Opoka - Portal katolicki
opoka.news opoka.photo opoka.org.pl
Pekao
Na skróty:   Liturgia na dziś · Liturgia na jutro · Liturgia na niedzielę · Liturgia na wczoraj ·   Zobacz też serwis liturgia.opoka.org.pl z multimediami.

Liturgia na wczoraj

Jeżeli chcesz, aby codzienne czytania były dostępne na Twojej stronie, umieść w niej następujący kod:

<iframe src="https://opoka.org.pl/liturgia_iframe.php" scrolling="no" style="height: 460px; width: 300px;" height="auto" frameborder="0">
18 sierpnia 2018
sobota
Rok liturgiczny: B/II
XIX Tydzień zwykły
Pierwsze czytanie:
Ez 18, 1-10. 13b. 30-32
Psalm responsoryjny:
Ps 51 (50), 12-13. 14-15. 18-19 (R.: por. 12a)
Werset przed Ewangelią:
Mt 11, 25
Ewangelia:
Mt 19,13-15
św. Helena, święci Florus i Laurus, św. Agapit, św. Alipiusz, św. Beatrice (Brites) da Silva.
Kolor szat

Pierwsze czytanie

Ez 18, 1-10. 13b. 30-32
Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

Pan skierował do mnie te słowa: «Z jakiego powodu powtarzacie między sobą to przysłowie o ziemi izraelskiej: „Ojcowie jedli zielone winogrona, a zęby ścierpły synom?”

Na moje życie – mówi Pan Bóg. Nie będziecie więcej powtarzali tego przysłowia w Izraelu. Oto wszystkie osoby są moje: tak osoba ojca, jak osoba syna. Są moje. Umrze tylko ta osoba, która zgrzeszyła.

Ktokolwiek jest sprawiedliwy i przestrzega prawa i sprawiedliwości, kto nie jada na górach i oczu nie podnosi ku bożkom domu Izraela, nie bezcześci żony bliźniego, nie zbliża się do żony w okresie jej nieczystości, nie krzywdzi nikogo, zwraca zastaw dłużnikowi, nie trudni się rozbojem, łaknącemu udziela chleba, nagiego przyodziewa szatą, nie uprawia lichwy, nie żąda odsetek, odsuwa swą rękę od nieprawości, sprawiedliwie rozsądza między jednym a drugim człowiekiem, stosuje się do moich ustaw i zachowuje wiernie moje przykazania, postępując uczciwie – ten na pewno żyć będzie – mówi Pan Bóg.

Lecz jeśliby zrodził syna gwałtownika i rozlewającego krew, winnego jednej z tych zbrodni, syn ten nie będzie żył. Ten na pewno umrze, a odpowiedzialność za krew jego spadnie na niego samego.

Dlatego, domu Izraela, będę was sądził, każdego według jego postępowania – mówi Pan Bóg. Nawróćcie się! Odstąpcie od wszystkich waszych grzechów, aby wam już więcej nie były sposobnością do przewiny. Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy, które popełnialiście przeciwko Mnie, i uczyńcie sobie nowe serce i nowego ducha. Dlaczego mielibyście umrzeć, domu Izraela? Ja nie mam żadnego upodobania w śmierci – mówi Pan Bóg. Zatem nawróćcie się, a żyć będziecie».

Psalm responsoryjny

Ps 51 (50), 12-13. 14-15. 18-19 (R.: por. 12a)
Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste

Przywróć mi radość Twojego zbawienia *
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
Będę nieprawych nauczał dróg Twoich *
i wrócą do Ciebie grzesznicy.

Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste

Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, *
a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.
Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, *
pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.

Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste

Werset przed Ewangelią (Alleluja)

Mt 11, 25
Alleluja, alleluja, alleluja

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Mt 19,13-15
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Przynoszono do Jezusa dzieci, aby położył na nie ręce i pomodlił się za nie; a uczniowie szorstko zabraniali im tego. Lecz Jezus rzekł: «Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie». Położył na nie ręce i poszedł stamtąd.
ks. MIrosław Matuszny
Temat: Królestwo dzieci

Jeśli Królestwo Boże jest królestwem dzieci, to warto postawić sobie pytanie, zwłaszcza w świetle naszych poprzednich rozważań, jak po kilkudziesięciu latach naszego życia na nowo odzyskać niewinność dziecka, w jaki sposób znów podchodzić do Boga z ufnością, jak do najlepszego Ojca, Który dał nam życie i Który pragnie naszego szczęścia?
Żyjąc w świecie pełnym nieprawości niekiedy oddalamy się od Boga, gdyż wydaje nam się, że wiara, tradycja czy nawet Pismo Święte są czymś odległym od życia. Tymczasem właśnie potrzeba naszego ufnego powrotu do Ojca, trzeba wzbudzenia na nowo w sobie tej ufności, aby nie tylko dostrzec w świecie także dobro, ale stać się narzędziem zmiany owego świata, zostać współpracownikiem Boga w przemianie tego, co nas otacza a co odbiega daleko od wzoru ukazanego w Ewangelii. Jeśli Boga uznajemy za naszego Ojca, to mnie tylko innych ludzi mamy traktować jako naszych braci i siostry, ale świat jako dziedzictwo dane nam przez Stwórcę.
Niekiedy wolelibyśmy ucieczkę odo świata, widząc, jak wiele zła nas otacza, jak bezbożność, sodomia, cywilizacja śmierci wdzierają się także w nasz świat i zdobywają kolejne twierdze w krajach dotąd uznawanych za katolickie. Wierzyć jak dziecko, to uwierzyć nawet wbrew nadziei, wierzyć, trzymając mocno rękę Ojca i idąc w Jego Imię zwyciężać. Bóg umacnia nas słabych, ale także posyła na świat, aby być jego solą i światłem, aby uporządkować niszczone dziedzictwo dane nam przez Najwyższego.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Dziecięctwo Boże, to pewność obecności Boga w naszym życiu, ale też zobowiązanie do reprezentowania Ojca, do działania w Jego Imię. Nie wolno nam więc jako dzieciom Bożym zostawić świata na pastwę grzeszników, nie możemy godzić się na usunięcie się w cień, gdy ludzie źli, zawodowi grzesznicy podnoszą swoje sztandary, aby zmieniać porządek ustanowiony przez Boga. Być dzieckiem Bożym, to także uwierzyć, że wciąż możliwe jest zwycięstwo Dobra, Prawdy i Piękna.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy wierzę jak dziecko?


Podziel się Słowem Bożym z innymi: