Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao
Na skróty:   Liturgia na dziś · Liturgia na jutro · Liturgia na niedzielę · Liturgia na wczoraj ·   Zobacz też serwis liturgia.opoka.org.pl z multimediami.

Liturgia na wczoraj

Jeżeli chcesz, aby codzienne czytania były dostępne na Twojej stronie, umieść w niej następujący kod:

<iframe src="https://opoka.org.pl/liturgia_iframe.php" scrolling="no" style="height: 460px; width: 300px;" height="auto" frameborder="0">
16 grudnia 2018
niedziela
Rok liturgiczny: C/I
III Tydzień Adwentu
Pierwsze czytanie:
So 3, 14-17
Psalm responsoryjny:
Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6 (R.: por. 6)
Drugie czytanie:
Flp 4, 4-7
Werset przed Ewangelią:
Iz 61, 1
Ewangelia:
Łk 3, 10-18
św. Irenion, święci Ananiasz, Azariasz, i Miszael, św. Adelajda.
Kolor szat

Pierwsze czytanie

So 3, 14-17
Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza

Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela; Król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz już bała się złego.

Owego dnia powiedzą Jerozolimie: «Nie bój się, Syjonie! Niech nie słabną twe ręce!» Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie, Mocarz, który zbawia, uniesie się weselem nad tobą, odnowi cię swoją miłością, wzniesie okrzyk radości.

Psalm responsoryjny

Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6 (R.: por. 6)
Głośmy z weselem: Bóg jest między nami

Oto Bóg jest moim zbawieniem! *
Jemu zaufam i bać się nie będę.
Pan jest moją pieśnią i mocą, *
i on stał się moim zbawieniem.

Głośmy z weselem: Bóg jest między nami

Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę *
ze zdrojów zbawienia.
Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia! †
Ukażcie narodom Jego dzieła, *
przypominajcie, że Jego imię jest chwalebne.

Głośmy z weselem: Bóg jest między nami

Śpiewajcie Panu, bo czynów wspaniałych dokonał! *
i cała ziemia niech o tym się dowie.
Wznoś okrzyki i wołaj radośnie, mieszkanko Syjonu, *
bo wielki jest wśród ciebie Święty Izraela.

Głośmy z weselem: Bóg jest między nami

Drugie czytanie

Flp 4, 4-7
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian

Bracia:

Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko!

O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. a pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.

Werset przed Ewangelią (Alleluja)

Iz 61, 1
Alleluja, alleluja, alleluja

Duch Pański nade mną,
posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Łk 3, 10-18
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: «Cóż mamy czynić?» On im odpowiadał: «Kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni».

Przyszli także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i rzekli do niego: «Nauczycielu, co mamy czynić?» On im powiedział: «Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono».

Pytali go też i żołnierze: «a my co mamy czynić?» On im odpowiedział: «Na nikim pieniędzy nie wymuszajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym żołdzie».

Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. on będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym».

Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.
ks. Mirosław Matuszny
Temat: Pan jest blisko

Trzecia niedziela adwentu zwiastuje nam rychłe przyjście Pana. Radość, że czas się wypełnił i że bliskie jest spotkanie z Tym, Który przychodzi powinna wypełniać nasze serca. My jednak zabiegani, zaabsorbowani codziennymi sprawami zapominamy w jakim celu w ogóle jest ten pośpiech. Nie bardzo mamy czas, żeby zastanowić się nawet nad tym, jakie to są święta i w jakim celu je przeżywamy. Codzienne zakupy, zwyczaje związane z prezentami, wystrojem mieszkania, czy wigilijnym stołem spychają na plan dalszy duchowe przygotowanie, jakim są adwentowe rekolekcje, spowiedź święta, czy nawet zaplanowanie mszy świętej w dni świąteczne.
Ten swoisty paradoks odbiera nam całą radość świętowania. Samo świętowanie staje się raczej swoistym obowiązkiem wypełnienia świątecznego rytuału, który choć przesiąknięty chrześcijańską symboliką ma coraz mniej wspólnego z radością z narodzin Zbawiciela.
Tymczasem zbliżający się czas Bożego Narodzenia, to czas zwiastujący nam tę wspaniałą prawdę, że Bóg jest z nami. Emmanuel, znak dany wszystkim narodom na ziemi, Książę pokoju, przynoszący to, czego najbardziej pragnie ludzkie serce.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Niedziela radości jest dla nas być może już ostatnim momentem w tym adwencie, aby nasze myśli zwrócić ku przychodzącemu Panu. Ostatnią być może szansą, aby nie zmarnować mijającego tak szybko czasu przygotowania a co za tym idzie, także czasu zbliżających się świąt Narodzenia Pańskiego.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy umiem szczerze przeżywać radość?


Podziel się Słowem Bożym z innymi:

© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W