Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao
Na skróty:   Liturgia na dziś · Liturgia na jutro · Liturgia na niedzielę · Liturgia na wczoraj ·   Zobacz też serwis liturgia.opoka.org.pl z multimediami.

Liturgia na wczoraj

Jeżeli chcesz, aby codzienne czytania były dostępne na Twojej stronie, umieść w niej następujący kod:

<iframe src="https://opoka.org.pl/liturgia_iframe.php" scrolling="no" style="height: 460px; width: 300px;" height="auto" frameborder="0">
17 września 2019
wtorek
Rok liturgiczny: C/I
Dzień Powszedni albo wspomnienie Św. Roberta Bellarmina, biskupa i doktora Kościoła albo wspomnienie Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, biskupa
Pierwsze czytanie:
1 Tm 3, 1-13
Psalm responsoryjny:
Ps 101
Werset przed Ewangelią:
Łk 7, 16
Ewangelia:
Łk 7,11-17
św. Franciszek z Camporosso, św. Hildegarda, św. Columba z Kordoby, święci Socrates i Stefan, św. Satyrus z Mediolanu, św. Teodora, św. Lambert z Maastricht, św. Robert Bellarmin*, św. Piotr Arbues.
Kolor szat

Pierwsze czytanie

1 Tm 3, 1-13
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Nauka to godna wiary: jeśli ktoś dąży do biskupstwa, pragnie dobrego zadania. Biskup więc powinien być bez zarzutu, mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania, nieprzebierający miary w piciu wina, nieskłonny do bicia, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy na grosz, dobrze zarządzający własnym domem, z całą godnością trzymający swoje dzieci w uległości. Jeśli ktoś bowiem nie umie stanąć na czele własnego domu, jakżeż będzie się troszczył o Kościół Boży? Nie może to być świeżo ochrzczony, ażeby wbiwszy się w pychę, nie wpadł w diabelskie potępienie. Powinien też mieć dobre świadectwo ze strony tych, którzy są z zewnątrz, ażeby się nie naraził na wzgardę i sidła diabelskie.

Diakonami tak samo powinni być ludzie godni, nieobłudni w mowie, nienadużywający wina, niechciwi brudnego zysku, lecz utrzymujący tajemnicę wiary w czystym sumieniu. I oni niech będą najpierw poddawani próbie, i dopiero wtedy niech spełniają posługę, jeśli są bez zarzutu. Kobiety również – godne, nieskłonne do oczerniania, trzeźwe, wierne we wszystkim. Diakoni niech będą mężami jednej żony, rządzący dobrze dziećmi i własnymi domami. Ci bowiem, skoro dobrze spełnili czynności diakońskie, zdobywają sobie zaszczytny stopień i wielką pewność w wierze, która jest w Chrystusie Jezusie.

Psalm responsoryjny

Ps 101
Ps 101 (100), 1b-2b. 2c-3b. 5-6 (R.: por. 2c)

Zawsze uczciwie będę postępował

Będę śpiewał o sprawiedliwości i łasce, *
Tobie chcę śpiewać, o Panie.
Będę szedł drogą nieskalaną, *
kiedyż Ty do mnie przyjdziesz?

Zawsze uczciwie będę postępował

Będę chodził z sercem niewinnym *
wewnątrz swojego domu.
Nie będę zwracał oczu *
ku sprawie niegodziwej.

Zawsze uczciwie będę postępował

Zniszczę każdego, kto skrycie uwłacza bliźniemu, *
pysznych oczu i serca nadętego nie zniosę.
Oczy swe zwracam na wiernych tej ziemi, †
aby ze mną zamieszkać mogli. *
Ten, który kroczy drogą nieskalaną, będzie mi usługiwał.

Zawsze uczciwie będę postępował

Werset przed Ewangelią (Alleluja)

Łk 7, 16

Alleluja, alleluja, alleluja

Wielki prorok powstał między nami
i Bóg nawiedził lud swój.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Łk 7,11-17
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a podążali z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy przybliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego – jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta.

Na jej widok Pan zlitował się nad nią i rzekł do niej: «Nie płacz». Potem przystąpił, dotknął się mar – a ci, którzy je nieśli, przystanęli – i rzekł: «Młodzieńcze, tobie mówię, wstań!» A zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce.

Wszystkich zaś ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: «Wielki prorok powstał wśród nas, i Bóg nawiedził lud swój». I rozeszła się ta wieść o Nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie.
ks. Mirosław Matuszny
Temat: Cud nad cudami

Jakże inaczej można by nazwać taki cud, gdzie człowiek niesiony na cmentarz wstaje i zaczyna swoje nowe życie? Wskrzeszenie Młodzieńca z Nain wydaj się być szczególnym cudem jeszcze z jednego powodu. W realiach bliskowschodnich, wdowa, która traci jedynego syna, traci wszystko. Dramat, jaki przeżywa matka, gdy umiera jej dziecko zostaje tu powiększony o niepewność jutra. O ile wychodzą za mąż kobieta może spodziewać się, że zyska opiekę męża, utrzymanie i życiową stabilizację, o tyle tracąc najpierw męża a później jedynego syna, znajduje się w sytuacji, którą można by nazwać krytyczną.
Jezus poprzez ten cud nie tylko przywraca życie ukochanemu dziecku tej kobiety. Przywraca jej samej nadzieję i pozycję społeczną. Będzie nadal, choć w trudzie i poprzez ciężką pracę mogła cieszyć się własnym domem, wspominając tę jedną jedyną chwilę, gdy Jezus odmienił jej los.
Ile to razy nam samym wydaje się, że wszystko już stracone. Spoglądamy dokoła siebie i nawet nie mamy siły, aby modlić się o cud. Zapominamy, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, a nasze plany i nadzieje, choćby były prawie już pogrzebane Jezus może wskrzesić i dać nam szansę, jakiej nie dało nam do tej pory życie.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Cud wskrzeszenie musiał oddziaływać w sposób największy z możliwych na tych, którzy byli jego świadkami. Jednak ta chwila mogła zadecydować o życiu wiecznym wielu z tych, którzy byli świadkami tego ewangelicznego wydarzenia. Kobieta odzyskała syna i wiarę w to, że jest Ktoś, dla Kogo jej los nie jest ani przesądzony, ani obojętny. Inni być może zrozumieli, że nigdy nie jest za późno, aby prosić Boga o pomoc, nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się już stracone. Co zrozumiemy my, po lekturze dzisiejszej Ewangelii? Czy wzrośnie nasza wiara, wzmocni się nadzieja i rozgoreje na nowo miłość ku Bogu? Oby…

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy pamiętam o Bogu w chwilach próby?


Podziel się Słowem Bożym z innymi:

© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W