniego. Zatem Zbawiciel, Który tyle razy mówi o miłości, przykazuje nam kochać się wzajemnie i miłować nawet nieprzyjaciół, ukazuje nam bardzo radykalne oblicze miłości, które jest nie tylko bardzo przekonujące, ale też otwiera serca innych i przynagla do życia pełnią takiej miłości.
Miłość Chrystusowa jest miłością pełną. Nie da się kochać tą miłością jednych, a nienawidzić drugich. Taka właśnie miłość głoszona jest przez Kościół Chrystusowy od dwóch tysięcy lat. W ten sposób uczniowie Zbawiciela wypełniają przykazanie Mistrza, aby głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.
Stąd też tak modne dziś prowadzenie dialogu ze wszystkimi nie może prowadzić od obniżenia wymagań, jakie stawia nam Zbawiciel, ale musi być postrzegane jako proklamacja orędzia Zbawienia, jako wyjście z Dobrą Nowiną do tych wszystkich, którzy wciąż nie znają Mistrza z Nazaretu.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Przykazanie miłości Boga i bliźniego najpełniej wpisuje się w tęsknotę ludzkich serc, aby kochać i być kochanym. Pan Jezus dał nam Swoją miłość. Miłość aż po krzyż i miłość aż po zmartwychwstanie. Stąd też miłość, która nie cofa się przed ofiarą i cierpieniem będzie miłością, która zwycięża.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy żyję miłością Zbawiciela?


Podziel się Słowem Bożym z innymi:

© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W