Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao
Na skróty:   Liturgia na dziś · Liturgia na jutro · Liturgia na niedzielę · Liturgia na wczoraj ·   Zobacz też serwis liturgia.opoka.org.pl z multimediami.

Liturgia na wczoraj

Jeżeli chcesz, aby codzienne czytania były dostępne na Twojej stronie, umieść w niej następujący kod:

<iframe src="https://opoka.org.pl/liturgia_iframe.php" scrolling="no" style="height: 460px; width: 300px;" height="auto" frameborder="0">
23 stycznia 2021
sobota
Rok liturgiczny: B/I
Dzień powszedni albo wspomnienie Błogosławionych Wincentego Lewoniuka i Towarzyszy, męczenników z Pratulina
Pierwsze czytanie:
Hbr 9, 1-3. 11-14
Psalm responsoryjny:
Ps 47
Werset przed Ewangelią:
Dz 16, 14b
Ewangelia:
Mk 3, 20-21
św. Bernard z Vienne, święci Klemens i Agathangelus, św. Asclas, św. Jan Jałmużnik, św. Emerentiana, św. Maimbod, św. Ildephonsus, św. Lufthidis, bł. Wincenty Lewoniuk i męcz. z Pratulina.*
Kolor szat

Pierwsze czytanie

Hbr 9, 1-3. 11-14
Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia:

Pierwsze przymierze zawierało przepisy służby Bożej i posiadało ziemski przybytek. Był to namiot, w którego pierwszej części, zwanej Miejscem Świętym, znajdował się świecznik, stół i na nim chleby pokładne. Za drugą zaś zasłoną był przybytek, który nosił nazwę «Święte Świętych». Ale Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, i nie ręką – to jest nie na tym świecie – uczyniony przybytek, ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego i osiągnął wieczne odkupienie.

Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała, to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu.

Psalm responsoryjny

Ps 47
Ps 47 (46), 2-3. 6-7. 8-9 (R.: por. 6)
Pan wśród radości wstępuje do nieba

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, *
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bo Pan Najwyższy i straszliwy, *
jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Pan wśród radości wstępuje do nieba

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, *
Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, *
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

Pan wśród radości wstępuje do nieba

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, *
hymn zaśpiewajcie!
Bóg króluje nad narodami, *
Bóg zasiada na swym świętym tronie.

Pan wśród radości wstępuje do nieba

Werset przed Ewangelią (Alleluja)

Dz 16, 14b

Alleluja, alleluja, alleluja

Otwórz, Panie, nasze serca,
abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Mk 3, 20-21
Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów».
ks. Waldemar Turek

„Wybrali się, żeby Go powstrzymać” (Mk 3,21)
Dzisiejszy fragment pochodzi z rozdziału trzeciego Ewangelii św. Marka, czyli z tej części dzieła, która opisuje początki działalności Jezusa w Galilei. Chrystus uzdrowił już opętanego, teściową Szymona, trędowatego, paralityka, człowieka z uschłą ręką i „wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił” (Mk 1,34). Nic więc dziwnego, że „szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o tym, jak wiele działał” (Mk 3,8).
Ludzie szli do Jezusa, bo widzieli szczególne znaki i mieli nadzieję, że pomoże także im, bo każdemu coś dokuczało. Jakakolwiek okazja mogła być dobra; nawet wtedy, gdy Jezus przyszedł do domu na posiłek, tłum znów się zbierał. To właśnie w tym kontekście św. Marek zaznacza, że „gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów»” (Mk 3,21).
Ewangelista nie informuje nas o tym, jaka była bezpośrednia reakcja Jezusa na zachowanie Jego bliskich. Można przypuszczać, że Go zasmuciła, bo widział jak nie rozumieli Jego misji i posłannictwa. Co więcej, podejrzewali Go o to, że dzieje się z Nim coś niedobrego w Jego psychice. Jezus z pewnością dostrzegał ich dobrą wolę, i to, że chcieli Mu pomóc w trudnej i delikatnej – ich zdaniem – sytuacji. Ale jeszcze wyraźniej widział, że kierowali się przy tym względami ludzkimi.
Dzisiejsza Ewangelia staje się nam szczególnie bliska w sytuacjach, w których spotykamy się z niezrozumieniem ze strony naszych najbliższych i ludzi zaufanych. Oni być może pragną naszego dobra, ale w rzeczywistości mogą nam niekiedy utrudniać odczytywanie i realizowanie woli Bożej. Presja rodziny i najbliższego środowiska może np. spowodować, że ktoś nie idzie za głosem powołania kapłańskiego albo zakonnego; że jakaś para ludzi, żyjąca w związku nieformalnym, nie zawiera sakramentu małżeństwa, choć nie ma przeszkód; że ktoś idzie na manifestację w obronie tzw. prawa do aborcji; że ktoś przestaje chodzić do kościoła…
Prośmy dzisiaj naszego Pana o to, aby nam pomagał dochowywać wierności naszemu powołaniu, także wtedy, gdy nasi najbliżsi nie rozumieją naszej sytuacji i starają się nam wskazać inne rozwiązanie, według logiki ludzkiej. Pozwólmy się prowadzić Bogu, aby postępować zgodnie z Jego przykazaniami i głosem naszego sumienia.


Podziel się Słowem Bożym z innymi:

© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W